Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Welzijn en sociale vernieuwing : een onderzoek naar de bijdrage van het lokale welzijns- en sociale- vernieuwingsbeleid aan achterstandsbestrijding : interimrapportage [Boek]
Pennen, A.W. van der \ Borg, E. ter \ Til, R. van \ Gilsing, R. \ Straathof, A. \ 1996
help
Ontwikkelingen in regelgeving en bestuur voor het landelijk gebied [Rede]
Brussaard, W. \ 1996
help
Belastingen hoger door hertaxatie : nieuwe wet op onroerend goed raakt boeren ook \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Welink, M. \ 1996
help
Gevraagd: concrete projecten : pluimvee sector doet zijn best NUBL te benutten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Strootman, A. \ 1996
NUBL (Nadere Uitwerking Brabant en Limburg) is een bestuurlijke samenwerking tussen de provincies Brabant en Limburg en de ministeries van VROM, Landbouw en VWS. NUBL ontwikkelt beleid door uitvoering van concrete projecten
help
Artikel 21 Grondwet : over de reikwijdte van een sociaal grondrecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1996
Artikel 21 van de Grondwet heeft ook betekenis voor de beheersing van het grondwaterpeil in stedelijk gebied, nu sedert een aantal jaren gebleken is dat het de bewoonbaarheid van een woonwijk in ernstige mate kan aantasten. Deze bepaling schept evenw ...
help
Aantal raakvlakken tussen LNV en gemeenten groeit : intensiever overleg tussen LNV en gemeenten gewenst \ Platform : extern magazine over het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [Artikel]
Velders, C. \ Schuitemaker, I. \ 1996
De rijksoverheid richt zich meer op hoofdtaken en draagt een deel van de taken over aan andere overheden
help
Kleurrijke voorjaarsboden onmisbaar in openbaar groen : milieuvriendelijk geteelde bollen in trek bij gemeenten \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Albada, J. \ 1996
help
Verdroging aangepakt \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Nijhuis, H. \ 1996
help
Gemeentelasten stijgen opnieuw fors \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
1996
Het jaarlijkse overzicht van de voornaamste gemeentelijke belastingen (OZB, riool- en reinigingsrechten) in de 193 gemeenten met meer dan 20000 inwoners, en de resulterende lastendruk. Verder de tarieven voor trouwen en begraven. Ook wordt aangegeven ...
help
Gemeentelijke huisvestingsregels : woningzoekende van buiten komt moeilijk binnen, toewijzing binnen de streek verbeterd \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
1996
Alle gemeenten met meer dan 50000 inwoners en twaalf kleinere is gevraagd welke regels ze hanteren m.b.t. het verkrijgen van woonruimte binnen hun grenzen
help
Gemeentelijke rioleringsplannen : nog veel werk aan de winkel : zuiveringsschap HEW en gemeenten praten elkaar bij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1996
help
Beregenverbod is te vermijden : beregeningsplanner kan landbouw de nodige ruimte geven \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Westerhof, G. \ 1996
help
Gemeenten en agrarische grond \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bruil, D.W. \ Wolff, H.W. de \ 1996
In het artikel wordt ingegaan op de agrarisch-rechtelijke aspecten van de verwerving van gronden door de gemeente
help
From 'special needs' housing to independent living? \ Housing studies [Artikel]
Means, R. \ 1996
Discussion of the policy context of housing and community care issues in the U.K. and of the principles and values which need to underpin 'special needs' housing strategies at the local level. A case study illustrates how facts uncovered by 'special ...
help
Naar een regionaal mineralenbeleid in West-Nederland : beleidsnotitie [Boek]
Zeijts, H. van \ Geest, N. van de \ 1996
help
De regionale overheden en remote sensing : een verkenning [Boek]
Engelberts, A.A. \ 1996
help
Bouwen aan het binnenlands bestuur [Boek]
Derksen, W. \ Salet, W.G.M. \ 1996
WRR analyse
help
Stad en Milieu: oplossing voor de "paradox van de compacte stad" : meer bedrijfsvrijheid en verantwoordelijkheid voor gemeenten \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Vlaanderen, R. \ 1996
Uitleg van de doelstellingen van het project Stad en Milieu. Indachtig het VROM-motto "duurzame kwaliteit van de leefomgeving" richt het project Stad en Milieu zich op het wegnemen van knelpunten bij de uitvoering van het beleid m.b.t. compacte verst ...
help
Regioprovincie Twente vergeet het waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hijum, Y.J. van \ Verbeek, M. \ 1996
help
Spelregels voor uitbreiding lopen flink uiteen : de ene gemeente is veel soepeler dan de andere \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Roovers, M. \ 1996
Rundveebedrijven, die willen uitbreiden of renoveren krijgen met overheidsbeleid te maken dat in de ene gemeente heel anders is dan in de andere. Hier een overzicht van datgene, waar een veehouder mee te maken kan krijgen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.