Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 167

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="proeven"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Weten wat een aanplanting nodig heeft \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
De studiedag duurzame bemesting in de fruitteelt, die begin december plaatsvond in Hasselt, kende behoorlijk veel interesse. Bemesting heeft zodanig veel aspecten en raakvlakken, dat je hierover altijd wel iets kan bijleren.
help
Investeren in aanvoer van organische stof loont \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Jaarlijkse aanvoer van organische stof aan bouwland zorgt op langere termijn voor hogere gewasopbrengsten. Janjo de Haan vertelt over de meerwaarde op lange termijn van het toedienen van dierlijke mest op kunstmest in het project Bodemkwaliteit op za ...
help
Organische bemesting van hyacint : kan stalmest bij hyacint vervangen worden door GFT-compost? [Boek]
Vreeburg, P. \ Korsuize, A. \ 2013
Veel hyacintentelers zijn ervan overtuigd dat een flinke stalmestgift noodzakelijk is voor een goede opbrengst. Het gebruik van stalmest wordt beperkt door de meststoffenwet die in 2006 is ingevoerd en de aanscherpingen in latere jaren. Hierdoor vrez ...
help
Kleine hoeveelheid startfosfaat geeft meerwaarde : fosfaatproef andijvie : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ 2011
Met de verscherpte normen voor fosfaat in groenten is het belangrijk te weten of fosfaat via kunstmest een meerwaarde biedt. Dat ammoniumpolyfosfaat (APP) de groei en opbrengst van andijvie positief beïnvloedt, werd de voorbije jaren al verschillende ...
help
Fosfaat bemesting en emissie [Poster]
Voogt, W. \ Winkel, A. van \ [2011]
Proef bij een praktijkbedrijf met chrysant, waar een kraanvak wél en een níet bijbemest is met P. Gedurende een teelt is tweemaal per week de grond en het gewas bemonsterd.
help
Meerproductie bij hogere plantgetallen prei : vollegrond \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Wijk, K. van \ Wilms, J. \ 2010
Hogere plantgetallen geven bij prei een productieverhoging van 4 to 8 ton, maar ook een fijnere sortering. Fertigatie scoort in 2009 dezelfde productie als korrelmest, met minder risico op stikstofuitspoeling. In 2008 lag de productie wel hoger dan d ...
help
Weinig verschillen tussen bemestingsmethoden \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Ruijter, F. de \ 2008
Er blijken nauwelijks verschillen in productie te ontstaan bij gebruik van diverse soorten kunstmest in combinatie met organische mest als basisbemesting. Het is een van de conclusies die konden worden getrokken na een proef in vroege winterprei bij ...
help
Inventarisatie van reductiemogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de groenteteelt in open lucht [Boek]
Vandenberghe, A. \ Cools, A. \ Van Lierde, D. \ Debruycker, E. \ 2007
Het onderzoek werd uitgevoerd door de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO in samenwerking met het Proefcentrum voor de groenteteelt in Kruishoutem (PCG)en met vier proefcentra die de gehele tuinbouwsector omvatten. In eerste deel werden de ...
help
Demonstratie mestaanwending in het voorjaar op kleigrond : voor en na het poten van consumptieaardappelen [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Paauw, J.G.M. \ 2003
Op kleigrond wordt dierlijke mest voornamelijk in het najaar uitgereden. Toepassing in het voorjaar leidt tot een veel betere stikstofbenutting. In een demonstratie/proef die aangelegd was in consumptieaardappelen op de PPO-proeflocatie in Lelystad z ...
help
Toetsing geleide bemesting vollegrondsgroenteteelt : project 510.169, jaarrapport 2002 [Boek]
Geel, W.C.A. van \ 2003
In 2002 heeft het ministerie van LNV het onderzoeksprogramma Mest- en Mineralen 398-I gestart, dat zich richt op maatregelen om de mineralenverliezen te verminderen. Één van de thema’s in het programma is het ontwikkelen en toepasbaar maken van syste ...
help
Geen meerwaarde polyfosfaat \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Geel, W.C.A. van \ 2003
De inzet van ammoniumpolyfosfaat bij zaaien, poten of planten heeft in het PPO-onderzoek, evenals in de praktijk, wisselende resultaten laten zien. Een bijzondere werking van polyfosfaat kwam niet naar voren. Ammoniumpolyfosfaat kan daarom het beste ...
help
Zwanzig Jahre Langzeit-Düngungsversuch \ Oekologie und Landbau : Zeitschrift der Stiftung Oekologischer Landbau [Artikel]
Raupp, J. \ 2001
Bij het Instituut voor biologisch-dynamisch onderzoek in Darmstadt vinden sedert 1980 bemestingsproeven plaats waarin de effecten worden vergeleken van stalmest (met of zonder preparaten) en kunstmest op gewaskwaliteit, bodembiologie en gewasopbrengs ...
help
Druppelirrigatie en fertigatie in consumptieteelt Bintje op kleigrond \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Paauw, J. \ 2001
Irrigeren en fertigeren leveren in Bintje-consumptieaardappelen op kleigrond te weinig meeropbrengst. Proeven bij het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad (1998-2000) hebben dat uitgewezen. De resultaten zijn echter beïnvloed door de neersl ...
help
Weinig goede dagen voor drijfmest op grasland : mechanisatie \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2000
Bemestingsproeven op grasland gedurende 1996, 1997 en 1998 waarbij verschillende stikstofbemestingsniveaus uitgetest werden
help
Dauerversuch Darmstadt : die organische Substanz des Bodens unter dem Einfluss von Stallmistdüngung und biologisch-dynamischen Präparaten \ Lebendige Erde [Artikel]
Raupp, J. \ 2000
De functie van humus in de bodem en het effect van verschillende vormen van bemesting (rijpe stalmest; stalmest plus biologisch-dynamische preparaten; kunstmest) op het humusgehalte en de microbiële activiteit in de bodem. Resultaten van langjarige b ...
help
Minder bemesten, minder spuiten ... en wat met de resultaten? : akkerbouw \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Scherrens, N. \ 2000
De resultaten van proeven in Vlaanderen die nagaan wat de precieze gevolgen zijn voor verschillende teelten (aardappelen, wintertarwe, suikerbieten) bij verlaging van de inputs
help
Mengmest en kunstmest in een goede verhouding \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Verbruggen, I. \ Carlier, L. \ Grunert, O. \ 2000
Resultaten van mestinjectieproeven op maaigrasland in Vlaanderen waarbij wordt ingegaan op de teelttechnische, economische en milieukundige aspecten
help
Vier Stickstoff-Duengesysteme im Vergleich \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Grocholl \ Lehrke, U. \ Meyer, H. \ Baumgaertel, G. \ 2000
Resultaten van een meerjarig onderzoek van vier bemestingssystemen voor wintertarwe en winterrogge
help
"Wanneer komt stikstof in mest tot werking?" : onderzoek naar N-efficiency bij graslandbemesting in Budel en Bakel \ Voortrekker : agrarisch blad voor Oost-Brabant en Noord-Limburg [Artikel]
2000
help
Was Sie bei der Düngung mit Kompost beachten müssen \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Baumgärtel, G. \ 2000
Resultaten bemestingsproeven met compost in de akkerbouw in Duitsland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.