Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="probleemoplossing"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kennismakelaardij voor duurzaamheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zeiss, R. \ Bijker, W. \ 2012
In H2O nr. 11 van 3 juni 2011 beargumenteerden Erik Aarden en Ragna Zeiss van de universiteit van Maastricht waarom ‘kennismakelaardij’ in relatie tot duurzame afvalwaterzuivering aandacht verdient. Verschillende belangen van actoren, de publieke ver ...
help
Mooie reclame voor Nederland - Waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
In een tijd waarin het ene moment zware bommen uit de Tweede Wereldoorlog door het lage water komen bovendrijven en het volgende moment de Koninklijke Luchtmacht op de dijken wordt afgestuurd om verontruste ingelanden tot bedaren te brengen, is een f ...
help
Kennismakelaardij voor duurzame afvalwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aarden, E. \ Zeiss, R. \ 2011
Van waterschappen wordt in toenemende mate verwacht dat zij duurzaam te werk gaan bij het zuiveren van afvalwater. Innovatie in het zuiveringsproces speelt een belangrijke rol bij het halen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Maar onda ...
help
Complexiteit in het waterbeheer: een persoonlijke top 5 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ 2010
Met een groeiende groep mensen - wereldwijd - zijn we nu bijna 20 jaar bezig met het proberen te doorgronden wat complexiteit is in het waterbeheer en hoe je daarmee om kunt gaan. Het is een weg van verwondering, verkenning, debat, overmoedigheid, te ...
help
Flexibiliteit én zekerheid in waterbeheer, het kán: interactieve uitvoering (3) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buuren, R. van \ Wessel, M.G.J. van \ Koppel, Z van de \ 2010
In complexe, gebiedsgerichte projecten staat een projectleider vaak voor een dilemma: moeten we keuzes snel vastleggen of juist mogelijkheden openhouden? Met openhouden creëer je flexibiliteit. Het geeft ruimte om in te blijven spelen op onverwachte ...
help
Waterparken helpen handje in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blaeij, A. de \ Michels, R. \ Reinhard, S. \ 2010
Doordat het aanpakken van wateropgaven vaak ruimte kost en ruimte schaars is, ligt het voor de hand om te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Een oplossing zou een multifunctioneel waterpark kunnen zijn. In zo'n waterpark wordt, op basis van vr ...
help
Inspelen op emergentie: interactieve uitvoering (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evers, J. \ Leussen, W. van \ Ietswaart, H. \ 2010
Uit de praktijk leren we dat niet alles van tevoren is te voorspellen. Het uitvoeren van een plan leidt vrijwel altijd tot andere uitkomsten dan gepland. Een klein voorbeeld is het realiseren van een retentiepoel bij Hardenberg 500 meter stroomopwaar ...
help
Oplossingen voor complexe waterproblemen in het Midden-Oosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2009
Het meest prominente wetenschappelijke programma van UNESCO is het International Hydrological Programme (IHP), dat medio jaren zeventig is begonnen als opvolging van de International Hydrological Decade van de VN. Binnen dit waterprogramma van UNESCO ...
help
Beslissing over Groot-Mijdrecht opnieuw uitgesteld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een gegronde reden om de water- en bodemdalingproblemen in de polder Groot-Mijdrecht Noord aan te willen pakken. Voorlopig kan echter nog geen keuze worden gemaakt uit de zes voorgestelde oplossingsstrategieën, ...
help
Is watermanagement een sociale wetenschap? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ Verheijen, L. \ 2008
Als iets duidelijk is geworden de afgelopen decennia, dan is het wel dat waterbeheer integraal bekeken moet worden wil het kans van slagen hebben. Waterbeheer is voor een groot deel ruimtelijke ordening. Met de verdroging en de Kaderrichtlijn Water i ...
help
Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2008
Nederland was grotendeels landbouwkundig ingericht voor de komst van de computer en het hierop volgende digitale tijdperk. De inrichting vond plaats op basis van ervaring en later systeemkennis en analytische beschrijvingen van delen van het systeem. ...
help
Ruimtelijk ordenen met DG Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]rapport Randstad in zicht
Opdam, E. \ Otterman, E. \ 2008
Het Directoraat Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat krijgt de complimenten van gemeenten, provincies, waterschappen, corporaties en projectontwikkelaars, omdat het erin is geslaagd om de klimaatveranderingen in laag Nederland ...
help
'Verzilting niet overal tegenhouden, maar waterbeheer differentiëren' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Verzilting is een oprukkend probleem. Door de bodemdaling, drogere zomers, hogere zeespiegel en de zoute kwel treedt op veel plaatsen verzilting op. Met op sommige plaatsen gevolgen voor (hoogwaardige) land- en tuinbouw, drinkwaterwinning en de ecolo ...
help
2D-modelleren waardevol voor regionaal waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zantvoort, M. \ Kruiningen, F. van \ Heggeler, N. ten \ Spijker, M. \ 2008
Voor het beantwoorden van watervraagstukken maken waterbeheerders in toenemende mate gebruik van 2D-modellen. Vooralsnog worden deze modellen vooral toegepast om overstromingen te berekenen die het gevolg zijn van het doorbreken van primaire waterker ...
help
Wat drijft Microthrix parvicella in Dordrecht? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borger, A. \ Mulder, M. \ Marsman, D. \ Houwelingen, J. van \ 2008
De verbouwde rioolwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht heeft in de afgelopen twee winters te maken gekregen met drijflaagvorming, die werd veroorzaakt door de groei van Microthrix parvicella. Vaak wordt voor de bestrijding van deze draadvormende bact ...
help
Reactie op artikel over modelleren watervraagstukken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2008
Met belangstelling lazen ondergetekenden het artikel 'Watervraagstukken oplossen met ruimtelijk modelleren' dat Henk van Norel, Sander Loos, Joost Delsman en Arnold Lobbrecht in H2O 41(2008)21 publiceerden. De auteurs beschrijven ontwikkelingen op he ...
help
Perspectievenbenadering voor waterbeheer op de lange termijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valkering, P. \ Cörvers, R. \ Offermans, A. \ Haasnoot, M. \ 2008
In het kader van scenario-ontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van een typologie van perspectieven. Op dit moment zijn meerdere stemmen te horen met een antwoord op de vraag hoe we in het waterbeheer met klimaatverandering om kunnen gaan. De persp ...
help
Techneau faciliteert inspelen op mondiale watertrends \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]het complete rapport Global trends affecting the water cycle
Segrave, A. \ Koerselman, W. \ Hoven, T. van den \ 2008
In onze maatschappij zien we veel ontwikkelingen die van grote betekenis (kunnen) zijn voor de watersector. Het is belangrijk om die ontwikkelingen te onderkennen en er tijdig op in te spelen. Het recent uitgekomen Techneau-rapport 'Global trends aff ...
help
Advies van de Deltacommissie vergt breder perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Offermans, A.G.E. \ Valkering, P. \ Haasnoot, M. \ Beek, E. van \ Middelkoop, H. \ 2008
Op 3 september 2008 presenteerde de Deltacommissie haar advies over hoe Nederland zich komende eeuw - ook onder de meest extreme klimaatscenario’s - kan beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De maatregelen die zij voorstelt, zijn gebas ...
help
Leidraad voor invulling gemeentelijke grondwaterloketten [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Leidraad Tauw 'Grondwateroverlast? De gemeente reageert'
Dassen, W. \ Prinsen, H. \ Woerkum, C. van \ 2008
Wanneer is de gemeente verantwoordelijk voor grondwateroverlast en wanneer moet de perceeleigenaar zelf maatregelen treffen? Wanneer is sprake van structurele overlast? En wat zijn doelmatige maatregelen tegen grondwateroverlast? Veel gemeenten worst ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.