Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Koersen met de stroom mee : provincies maken ruimte voor water in regionale stroomgebieden [Boek]
Stumpe, J. \ 2002
help
De culturele grens tussen zand en veen : de zichtbare en onzichtbare problematiek van de veenkoloniale grenzen [thema grensgebieden] \ Agora [Artikel]
Schoot, E. van der \ 2002
De oostelijke provinciegrens tussen Drenthe en Groningen zorgt voor problemen. Stadskanaal behoeft uitbreiding; de veenkolonien hebben een onnatuurlijke grens en een totaalvisie voor de regio wordt belemmerd. Een pleidooi voor de verlegging van de gr ...
help
De belangrijkste knelpunten bij de implementatie van de watertoets \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Terwindt, S. \ Werf, R. van der \ 2002
Het relatief nieuwe procesinstrument de watertoets geeft waterbelangen een volwaardige plaats in het ruimtelijke ordeningsproces. De betrokken partijen (gemeenten, waterbeheerders en provincies) implementeren de watertoets steeds vaker. Welke knelpun ...
help
Soortenbeleid in de provincie [Themanummer soortenbescherming] \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Walter, J. \ 2002
De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies
help
Bepaling van provinciale stikstofplafonds : integrale afweging van effecten van het mest- en ammoniakbeleid [Boek]
Kros, J. \ Vries, W. de \ Oenema, O. \ 2002
Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de effecten van varianten van aanvoer- en verliesnormen op de emissie van stikstof uit de landbouw naar natuur, grondwater, en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen ...
help
Gebruik grondwater aan banden [thema: Beregenen] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Til, R. van \ 2002
Provincies ontwikkelen projecten en regelingen om verspilling bij onttrekking van grondwater aan banden te leggen
help
Belgische tuinbouw groeit tegen de verdrukking in \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Oggel, B. \ 2002
Ondanks dat de tuinbouw groeit bevindt de Belgische land- en tuinbouw zich in een impasse, investeringen blijven uit en maatschappelijk ligt de sector onder vuur
help
Thema Hollandse kust \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]website kustvisie - website kustzonebeleid
Graaf, J. de \ Balfoort, H. \ 2002
Achtergronden bij de "Visie Hollandse kust 2050". Met losse bijdragen over de nodige maatregelen aan het strand van Katwijk, de versterking van de Hondsbossche Zeewering, en het strandplannen van IJmuiden met het Kennemerstrand. Tot slot een visie op ...
help
IPO onderzoek : provincie moet waterketen stimuleren, niet afdwingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2002
Bespreking van het IPO rapport "Samenwerken in de waterketen". Een van de bevindingen is dat een stimulerende/faciliterende rol van de provincie de meeste waarborg biedt voor het bereiken van samenwerking in het waterketenbeheer
help
Beleidssturing op inhoud én proces \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Bouman, A. \ 2002
Om er achter te komen of een gekozen koers effect sorteert, voert de provincie Zuid-Holland elke 2 jaar een evaluatie uit van haar nieuwe beleidsplan 'Milieu en water' op inhoud en proces
help
Gebiedsplan natuur en landschap IJsselvallei en Randmeerkust [Boek]
Gedeputeerde Staten van Gelderland \ 2002
help
Leader+ Oldambt-Westerwolde actieplan 2000-2006 [Boek]
Beekman, J. \ LAG Oldambt-Westerwolde \ 2002
help
Uitvoering beleidsplan milieu en water : tussenbalans 2002 [Boek]
Provincie Zuid-Holland \ 2002
help
Regional governance : new modes of self-government in the European Community : EuroConference 19.-21. April 2001 in Hanover [Congresverslag]
Fürst, D. \ Knieling, J. \ Gorsler, D. \ Frahm, T. \ Akademie für Raumforschung und Landesplanung \ 2002
help
The return of the water management map \ = Landscape [Hoofdstuk uit boek]
Nieuwenhuijze, L. van \ Feddes, F. \ 2002
Backgrounds around the Dutch "waterstaatskaart"
help
Worstelen met gemeentelijke vrijheid en provinciale regiefunctie \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Rommelse, A. \ 2002
De provincie wil meer op hoofdlijnen gaan aansturen bij gemeentelijke planvorming. Een Wagenings voorbeeld toont aan, dat dat nog niet soepel verloopt
help
Milieu-effectrapportage \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Berkenbosch, R.J. \ Mooren, R.H.J. \ 2002
Beknopt overzicht rond de m.e.r. procedures, de verantwoordelijke provinciale overheden, wetteksten en overige informatie
help
Gebiedsplan natuur en landschap Achterhoek [Boek]
Ex, J. \ Gedeputeerde Staten van Gelderland \ 2002
help
Gebiedsplan natuur en landschap Veluwe : ontwerp [Boek]
Versluis, J. \ Gedeputeerde Staten van Gelderland \ 2002
help
De laatste dagen van een boerenrepubliek : Polderdistrict Betuwe, vijfentwintig jaar werk en strijd [Boek]
Meurs, R. van \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.