Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="productiecontroles"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Dekker wil gefundeerd adviseren over rassen : 'Weegt kwekersrecht zwaarder dan mededingingsplicht of niet' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Ende, R. van den \ 2004
De visie van het veredelings- en vermeerderingsbedrijf Dekker Chrysanten in Hensbroek (NH) op de rechtzaken waarin het bedrijf is verwikkeld, tegen vermeerderaar Sunfield Holland in Valkenburg (ZH) en kweker Worldwide Satter Flowers in Nieuwaal (Gld) ...
help
Uitspraak in chrysantenzaak zet uitgiftebeleid op losse schroeven \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Ende, R. van den \ 2003
Reacties van plantenveredelingsbedrijven op de uitspraak van de rechter in de zaak tussen vermeerderingsbedrijf Sunfield Holland in Valkenburg (Z-H.) en chrysantenveredelaar Dekker Breeding in Hensbroek (N-H.). De zogenaamde 'driehoekscontracten' tus ...
help
Uit de brand met geleasde rechten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2003
Met de aanpassing van de wetgeving verdween de koppeling tussen het verwerven van productierechten en voldoen aan het Varkensbesluit. Door het plotseling opkomen van het leasen van varkensrechten kon deze ondernemer zijn 20 lege zeugen plaatsen alsno ...
help
Melkleasen: een hernieuwde discussie \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Hoog, P.A. de \ 2003
Ondanks de standpuntbepaling van het Ministerie van LNV omtrent het beperken van de mogelijkheid van tijdelijke overdracht van melkquotum na een eerder verschil van mening tussen LTO-Nederland en de Stichting Handen af van Melkleasen proberen LTO-Ned ...
help
Knelgeval wordt celgeval : het ongelooflijke verhaal van pluimveehouder Marcel Heijs \ De pluimveehouderij [Artikel]
Duindam, D. \ 2003
Deze ondernemer had de keus tussen het aankopen van mestrechten of het verwerven van grond op basis van pachtovereenkomsten. De AID verwijt de ondernemer een pachtovereenkomst met een illegale constructie. De tenlastelegging van het OM werd door de r ...
help
Rechtspraak Goederenrecht. 5 : beperkte rechten; veiligheidsaspecten \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Rodrigues Lopes, D.L. \ 2002
Een toelichting volgt op financiële aspecten van erfpacht, het vruchtgebruik bij melkquotum, wijziging van erfdienstbaarheid, en de aansprakelijkheid bij gevaarlijke situaties rond opstallen
help
Elf jaar melkquotumrechtspraak \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Rodrigues Lopes, D.L. \ 1999
Bespreking van alle melkquotumjurisprudentie, voor zover het pacht/verpachting betreft
help
Wie voor nop werkt, kan hoge prijs bieden : emotie heeft grotere invloed op prijs varkensrecht dan ondernemerschap \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Welink, M. \ 1998
De varkensrechten zijn aan de hoge kant door veel meer vraag dan aanbod. Bij de maximaal te bieden prijs is het saldo en de geraamde kosten voor arbeid en gebouwen een belangrijk uitgangspunt
help
Knelgevallen ook bij een soepeler aanpak : bouwers behoren tot de zes groepen bedrijven die in de kou blijven staan \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Bodde, R. \ 1998
De knelgevallen-AMvB zorgt dat i.v.m. de Herstructureringswet voor ruim 3.000 bedrijven afwijkende regels gelden bij de vaststelling van de varkensrechten. De resterende knelgevallen zijn onder te brengen in 6 categorieen
help
Toezicht Raad voor Accreditatie schiet ernstig tekort : RvA zet kritische kanttekeningen bij onderzoek maar gaat er ook mee aan de slag : kwaliteitszorg \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Damman, J. \ 1998
Doelstelling van de RvA is het verbeteren van het kwaliteitsimago van het Nederlands bedrijfsleven en in verband hiermee het verstrekken van kwaliteitsverklaringen (certificaten) aan instellingen
help
Pacht met melk en suiker \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Snijders, G.M.F. \ 1998
De wetgever heeft de pachtpraktijk een pittig bakje koffie voorgezet waarvan de nasmaak enigzins bitter is als er melk en suiker aan zijn toegevoegd. Pacht en productierechten. Over melk en suiker en enige inconsistenties. De fifty-fifty verdeling na ...
help
Overdracht melkquotum zonder BTW \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Kompagnie, H. \ 1997
Baanbrekend arrest Hoge Raad inzake omzetbelasting over verkoopopbrengst van een melkquotum
help
Environmental rights on the futures markets : an application to the Dutch manure market \ Environmental & resource economics [Artikel]
Pennings, J.M.E. \ Meulenberg, M.T.G. \ Heijman, W.J.M. \ 1996
help
Pacht en suiker \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bruil, D.W. \ 1995
Bespreking van een rechtzaak over de vraag of een pachter, die bij bedrijfsbeeindiging een suikerbietenquotum achterlaat, voor dat quotum recht kan doen gelden op een vergoeding van de verpachter. Tevens wordt hierbij gekeken naar de melkquotumregeli ...
help
Vervreemding melkquotum : pachter en verpachter hebben vermogensrecht m.b.t. quotum \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
1994
help
Het melkquotum en het voorkeursrecht van de pachter \ De landpachter : orgaan gewijd aan de belangen van land- en tuinbouw en veeteelt : officieel orgaan van den bond van landpachters in Nederland [Artikel]
Hoog, P.A. de \ 1992
Verslag van een arrest van de Pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem. Duidelijkheid is nu geschapen over wat met het op het gepachte rustende melkquotum dient te gebeuren in geval de pachter gebruik maakt van zijn voorkeursrecht
help
Pacht en superheffing : de betekenis van het arrest van het Hof van Justitie in zaak 5/88 \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Velde, M. van der \ Walda, H.C.A. \ 1990
In genoemd arrest heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de aanspraken van pachter en verpachter op het quotum. Het betreft de zaak Wachauf/Bondsrepubliek Duitsland
help
Pachtbeeindiging en melkquotum \ Ons Friese platteland : orgaan van de Friese Christelijke Boeren en Tuindersbond ; De Kristlik Fryske Plattelans Jongerein [Artikel]
Vliet, J. van \ 1989
help
Pacht en de ontwikkelingen in de produktie \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Heisterkamp, A.H.T. \ 1988
De problematiek rond de pacht en de ontwikkelingen in de productie, veroorzaakt door de superheffing en de meststoffenregelgeving
help
Jurisprudentie pacht/superheffing (2) \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Georg, G.J.R. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.