Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="recreatie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
HappyHier: hoe gelukkig is men waar? : gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel I [Boek]
Vries, S. de \ Nieuwenhuizen, W. \ Farjon, J.M.J. \ Kuijten, L. \ Wielen, I. van der \ Och, R. van \ Vliet, A.J.H. van \ Schuiling, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ 2017
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het type omgeving op hoe gelukkig mensen zich op een bepaald moment voelen te meten om zo rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is te kw ...
help
Recreatiemodel AVANAR 2.0 nader beschreven en toegelicht : achtergronddocumentatie voor Status A [Boek]
Vries, S. de \ Staritsky, I. \ 2016
Dit rapport betreft een aanvullende technische documentatie van het recreatiemodel AVANAR, versie 2.0.AVANAR staat voor Afstemming Vraag & Aanbod Natuur Als Recreatieruimte. Om de A-status voor modellen te verkrijgen, wordt AVANAR in deze rapportage ...
help
Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen [Boek]
Langers, F. \ Buijs, A.E. \ Vries, S. de \ Farjon, J.M.J. \ Hinsberg, A. van \ Kampen, P. van \ Marwijk, R. van \ Sijtsma, F.J. \ Tol, S. van \ 2013
Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan verfijning van de graadmeter Landschap. Hiertoe is een Hotspotmonitortool ontwikkeld en uitgetest in een landelijke pilot. Aan 300 bewoners van zes studiegebieden is gevraagd op landelijk, regionaal en lo ...
help
Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario's voor natuur op het land : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Knegt, B. de \ Eupen, M. van \ Hinsberg, A. van \ Pouwels, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Vries, S. de \ Bilt, W.G.M. van der \ Tol, S. van \ 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de Natuurverkenning 2011 vier kijkrichtingen uitgewerkt die mogelijke oplossingen presenteren voor de vier belangrijkste uitdagingen van het natuurbeleid van de toekomst. Daarmee hoopt het PBL een bi ...
help
Vraaggerichte recreatieplanning op regionaal niveau : naar een betere afstemming van geboden op gevraagde mogelijkheden voor recreëren in het groen middels AVANAR-plus [Boek]
Vries, S. de \ Staritsky, I. \ Clement, J. \ Kiers, M. \ Roos-Klein Lankhorst, J. \ 2010
Er bestaat bij het beleid behoefte aan een instrument ter ondersteuning van een meer vraaggerichte recreatieplanning. Hierdoor moet er beter rekening gehouden kunnen worden met verschillen tussen mensen en met de mate waarin de regionaal geboden kwal ...
help
Relatie recreatie en natuur : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Fontein, R.J. \ Boer, T.A. de \ Breman, B.C. \ Goossen, C.M. \ Henkens, R.J.H.G. \ Luttik, J. \ Vries, S. de \ 2009
Dit rapport vormt een naslagwerk bij de Natuurbalans 2009. Het geeft een overzicht van de gegevens over de relatie tussen recreatie en natuur. Alterra heeft deze relatie geïnventariseerd en geanalyseerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomge ...
help
Een andere kijk op groen : beleving van natuur en landschap in Nederland door allochtonen en jongeren [Boek]
Buijs, A.E. \ Langers, F. \ Vries, S. de \ 2006
Op verzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau heeft Alterra onderzoek gedaan naar landschapsbeleving van tot nu toe weinig onderzochte doelgroepen. Beleving wordt breed opgevat: naast voorkeuren gaat het ook over binding met het landschap. Zowel jon ...
help
Bewonersinbreng in groen I : participatief onderzoek van buurtgroen in Osdorp en Deelgemeente-Noord en de basis voor samenwerking met buurtbewoners [Boek]
Aalbers, C. \ Bezemer, V. \ Elbersen, B. \ Vries, S. de \ Bergsma, T. \ Ruiter, E. de \ 2005
"Openbaar groen is er voor iedereen". Ondanks deze uitspraak is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van stedelijk groen in bv. veel 19e eeuwse wijken nog steeds gebrekkig. Daarom dit onderzoek. Samen met allochtone en autochtone groepjes kinderen, j ...
help
Effect van recreatie op broedvogels op landelijk niveau : ontwikkeling van het recreatiemodel FORVISITS 2.0 en koppeling met LARCH 4.1 [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Vries, S. de \ Jochem, R. \ Pouwels, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2005
Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft behoefte aan een instrument om de effecten van recreatie op de natuur te voorspellen. Daarbij is een recreatiemodel ontwikkeld, die kenmerken meeneemt als: vervoerswijzen (per auto, fiets, te voet); recreatie van ...
help
Volkstuinparken in Amsterdam : de sociaal-culturele dimensie [Boek]
Vries, S. de \ Schöne, M.B. \ 2004
In het kader van het ontwikkelen van beleid voor volkstuinparken zijn de sociaal-culturele aspecten van de Amsterdamse volkstuinparken verkend. Volkstuinparken zijn intensief gebruikte groene oases in de stad. De vraag naar volkstuinen isafgelopen ti ...
help
Analyses ten behoeve van een groene recreatiebalans voor Amsterdam : AVANAR als instrument voor het monitoren van vraag- en aanbodverhoudingen voor basale openluchtrecreatieve activiteiten [Boek]
Vries, S. de \ Hoogerwerf, M. \ Regt, W.J. de \ 2004
In opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam is, in aansluiting op een eerder project, berekend hoe vraag en aanbod van groene recreatiemogelijkheden zich verhouden voor de Amsterdamse stadsdelen. Vanwege verfijning van de rekenmethod ...
help
Beheers- en ontwikkelingsplan 2004 MNP-modellen: kennismodel effecten landschap kwaliteit monitoring schaal belevingsGIS [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Roos-Klein Lankhorst, J. \ Lith-Kranendonk, J. van \ Vries, S. de \ Farjon, J.M.J. \ 2004
Dit plan ontwikkeld door het Natuurplanbureau, geeft een visie op drie modellen voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie. Het gaat om: KELK (kennismodel effecten landschapkwaliteit); monitoringsysteem schaalkenmerken; belevingsGIS. Met he ...
help
Verkenning van het effect van recreatie op broedvogels : literatuurstudie en koppeling modellen FORVISITS en LARCH [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Jochem, R. \ Jonkers, D.A. \ Molenaar, J.G. de \ Pouwels, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Visschedijk, P.A.M. \ Vries, S. de \ 2003
Inventarisatie ten behoeve van Natuurplanbureau
help
Beschrijving van en gevoeligheidsanalyses voor het recreatiemodel AVANAR : de bruikbaarheid van het model Afstemming Vraag Aanbod Natuur Als Recreatieruimte (ANAVAR) als instrument voor MNP-doeleinden [Boek]
Vries, S. de \ Hoogerwerf, M. \ Regt, W.J. de \ 2003
Studie in het kader van het Natuurplanbureau
help
Recreatief groen in het structuurplan Amsterdam "Kiezen voor stedelijkheid" : een confrontatie van vraag en aanbod nu en in de toekomst [Boek]
Vries, S. de \ Bulens, J. \ Hoogerwerf, M. \ Langers, F \ 2003
In het kader van het opstellen van een nieuw structuurplan, voelde de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam de behoefte om de consequenties van dit plan voor de recreatieve vraag-aanbod verhoudingen in beeld te brengen. In dit project ...
help
Recreatie dicht bij huis nog ver weg [thema groene ruimte] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Goossen, M. \ Vries, S. de \ 2002
Via het bestaande beleid moet in totaal, in en om de stad, nog circa 20.000 ha groen worden aangelegd. Vergeleken met de ANWB claim bestaat er een tekort van 30.000 ha
help
Modelling recreational visits to forests and nature areas \ Urban forestry & urban greening [Artikel]
Vries, S. de \ Goossen, C.M. \ 2002
This paper descibes an attempt to develop a state of the art planning tool for the recreational function of forests and nature areas. The number of visits beeing the core of the tool
help
Recreatietekorten in de provincie Noord-Holland : een globaal zicht op de effectiviteit van de voorgestelde plannen tot 2020 [Boek]
Vries, S. de \ Goossen, C.M. \ 2002
Centraal staat de vraag in hoeverre bestaande plannen en wensen ten aanzien van het recreatieve aanbod in de provincie Noord-Holland bijdragen aan het terugdringen van het kwantitatieve tekort aan recreatieplaatsen voor wandelen en fietsen. Voor het ...
help
Op weg naar landsdekkende basiskaarten voor routegebonden recreatievormen : de bruikbaarheid van TOP10-vector voor het in kaart brengen van wandel-, fiets en vaarmogelijkheden [Boek]
Lentjes, P.G. \ Vries, S. de \ 2002
Gekeken is in hoeverre Top10-vectorbestanden bruikbaar zijn om de bestaande mogelijkheden voor een drietal aan routes gebonden recreatievormen (wandelen, fietsen, varen) in kaart te brengen. Het uit de basisbestanden lichten van de relevante elemente ...
help
De maatschappelijke functie van natuur en landschap \ Aarde en mens [Artikel]
Vries, S. de \ Goossen, C.M. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.