Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 66

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="projectbeoordeling"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zandwinning Markerzand : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
Markerzand v.o.f. wil 65 miljoen kuub zand winnen, vrijkomende bovengrond inzetten voor natuurbouw en bijdragen aan de waterkwaliteit van het Markermeer. Voor het winnen van het zand is een ontgronding voorzien, waar een ontgrondingsvergunning voor n ...
help
Monitoring van marien-ecologische projecten : pleidooi voor meer programmatisch en integraal denken en meten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Boon, A.R. \ 2014
Langs de Nederlandse kust en op zee zijn de afgelopen jaren verschillende grote projecten opgestart of uitgevoerd waarvan de effecten op de mariene natuur zijn gemonitord. Deze evaluaties konden echter vaak geen antwoord geven op de te ruime en meer ...
help
Europees beleid voor milieueffectrapportage : herziening van de EU Richtlijn project-mer [Boek]
Schröder, R.R.G. \ Kersten, P. \ 2012
De Europese Commissie overweegt om haar richtlijn voor milieueffectrapportage (mer) over projecten te wijzigen. Daarbij gaat het om de vraag voor welk soort project een mer nodig is en hoe de kwaliteit van de rapporten kan worden bewaakt. Een tiental ...
help
Wat is van waarde? : de crisis zet aan tot denken \ De groene stad [Artikel]
Wetten, J. van \ 2012
Elf gemeenten werken sinds 2011 in het project TEEB Stad aan een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen in de besluitvorming over inrichtingsplannen mee te nemen. Nu het einde van het project nadert, kijken initiatiefnemers ...
help
Proefervaringen met recent erkende herbiciden Safari en Matrigon \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vissers, M. \ 2012
Bij de teelt van knolbegonia past men meestal 1 week na de uitplant buiten (mei/juni) een preventieve behandeling met bodemherbiciden toe over het gewas. Vanaf het moment dat nieuwe onkruiden beginnen op te komen, spuit men vervolgens nog 1x (of 2x) ...
help
Het roer om? \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Versteeg, M. \ 2012
In mei maakte Dienst Regelingen namens het ministerie van EL&I bekend welke aanvragen in het kader van de KIGO-regeling gehonoreerd zijn (zie Over het nieuws). Slechts vijftien van de 52 ingediende projecten en elf van de veertien ingediende programm ...
help
Energie besparen en kwaliteit verbeteren niet eenvoudig in lelie \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Neefjes, H. \ 2012
Het Nieuwe Telen voegt in lelie weinig toe als het gaat om productieverhoging of energiebesparing. Inblazen van opgewarmde buitenlucht kan slappe takken niet voorkomen en kost in deze energiezuinige teelt al snel te veel. Ook onderdoor gieten biedt w ...
help
Rijp en groen : evaluatie kigo-projecten 2007 [Boek]
Broek, K. van den \ Meer, T. van der \ Steenvoorde, M. \ 2011
Het Ministerie LNV verleende de drie LPC in het najaar van 2009 de opdracht om een evaluatie van kigo-projecten uit te voeren. Het ministerie stelde als centrale vraag: wat is de doorwerking van de rigo-/kigo-projecten in de onderwijsinstellingen?
help
Tijdelijkheid als strategie [Brochure]
2011
Meerstad staat in deze flyer model voor een hele reeks projecten die slechts moeizaam of helemaal niet in hun oorspronkelijke vorm kunnen worden gerealiseerd.
help
Zeeland en het plattelandsbeleid van de Europese Unie : op welke manier kan de Provincie Zeeland het plattelandsbeleid van de Europese Unie het beste inzetten? [Studentenverslag]
Heidekamp, M. \ 2011
In het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) heeft Nederland vastgelegd hoe vorm gegeven wordt aan het EU plattelandsbeleid. Daarbij voeren de provincies voornamelijk het beleid uit dat gericht is op leefbaarheid op het platteland. In de ...
help
The use of time declining discount rates in climate change projects [Studentenverslag]
Phan Dang Thu, H. \ 2011
help
Aanleiding, ervaringen en resultaten van residuvrije fruitteelt in Utrecht : residuvrije teelt, deel 1 \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Balkhoven, H. \ Polfliet, M. \ 2011
Fruittelers in Utrecht begonnen in 2008 met het project: Op weg naar een residuvrij(re) fruitteelt in Utrecht. Zij wilden een aanpak voor een residuvrije teelt ontwikkelen en die in de praktijk demonstreren. Hoe hangt de vlag er momenteel voor? Henny ...
help
'Boomteeltgebied Zuidwijk moet etalage van Boskoop worden' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2011
Greenport regio Boskoop staat voor een grote herstructureringsopgave. In totaal moet 530 ha worden geherstructureerd, dat is de helft van het productieareaal. Als proef wordt gestart met de aanpak van boomteeltgebied Zuidwijk. De integrale aanpak moe ...
help
Wie maakt plannen voor topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseth, Q. von \ 2011
De topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen moet binnen enkele weken concrete projectvoorstellen indienen bij het kabinet. Alleen dan is er kans op cofinanciering door de overheid. Maar wie maken die projectvoorstellen eigenlijk?
help
Eindverslag monitoring Betuwse Bloem : van ijskristal naar spinnenweb [Boek]
Bruin, J. de \ 2010
Dit verslag gaat over de rol van het projectteam binnen het Transforumproject Betuwse Bloem.
help
Scan op klimaatbestendigheid van UPR en Nota Ruimte projecten [Boek]
Sedee, A.G.J. \ Goosen, H. \ Groot, M.A.M. de \ [2010]
Het ministerie van VROM heeft het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat gevraagd te verkennen op welke wijze projecten uit het Urgentieprogramma Randstad en uit de Nota Ruimte rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Een ad hoc sameng ...
help
Groene koers varen in sportveldenbouw : kompas meet duurzaamheid \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Fisscher, J.-H. \ 2010
Overheden hebben zichzelf vanaf 2010 verplicht om (deels) duurzaam in te kopen en zijn op zoek naar methoden om duurzaamheid te meten. Door de ontwikkeling van het Duurzaamheidskompas kan advies- en ingenieursbureau Tauw het concept duurzaamheid nu k ...
help
Rigo-projecten als aanzet tot vernieuwing: een zwengel naar meer \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2009
Gemiddeld 8 miljoen euro stelt het ministerie van LNV jaarlijks beschikbaar voor de innovatie van het groen onderwijs. Wat levert het op? Een blik op de resultaten van de projecten RIGO 2006 die inmiddels zijn afgesloten
help
Checklist voor programmaleiders : GKC Programma Onderwijsvernieuwing : onderwijskundige borging van projecten binnen A-programma's [Boek]
2009
Deze checklist is bedoeld om snel de onderwijskundige kwaliteit en kansrijkheid van nieuwe projectvoorstellen in te kunnen schatten. Is op één of meer vragen het antwoord nee, dan is er zeer waarschijnlijk een behoorlijk risico dat projectresultaten ...
help
Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de grote rivieren [Boek]
Kroekenstoel, D. \ 2009
Initiatiefnemers die maatregelen willen nemen in het zomer- of winterbed van de Rijntakken, de Maas, de Rijn-Maasmonding of de Vechtdelta moeten hiervoor bij Rijkswaterstaat een vergunning aanvragen in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.