Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 183

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="recreatie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eftelinggroen, een doordachte attractie op zich \ Tuinjournaal : een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst [Artikel]
Aschman, K. \ 2017
In attractiepark De Efteling speelt de beplanting een belangrijk rol, die er bij de inrichting bewust is ingebracht. Er zijn drie groenniveau's te onderscheiden: het Groene Raamwerk, het Attractiegroen en het Themagroen. Zij vormen een basaal instrum ...
help
Hoogstandje : Landgoed "Het Laar" weer prachtig na rivierverruiming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Meer ruimte voor de Vecht. Dat was het doel van (voormalig) Waterschap Regge en Dinkel. Bij landgoed Het Laar (Ommen) was dit goed te combineren met herstel van historische waarden van het landschap. Het Laarbos heeft na jaren verwaarlozing weer een ...
help
Waddendijkland voor Fryslân : verkenning van principes voor duurzame recreatie en toerisme in een landschapsontwerp voor de Friese waddenkust [Studentenverslag]
Lee, L. van der \ 2014
Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de mogelijkheden om aan de hand van ruimtelijk relevante principes te komen tot een landschapontwerp voor recreatie en toerisme die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een gebied. Dit wordt ...
help
Cultural meanings of the landscape \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Peters, K.B.M. \ 2014
Place meanings and place attachments are socially constructed. Individuals can experience different senses of meaning and attachment over their life course, and in relation to socio-cultural environments. In this essay I will explore how place attach ...
help
Stadslandbouw in Rotterdam [Boek]
Fontein, A. \ La Riviere, L. la \ Broek, A. van den \ 2013
Stadslandbouw is geen ‘hobby’ onderwerp meer, maar maakt onderdeel uit van de hele samenleving. In dit themanummer van Groen laten we zien hoe breed de ontwikkeling van Stadslandbouw in Rotterdam is. Mensen willen gezonder eten en weten waar hun voed ...
help
Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen [Boek]
Langers, F. \ Buijs, A.E. \ Vries, S. de \ Farjon, J.M.J. \ Hinsberg, A. van \ Kampen, P. van \ Marwijk, R. van \ Sijtsma, F.J. \ Tol, S. van \ 2013
Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan verfijning van de graadmeter Landschap. Hiertoe is een Hotspotmonitortool ontwikkeld en uitgetest in een landelijke pilot. Aan 300 bewoners van zes studiegebieden is gevraagd op landelijk, regionaal en lo ...
help
Hoe kan een lineaire recreatieve verbinding in een stedelijke stedelijke context parkkwaliteiten krijgen? [Studentenverslag]
Feenstra, B. \ Marsman, M. \ Burg, E. van der \ 2013
Vanuit de ontwerpopgave ‘Kanaleneiland Utrecht’ is er gekeken naar de mogelijkheid van groenstroken en hun recreatieve invullingen. Hoe op een goede manier een groenzone gemaakt kan worden zonder dat dit als een plantsoen, of bermvulling wordt ervare ...
help
Een welkome entree: het geleiden en verwelkomen van bezoekers door inrichting en bebording : infoblad veldwerkpaatsen [Boek]
Terhürne, R. \ 2013
De entree van een natuurgebied heeft een aantal belangrijke functies, zoals bijvoorbeeld de vindbaarheid van het gebied, recreatieve zonering, oriëntatie en verwijzing. Een goede entree moet dus aan veel eisen voldoen en het inrichten ervan is geen g ...
help
Andy Malengier: architectuur als stille aanklacht tegen het modernisme : plicht van een architect is alles wat nuttig, bruikbaar en doelmatig is mooi te maken \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
In een nieuw vakblad voor openbare ruimte hoort ook een interview met een landschapsarchitect. Dit keer is dat met de Belgische Andy Malengier, ontwerper van het prijswinnende dorpscentrum van Oostnieuwkerke in de Vlaamse Westhoek. Zijn ontwerpen zij ...
help
Re-linking the rural landscape with the urban fabric [Studentenverslag]
Duijf, J. \ Maaswinkel, W. \ 2013
The study deals with design approaches for the left over rural landscapes which have been fragmentized by urban development and are in need of a new economic foundation to provide them with a sustainable framework for future developments while preser ...
help
Park Oudegein doorstaat tand des tijds \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Nebbeling, J. \ 2012
Na ruim 35 jaar verkeert het Nieuwegeinse stadspark Oudegein nog in puike conditie. Een historisch landgoed, een natuurlijke beplanting en een extensief beheer liggen daaraan ten grondslag. Met slechts kleine ontwerpcorrecties kan het geheim van Nieu ...
help
Overgave van het landschap \ Blauwe Kamer jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 = Blauwe Kamer yearbook landscape architecture and urban design 2012 [Hoofdstuk uit boek]
Berkers, M. \ Labuhn, B. \ 2012
Het vervallen negentiende-eeuwse verdedigingswerk Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt stukje bij beetje opnieuw in het landschap zichtbaar gemaakt. De aanpak van het project is pragmatisch, de revitalisatie vindt plaats via kleine projecten - zoals Bun ...
help
Umfassungsweg \ Blauwe Kamer jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 = Blauwe Kamer yearbook landscape architecture and urban design 2012 [Hoofdstuk uit boek]
Harsema, H. \ 2012
Michael van Gessel heeft de Umfassungsweg op landgoed Twickel nieuw leven ingeblazen. Wandelen door het Twentse landschap krijgt zo een nieuwe dimensie. Beschrijving van het ontwerp van Michael van Gessel en Eduard Petzold. Het ontwerp omvat de aanle ...
help
Albertvalley : hechting tussen stad en land [Studentenverslag]
Boon, J. \ 2012
Dit rapport onderbouwt het masterplan en de deeluitwerking voor Westflank Maastricht. Aan de westzijde van de stad ligt het (Belgische) Haspengouw. Dit gebied kent twee verschijningsvormen, het vochti g Haspengouw en het droog Haspengouw. De laatste ...
help
Stadsrand omvormen tot duurzaam energiebos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oorschot, J. \ Nieland, E.J. \ Hof, H. \ Snoep, M. \ 2012
Vier adviesbureaus presenteerden in februari 2012 het resultaat van een vakoverschrijdend onderzoek ‘Energieke integratie van stad en landschap’, in het kader van het project Mooi Nederland van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit proj ...
help
Terugblik congres: de ecologische waarde van cultuurhistorie [Brochure]
Stobbelaar, D.J. \ [2012]
Terugblik op het congres, gehouden op 10 januari 2012. Met bijdragen van: Eric Luiten (TU DElft), Henk Baas (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Hans Gierveld (Stichting Twickel). Maar ook weergaves van workshops en een paneldiscussie (geleid door dagvoo ...
help
Van onbestemde ruimte naar groene oase : hoe moet Bevrijdingspark Uden vorm krijgen? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Houtman, A. \ 2011
Het bevrijdingspark in Uden ondergaat een grote transformatie. Van een groene leegte moet het tot een attractief stadspark omgevormd worden, waar het het hele jaar goed vertoeven is. Het bureau Houtman + Sander landschapsarchitectuur uit ’s-Hertogenb ...
help
Groen werkt beter : kansen voor bedrijventerreinen en natuur [Boek]
Bouwmeester, H. \ Verkade, G.J. \ Snep, R. \ 2010
Steeds meer partijen zien in dat natuur op en rond bedrijventerreinen belangrijk is. Natuur- en landschapsexperts zeggen dat, maar ook overheden, ontwikkelaars en steeds meer ondernemers. Groene kwaliteiten kunnen bedrijventerreinen omvormen tot werk ...
help
Landscape engineering [Collegedictaat]
Brink, A. van den \ Baltjes, C.R. \ Brink, A. van den \ Dam, J.C. van \ Jaarsma, C.F. \ Knaap, W.G.M. van der \ Ruyten, F. \ Schavemaker, H. \ Vries, J.R. de \ 2010
help
Practicumhandleiding bij het onderwijselement Landscape Engineering [Collegedictaat]
Brink, A. van den \ Baltjes, C.R. \ Brink, A. van den \ Dam, C. van \ Jaarsma, C.F. \ Knaap, W.G.M. van der \ Ruyten, F. \ Schavemaker, J.W. \ Vries, J.R. de \ 2010
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.