Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 195

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="recreatie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon [Boek]
Westerink, J. \ Vogelzang, T. \ Sluis, T. van der \ Smit, B. \ Henkens, R. \ 2015
De overheid wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in het akkerbouwgebied Het Buijtenland van Rhoon (IJsselmonde). Op verzoek van een aantal agrariërs heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een voorstel gemaakt voor inrichting en beheer v ...
help
Beheerstrategie Vechtpark : monding Molengoot [Studentenverslag]
Siemens, W. \ 2014
De bestuursdienst Ommen‐Hardenberg heeft in samenwerking met het waterschap Vechtstromen het gebied rond de monding van de Molengoot bij Hardenberg opnieuw ingericht. Er is extra ruimte voor water gerealiseerd, hierdoor krijgt de natuur meer kansen. ...
help
Duinwatering Renesse : randvoorwaarden ontwikkelen groene infrastructuur [Boek]
Capelle, M. van \ Vuurde, M. van \ 2014
Gemeente Schouwen-Duiveland en Alterra onderzoeken hoe de badplaats Renesse op langere termijn veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal kan worden gehouden. In dit kader is in voorliggende nota een methodiek opgesteld waarmee randvoorwaarden voor e ...
help
Vismigratierivier Afsluitdijk [Video]
Nieuwe Afsluitdijk \ 2014
Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de Afsluitdijk versterken. Regionale partijen grijpen deze gelegenheid aan om tegelijkertijd hun ambities op het gebied van natuur en recreatie te realiseren. De Vismigratierivier is zo'n initiatief, dat naast na ...
help
Wandelroute Landgoed Biljoen : een wandelpad richting de toekomst [Studentenverslag]
Buitendijk, R. \ Lanting, R. \ Maat, B. de \ [2014]
Het doel van dit inrichtingsvoorstel is het maken van een ontwerp van een wandelroute waarbij de ecologische-, cultuurhistorische-, en landschappelijke waarden van Kasteel Biljoen zo goed mogelijk tot uiting komen. Daarnaast is er gekeken naar landsc ...
help
Renesse 2050 : onderscheid met het landschap als kwaliteit [Boek]
Paulissen, M. \ Grashof-Bokdam, C. \ Coninx, I. \ [2013]
Deze brochure gaat over het Renesse van de toekomst. Over belangrijke uitdagingen die op het gebied afkomen, over het unieke kustlandschap als natuurlijk kapitaal van Renesse en over slim anticiperen op de toekomst waarbij dit natuurlijk kapitaal cen ...
help
Kompas voor de kust : nationale visie kust [Boek]
Heerema, P. \ 2013
De Nationale Visie Kust is in het kader van het Deltaprogramma opgesteld. De visie is het resultaat van goed samenwerken tussen de kustgemeenten, de kustwaterschappen, de kustprovincies en de rijksoverheid met inbreng van maatschappelijke organisatie ...
help
Vragen naar aanleiding van AO Gastvrijheidseconomie [Brief]
2013
Nadere toelichting op het concept Gastvrijheidseconomie, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg (AO) dd 10 juli 2013. Het betreft cijfers over de samenstelling en de opbouw van de totale groep toeristen die naar Nederland komen (inkomend toeris ...
help
Vismigratierivier Afsluitdijk : haalbaarheid en projectplan [Boek]
2013
Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier zorgt er voor dat een brede groep trekvissen, zoals de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgt om ...
help
Epe toekomstbestendiger : analyse van de gemeente Epe op het gebied van ambities en kansen voor landschap, natuur, landbouw, water, recreatie, economie en cultuurhistorie [Studentenverslag]
Dijk, A. van \ Kroezen, F. \ 2013
Voor het Gelders Landschap is onderzocht welke kansen er liggen om de natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden duurzaam te versterken in relatie tot recreatieve, landbouwkundige en andere economische activiteiten. Het bet ...
help
Wandelpad landgoed Biljoen "Een wandelpad richting de toekomst" : kader van de opdracht [Poster]
Buitendijk, R. \ Lanting, R. \ Maat, B. de \ 2013
Het doel van dit inrichtingsvoorstel is het maken van een ontwerp van een wandelroute waarbij de ecologische-, cultuurhistorische-, en landschappelijke waarden van Kasteel Biljoen zo goed mogelijk tot uiting komen. Daarnaast is er gekeken naar landsc ...
help
Wandelpad landgoed Biljoen "Een wandelpad richting de toekomst" : inrichtingsvoorstel landgoed Biljoen [Poster]
Buitendijk, R. \ Lanting, R. \ Maat, B. de \ 2013
Het doel van dit inrichtingsvoorstel is het maken van een ontwerp van een wandelroute waarbij de ecologische-, cultuurhistorische-, en landschappelijke waarden van Kasteel Biljoen zo goed mogelijk tot uiting komen. Daarnaast is er gekeken naar landsc ...
help
Visie Renkums beekdal [Boek]
Borgman, G. \ Communicatiebureau de Lynx \ [ca. 2013]
Gebiedsvisie van grondeigenaren binnen het Renkums Beekdal: Staatsbosbeheer, Landgoed Quadenoord, Landgoed Dorschkamp, Landgoed Oranje Nasau's Oord
help
Re-linking the rural landscape with the urban fabric [Studentenverslag]
Duijf, J. \ Maaswinkel, W. \ 2013
The study deals with design approaches for the left over rural landscapes which have been fragmentized by urban development and are in need of a new economic foundation to provide them with a sustainable framework for future developments while preser ...
help
Cultural heritage as specific landscape service : stimulus of cultural heritage in the Netherlands [Studentenverslag]
Luesink, E. \ 2013
The objective of this research is to determine in what way landscape services could function as a stimulus for planning, conservation and management of heritage when this is regarded from four angles: from different physical configurations; from diff ...
help
All you need is lef : de gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement [Boek]
Berkers, R. \ Hillebrand, H. \ 2013
Verslag van Adviescommissie Regionale Beeldverhalen. Er zijn, zo werd de commissie verteld, een aantal regio’s in Nederland waar ondernemers uit de gastvrijheidssector en overheden samen werken aan investeringen die renderen én het DNA van het gebied ...
help
Een kapitale impuls : de herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën 1969-2011 [Boek]
Veen, C. van der \ Elzinga, S. \ 2012
Het was een megaklus, een machtige inhaalslag voor het gebied. Maar ook een tijdrovend karwei. De Herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën nam maar liefst dertig jaar in beslag en er was een bedrag van twee miljard euro me ...
help
Bruggenbouwers... Jan van der Perk "op tijd inprikken en goed in het netwerk zitten" \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2012
Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren beslaat een gebied over een lengte van 50 km, van Kampen tot Nijkerk. Zesduizend hectare Natura 2000-gebied, bestaande uit water en oevers, met daaraan stranden, jachthavens, dorpen en steden. Na tien jaar in ...
help
Een kleurrijk palet voor een bijzondere functieverandering \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Paassen, H. van \ 2012
Rood voor groen en rood voor rood zijn inmiddels gemeengoed geworden. Maar wat nu als deze regelingen onvoldoende win-win opleveren voor grote projecten? Bijvoorbeeld omdat er ook waterberging komt, ruimte voor recreatie, werkgelegenheid. Hoe moet ee ...
help
Ontpoldering Noordwaard levert nieuwe Biesbosch [interview] \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
2012
Interview met Daniëlle Ernest, projectleider Recreatiepoort Werkendam. "Recreatiepoort Werkendam is dé poort voor het brede publiek. In het 4400 hectare grote plangebied van de Noordwaard wordt bijna 2000 ha landbouwgrond ontpolderd. Er wordt een nie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.