Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 57

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="productiecontroles"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Areaalbeheersing en landinrichting \ Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek [Artikel]
Ban, J.P.A. van den \ 1987
help
Managed markets give bigger profits to egg producers \ Poultry international [Artikel]
Winfridsson, O. \ 1987
Beheersing van het aanbod van eieren (supply-management) wordt in diverse landen toegepast. Hier wordt een opsomming van voor- en nadelen gegeven en enkele aanbevelingen voor een dergelijk systeem
help
Opzet en toepassing van de superheffing in de lidstaten van de Europese Gemeenschap \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Woltjer, E. \ Vroegop, F. \ 1987
Samenvatting van het rapport "Vervolgverslag van de Werkgroep Controle Zuivelquota's van het Europese Parlement over het derde toepassingsjaar van de zuivelquotaregeling in de Gemeenschap" van E.P.Woltjer, 1987, waarin de eerste 3 jaren van de superh ...
help
"Zelf invullen van de superheffing geeft minder brokken" \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Leeuwis, C. van \ Roep, D. \ 1987
Gedachten van een bestuurslid van een plaatselijke boerenbond-afdeling die het saneringsbeleid in de landbouw afkeurt en voorstander is van een een bredere betrokkenheid van belanghebbenden aangaande beleidszaken
help
Kwaliteitsbewustzijn bij de produktie van samengestelde voedermiddelen: Symposium victum ' 86. Blok : Kwaliteit van grondstoffen en additieven en chemische kwaliteit (4) \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Brenninkmeijer, C. \ 1987
Aandacht voor kwaliteitsbewaking bij de fabricageprocessen van de verschillende soorten veevoederfabrikanten (premixen met additieven, mengvoeders met additieven en mengvoeders zonder additieven)
help
Pluimveehouder R.Evers: "Mestafzet via mestbank is slecht geregeld" \ ZLM : Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland [Artikel]
Tilburg, J. van \ 1987
Een gesprek met legpluimveehouder de heer Ruud Evers uit Etten-Leur over ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in deze sector. De prijs voor een mestquotum zal naar verwachting sterk oplopen. Het aantal bedrijven zal mede hierdoor afnemen
help
De invloed van melkquota op de prijzen van onverpacht los grasland \ Maandstatistiek van de landbouw [Artikel]
Bunschoten, L. \ 1987
help
De melkveehouderij op weg naar 1991 : samenvatting van het Amro onderzoek naar bedrijfsstructuur en ontwikkeling in de melkveehouderij [Boek]
Amro Bank \ [1987]
help
Ruimtelijke gevolg van beperking van de melkproduktie voor een veenweidegebied [Studentenverslag]
Helsloot, F. \ 1987
help
Groenbraakregeling in West-Duitsland wordt komend seizoen uitgebreid \ De landbode / Overijsselsche Landbouw Maatschappij [Artikel]
1987
Kenschetsing van de braakregeling van landbouwgronden in Nedersaksen
help
Pachtwet en de Beschikking Superheffing (t.b.v. een discussie) \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Roelfsing, J. \ 1987
In deze discussie-bijdrage geeft de auteur via een overzicht van 17 grondveilingen in Overijssel en Drenthe een beeld van de prijsvorming van onverpacht grasland met en zonder quotum. Na een korte weergave van de regelgeving thans en het gewijzigde s ...
help
Nieuwe kwaliteitsvoorschriften voor boompalen in de fruitteelt (speciale bijlage) \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bolder, L.J.N. \ 1987
In de nieuwe kwaliteitscontroleregeling voor de fruitteelt is een aantal voorwaarden en eisen geformuleerd met betrekking tot de kwaliteit van het hout, de wijze van verduurzamen, de hoeveelheid te gebruiken creosootolie en de controle daarop
help
Douwe Sietsma uit Hantumeruitburen: "Wij streven naar een produktie van 40 tot 50 kg lamsvlees per hectare" \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Baeten, M. \ 1987
Een bedrijfsrapportage van een melkveebedrijf met schapen. Met de lamsvleesproduktie wordt een belangrijk deel van de inkomstenderving ten gevolge van de superheffing goedgemaakt
help
Biedt houtbouw boer 'n toekomst? \ De landbode / Landbouw Maatschappij IJsselmeerpolders [Artikel]
1987
Tijdens een Studiedag van de Bosbouw- en Cultuurtechnische School stond de vraag centraal "wanneer is inkrimping van de landbouw verantwoord ten gunste van de houtproduktie". In sommige EG-landen zal door de overproduktie inkrimping van de landbouw g ...
help
Dyfed: a county in crisis \ Farmers weekly [Artikel]
Davies, R. \ 1987
Kenschetsing van de te verwachten gevolgen van de superheffing op melk voor de melkveehouderij en de zuivelindustrie van Wales
help
Produceren binnen de ruimte die er is \ CSM informatie [Artikel]
Hameete, H. \ 1987
De voorlopige toewijzing voor 1987 bestaat voor de regelmatige telers uit 77% van de individuele referentie op basis van de drie beste teeltjaren uit de periode 1982-1986. Voor het merendeel betekent deze toewijzing een forse achteruitgang
help
Het melkquotum in pachtsituaties: uitspraak Centrale Grondkamer over relatie superheffing en pacht alsmede een commentaar \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Georg, G.J.R. \ 1987
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Grondkamer over de relatie superheffing en pacht oordeelt de auteur dat de verpachter nog te weinig grip heeft op het melkquotum op zijn grond en dat de Beschikking superheffing hier nog onvoldoende i ...
help
Stikstofbemesting van suikerbieten \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Kloet, C.J. \ 1987
Met ingang van 1987 krijgt iedere teler een bepaald quotum suiker toegewezen. Door de invoering van dit systeem is het behalen van het optimale resultaat afhankelijk geworden van de nauwkeurigheid waarmee het quotum wordt ingevuld. Aan de hand van ee ...
help
Wacht niet te lang met het verkopen van koeien \ Ons Friese platteland : orgaan van de Friese Christelijke Boeren en Tuindersbond ; De Kristlik Fryske Plattelans Jongerein [Artikel]
Bakker, J. \ 1987
Boven het quotum melken wordt nog nadeliger dan het voorheen al was. Ook blijkt uit berekeningen dat onderschrijding van het quotum niet nadeliger is dan overschrijding. Wachten met de verkoop van koeien tot de herfst of winter betekent dat de prijze ...
help
Minder produceren, meer verdienen \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Meerdink, J.W. \ 1987
Onder de huidige omstandigheden van superheffing blijkt een verhoging van zowel het eiwitgehalte als het aantal kg melk per koe het bedrijfsresultaat positief te beinvloeden. De invloed van het vetgehalte is sterk afhankelijk van de invloed van het e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.