Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 47

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="productiecontroles"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
European dairy policy in the years to come : quota abolition and competitiveness [Boek]
Jongeneel, R. \ Berkum, S. van \ Bont, C. de \ Bruchem, C. van \ Helming, J. \ Jager, J. \ 2010
Deze studie onderzoekt en bespreekt de recente en toekomstige ontwikkelingen in de EU-zuivelsector. De verwachte toekomstige marktprojecties worden besproken. De impact op de markt wordt teruggebracht tot op bedrijfsniveau en geïllustreerd door kwant ...
help
John van Ruiten : 'Certificering productiesysteem wordt de toekomst' \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2010
De tendens is onmiskenbaar: fytosanitaire en kwaliteitsinspecties op partijniveau gaan steeds meer plaatsmaken voor certificering van productieprocessen op bedrijf- of ketenniveau. Dat zou ook moeten gaan gelden voor in- en exportinspecties aan de EU ...
help
"Economic analysis of the effects of the expiry of the EU milk quota system" : final report [Boek]
Réquillart, V. \ Bouamra-Mechemache, Z. \ Jongeneel, R. \ Penel, C. \ 2008
help
'De fabriek moet meer voor de melk betalen' \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Kingmans, R. \ 2007
Scheidend EDF-voorzitter Per Ake Sahlberg spoort boeren aan hun zuivelcooperaties meer op de huid te zitten. “We zitten in een tekortmarkt. Daar moeten we meer van profiteren als producenten.” Sahlberg is voorstander van het versneld afschaffen van d ...
help
NMV wil flexibel quotum met minimum melkprijs \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2007
De Nederlandse Melkveehouders Vereniging wil het landenquotum afschaffen. In plaats daarvan moet er een flexibel Europees melkquotum komen. Iedere veehouder krijgt zijn eigen melkquotum dat in de hele EU kan worden geproduceerd, verhandeld en verleas ...
help
Minister Verburg Europa in voor meer melkquotum \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2007
Landbouwminister Verburg pleit in Europa voor snelle uitbreiding van het EU-melkquotum met 2 tot 3 procent. Via een eenmalige regeling moet dat al per 1 april 2008 van kracht worden. Ze is het eens met de Europese Commissie om de melkquotering te lat ...
help
NMV werkt aan plan flexibele quotering \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2007
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) wil een flexibele vorm van marktregulering in de EU. Daarom werkt het aan een plan waarin meer flexibel wordt ingespeeld op vraag en aanbod
help
Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? : studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 [Boek]
Ham, A. van den \ Hoop, D.W. de \ 2007
In dit onderzoek is nagegaan of het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee of aspecten daarvan al voor het voorziene tijdstraject (uiterlijk 2015) kan worden opgeheven. De hoofdconclusie is dat dit, ook in 2015, risico's met zich meebr ...
help
Eerste ervaringen met het Gebruiksnormenstelsel : studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (hoofdrapport) [Boek]
Ham, A. van den \ Daatselaar, C.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Hoop, D.W. de \ 2007
In het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2007 is in dit onderzoek gekeken naar de eerste ervaringen van het in 2006 geïntroduceerde Gebruiksnormenstelsel. Landbouwers hebben de leerervaringen van het Minas-stelsel 'meegenomen' naar het Geb ...
help
Gevolgen voor de Nederlandse melkveehouderij : naar een zuivelbeleid zonder melkquota \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Berkum, S. van \ Bont, C.J.A.M. de \ 2006
Ingegaan wordt op een aantal manieren, waarop afschaffing van de melkquotering zou kunnen plaatsvinden, en op de vraag wat de sociaal-economische gevolgen daarvan kunnen zijn voor de Nederlandse melkveehouderij. Een economische analyse vanuit het LEI
help
Europees zuivelbeleid in de komende jaren : wegen naar afschaffing van de melkquotering [Boek]
Berkum, S. van \ Bont, C.J.A.M. de \ Helming, J.H. \ Everdingen, W. van \ 2006
Dit rapport analyseert de gevolgen van de afschaffing van het melkquoteringsysteem in de EU. Volgens de huidige zuivelmarktordening is 2014/2015 de voorlopige einddatum van de melkquotering. Melkveebedrijven die willen groeien, hebben voordeel bij ee ...
help
European dairy policy in the years to come : impact of quota abolition on the dairy sector [Boek]
Berkum, S. van \ Helming, J. \ 2006
This paper examines EU dairy sector and market developments, and the likely impact of the milk quota removal. The latter is illustrated by model simulations focused on the Dutch dairy farm sector. Declining milk prices raise the question whether quot ...
help
Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Vermeij, I. \ 2006
Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnie ...
help
Flexibilisering van het melkquoteringssysteem : alternatieven en consequenties van oplossingen [Boek]
Ham, A. van den \ Hoop, D.W. de \ 2006
Dit rapport gaat in op de vraag hoe de melkquotering kan worden geflexibiliseerd zodat melkveehouders een onderschrijding kunnen meenemen naar het volgende jaar. Een rekening- courantsysteem met correctiefactor lijkt hier aan te kunnen voldoen. Verev ...
help
Eind quotum in zicht; toeslag omlaag \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Siemes, H. \ 2005
Bespreking van de nieuwe landbouwvisie van minister Veerman, waarin de land- en tuinbouwsector weer aangewezen wordt als een hoeksteen van de Nederlandse economie. Ook wordt in de landbouwvisie het einde van het melkquotum aangekondigd en een daling ...
help
Vasthouden aan quotumsysteem : quotumsysteem biedt meer voordelen dan nadelen \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Kort, K. \ 2005
Voor- en nadelen van het melkquotumsysteem worden genoemd, waarbij ook de mening van veehouders aan bod komt
help
Requiem voor de quotumbeurs \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Spreen, R. \ 2005
Melkveehouders in Nederland hoeven voor een lagere quotumprijs niet meer te hopen op een quotumbeurs. De politieke weerstand is te groot en LTO schrapt de quotumbeurs als doel
help
Quotumpraat: hoe wit zwart wordt : politici en hun eigen waarheid : politieke quotumpraat \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Schelhaas, H. \ 2004
Argumenten tegen een korting op de melkquota worden geplaatst tegenover de argumenten voor een dergelijke korting
help
'Suikerbietenteelt wordt hier niet marginaal' \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Tholhuijsen, L. \ 2004
Interview met de voorzitter van Cosun, Jos van Campen, over de hervorming van het EU-suikersysteem en de gevolgen voor de suikerbietenteelt en verwerking in Nederland. Cosun kiest voor vaste productiequota per EU-land, vaste importquota en stimulerin ...
help
Werkzaam melkquotasysteem verdient continuering : twee decennia van effectieve productiebeheersing \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Schelhaas, H. \ 2004
Een beschrijving van het ontstaan van de melkcontingentering in historisch perspectief met een analyse van de voor- en nadelen ervan
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.