Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 63

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="productiecontroles"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Na de invoering van het B-systeem: veehouderij en zuivelindustrie moeten inspelen op wijzigingen \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
1988
Aan de nieuwe formule van contingentering zit een a␁antal pluspunten voor de veehouder en de zuivelindustrie. Enkele punten van het B-systeem zijn behandeld zoals: de verevening van niet geheel gebruikte quota; fabrieksquotum en de mogelijke overgang ...
help
Produktiebeperking in de landbouw [Themanummer] \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Strijker, D. \ Simon, H.J. \ Meinema, W. \ 1988
In dit themanummer 9 artikelen met de nadruk op de superheffing
help
Grond braak laten liggen met braakpremie kan vanaf dit najaar \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Beyers, A. \ 1988
Deze EG-verordening dient om de graanproduktie wat af te remmen en om verdere prijsdaling te voorkomen. Een korte samenvatting is gegeven van de Europese spelregels en het standpunt van de Belgische Boerenbond
help
Wie die Milchquoten die Schweinepreise beeinflussen \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Koester, U. \ Nuppenau, E.A. \ 1988
help
Een laatste commentaar in het debat over de dubbele crisis in de melkveehouderij: contingentering en corporatisme (10) \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Ploeg, J.D. van der \ Nieuwenhuize, J. \ 1988
help
Boeren met zwartbonte melk- of roodbonte dubbeldoelkoeien \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Hilkens, J. \ 1988
De vraag is behandeld met welk ras het quotum het meest rendabel kan worden volgemolken. De bedrijfsresultaten bij intensieve en extensieve bedrijfsvoering zijn weergegeven voor beide rassen, alsmede die voor kruislingvaarzen op een extensief bedrijf
help
Krachtvoer voor dertien cent per kilo drogestof: maatschap Oudman over de teelt van voederbieten \ Plattelands post : magazine [Artikel]
1988
Een bedrijfsreportage en kostprijsberekening van voederbieten. Deze blijken uitstekend voer voor mestvee te zijn
help
Hoe melk ik mijn kwotum precies vol \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Waiboer, D.M. \ 1988
Nu de veehouder naast produktiebeperking ook geconfronteerd wordt met een "vetplafond" is het afstemmen op het toegestane quotum extra belangrijk. Berekening van het quotumverloop kan plaats vinden met enkele managementprogramma's (een zogenaamd quot ...
help
Hoe verder met kwotum in melkveehouderij? \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Kuipers \ 1988
Ingegaan wordt op de toepassing van het huidige quotumsysteem en het eigen initiatief van de EG-lidstaat ten aanzien van de invulling hiervan
help
Zuckererzeugung der EWG 1987 / 88 voraussichtlich 13,2 Mio.t: Rueckgang der Erzeugung um rd. 7% \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
Dankowski, K. \ 1988
Overzicht van de suikerproduktie in de EG-landen vergeleken met 1986/87
help
Medeverantwoordelijkheidsheffing granen nu pas definitief geregeld voor de voorbije oogst \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
1988
Commentaar en enige achtergrondinformatie over deze heffing
help
Over de waarde van grond en melkquotum \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Roelfsing, J. \ 1988
help
Discussie over het suikersysteem 1989 \ Maandblad / Suiker Unie [Artikel]
Dijkstra, W.H. \ 1988
Over aanpassingen van het bewaakt mengprijssysteem, zoals onder meer de verdeling van het quotum Over de regio's
help
Bedrijfsvoorlichters op bezoek bij Brada: perspectief voor kruislingen \ Ons Friese platteland : orgaan van de Friese Christelijke Boeren en Tuindersbond ; De Kristlik Fryske Plattelans Jongerein [Artikel]
Egmond, H. van \ 1988
Vleesvee als alternatief voor de inkrimpende melkveestapel. Om meer geinformeerd te raken over slachtkwaliteit, uniformiteit en classificatie werd door de Friese Landbouwvoorlichting een bezoek gebracht aan Brada's vleesbedrijf. Het blijkt dat vooral ...
help
Paardenhouderij als tweede tak is meestal niet rendabel \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Koning, H.A.G. de \ 1988
Verschillende aspecten zijn berekend: de opfok van zelf gefokte veulens, die van aangekochte veulens, de opfok van jonge paarden voor derden, het inscharen van jonge paarden van derden in de weideperiode en het stallen van pensionpaarden. Bij deze mo ...
help
Melvo-resultaten over boekjaar 1987/1988 : hogere melkopbrengst en lagere voerkosten vergroten saldo per koe \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Engelsma, J. \ 1988
De nieuwe korting op het melkquotum maakt het nodig dat de technische resultaten nog beter worden. De krachtvoergift zal verder beperkt moeten worden
help
Drs. J.C. Blom : "produktiebeperking graan houdt niet meer akkerbouwers in landbouw" \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Vermue, A. \ 1988
Na een grondige studie van het Europees graanbeleid concludeert de auteur dat het kunstmatig beperken van de produktie zeker zal leiden tot een stuk marktverlies
help
Pacht en de ontwikkelingen in de produktie \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Heisterkamp, A.H.T. \ 1988
De problematiek rond de pacht en de ontwikkelingen in de productie, veroorzaakt door de superheffing en de meststoffenregelgeving
help
Flaechenstillegung : wer steigt ein? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
1988
Getracht wordt na te gaan in welke mate Westduitse akkerbouwers gebruik zullen maken van de EG-braakregeling, die ingaat per 1 juli 1988. Hierbij spelen bedrijfseconomische motieven de belangrijkste rol. Meningen van enkele akkerbouwers worden weerge ...
help
Doing sums on set-aside [debated by chalkland cereal growers] \ Farmers weekly [Artikel]
Blake, A. \ 1988
Discussie onder graantelers op kalkgronden over het braak laten liggen van graanpercelen, ploegen en bemesting met ureum
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.