Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Lokale actiegroepen en plaatselijke groepen zetten de LEADER-werkwijze op de kaart! : een participatieve verkenning van de toekomst van LEADER in plattelandsbeleid [Boek]
Berg, J. van den \ Vogelzang, T. \ Wijk, E. van \ 2006
Uit een participatieve verkenning van het LEI blijkt dat de werkwijze van het LEADERprogramma veel kan toevoegen aan andere typen van plattelandsbeleid. Het gebiedsgebonden karakter van deze werkwijze, de aanpak van onderop, en vooral de ruimte die g ...
help
Beleidsplan groen, water en milieu 2006-2010 [Boek]
Provincie Zuid-Holland \ 2006
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen kunnen botsen met een gezonde leefomgeving. Luchtverontreiniging, geluidhinder en slechte waterkwaliteit zijn de bedreigingen. De infrastructuur heeft positieve economische effecten, maar kan negatieve invloe ...
help
Het concept provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007-2013 : een kansrijk perspectief [Boek]
Provincie Limburg \ 2006
In zeven jaar 600 miljoen euro investeren in het Limburgse platteland is een enorme uitdaging. Het Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) geeft aan, welke plannen Limburg voor haar landelijk gebied heeft. Dit in het kader van de nieuwe Wet Inrichting ...
help
Stedelijk waterbeheer Gelderland : stand van zaken per 1 januari 2006 : inventarisatierapport [Boek]
2006
In het Waterhuishoudingsplan (WHP) van de provincie Gelderland is het beleid voor de inrichting en beheer van de waterhuishouding in Gelderland verwoord. Naast het algemene beleid voor de gehele provincie is voor een aantal functies, afhankelijk van ...
help
Provinciale milieukaart op internet : toepassing van open source en open standaarden \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Schokker, P. \ 2006
De milieukaart is de opvolger van de digitale handhavingskaart die in 2003 op internet is gezet voor de handhavingspartners in Limburg. Aanleiding voor vernieuwing van internet beschikbaarheid zijn onder andere het verdrag van Aarhus en de wens infor ...
help
De veranderende (provinciale) overheid : gesprek met het kernteam van de interprovinciale overleggroep (IOG-GEO) \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Roebert, K. \ Scheele, T. \ 2006
Er verandert veel bij de provincies, veel en snel. Veranderingen in taken, organisatie en systemen volgen elkaar in versneld tempo op. Niet in het minst is de volledige automatisering daaraan debet: de e-provincie komt eraan. Afgebakende taakgebieden ...
help
Aanbevelingen voor besluitvorming rond KRW op basis van veldervaringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, E. van der \ Oterdoom, T. \ 2006
ARCADIS was in verschillende deelstroomgebieden betrokken bij de totstandkoming van de regionale KRW-rapportages. Nu deze rapportages zijn afgerond, bevindt het KRW-proces zich op een belangrijk scharnierpunt van het inhoudelijke spoor en het bestuur ...
help
De vorming van het Graafschap Strijen [Website]
Leenders, K.A.H.W. \ 2006
Lezing voor de gemeenteraad van Strijen (Hoekse Waard) op 3 maart 2006. Geschiedenis van het voormalige Land van Strijen.
help
Duitse Regionalen : succesverhaal voor regio's? \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Dembski, S. \ 2006
In Duitsland experimenteert men met ontwikkelingsprogramma's waarin regionale samenwerking en identiteitsvorming bevorderd wordt. Elke twee jaar wordt in een van de regio's van Noordrijn-Westfalen een zogenoemde "Regionale" georganiseerd. In dit arti ...
help
Nota archeologie 2006 - 2012 [Boek]
Provincie Zeeland \ [2006]
help
SMB Brabants verkeers- en vervoersplan : beleidsvoornemens achteraf getoetst door confrontatie met extreme alternatieven \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Jaquet, J. \ Wijst, J. van der \ 2006
Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Verplaatsen in Brabant (PVVP) is een paraplu-nota voor alle activiteiten van de provincie voor verkeer en vervoer. In een strategische milieubeoordeling (SMB) werden de keuzes uit een concept-plan vroegtijdig ...
help
Brokken door bewust te hard rijden : afwijkend rijgedrag van jonge bromfietsers in Drenthe onderzocht \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Brussel, G.A. van \ Uneken, E. \ Brake, A. van de \ 2006
Jonge verkeersdeelnemers - automobilisten, maar meer nog bromfietsers - zijn kwetsbaar in het verkeer, zo blijkt uit ongevalanalyses. Waarom zijn ze zo vaak betrokken, en hoe pak je dat effectief aan. Een onderzoek onder jeugdige bromfietsers in Dren ...
help
Naar een toekomstbestendig middenbestuur \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Boogers, M. \ Hendriks, E. \ 2006
Er blijkt in Nederland een grote behoefte te bestaan om op gezette tijden het bestuur tussen rijk en gemeenten te vernieuwen. De bestuurskracht van stedelijke gebieden zou tekortschieten; het regionale beleid zou functioneel verkokerd en ondemocratis ...
help
The changing perception of expert advice in nature conservation : a case of the Drentsche Aa \ Changing European farming systems for a better future : new visions for rural areas [Hoofdstuk uit boek]
Bommel, S. van \ 2006
The paper shows that during the last decade, governance has created the setting for a new role for nature conservation experts in the policy process in the Drentsche Aa area
help
Provinciale bouwmeesters helpen gemeenten aan ruimtelijke kwaliteit : 'Groningen moet geen museum worden' \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Witsen, P.P. \ Steenhuis, M. \ 2006
Groningen en Noord-Holland hebben provinciale bouwmeesters. Zij moeten voor hun provincies de kwaliteit van het ruimtelijk beleid van gemeenten bevorderen. Hun rol lijkt aan belang toe te nemen doordat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening de formele in ...
help
De provincies over zichzelf en hun bestuurlijke omgeving : een empirisch onderzoek onder provinciale politici \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Artikel]
Fikkers, D.J. \ 2006
Bestuurlijke hervorming staat hoog op de politieke agenda. Hun aantal heeft vrijwel continu ter discussie gestaan. In dit artikel wordt onderzocht hoe provinciale politici kijken naar de relaties tussen de bestuurslaag waarvoor ze werkzaam zijn en de ...
help
'Centraal voor de komende jaren staat het formuleren van maatregelen en doelen': Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen over Europese Kaderrichtlijn Water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2006
Interview met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Aanluitend zijn interviews opgenomen met waterschapsbestuurders uit de diverse regio's, waarin de stand van zaken aangaande de kaderrichtlijn uit verschillende ooghoeken wordt belicht (p. 9 ...
help
Is er toekomst voor Flevoland? \ Geografie [Artikel]
Kranenburg, R. \ 2006
Twintig jaar geleden werd Flevoland een provincie. Achtergronden bij het ontstaan, de gevolgen van de grote concentratie van de bevolking in Almere, de gevolgen daarvan voor een evenwichtige en zelfstandige provincie, en het bestuurlijk dilemma
help
Europese landbouw glocaliseert \ Geografie [Artikel]
Groenendijk, J. \ 2006
De liberalisering van de wereldhandel heeft ertoe geleid dat het 'gemeenschappelijke' landbouwbeleid van de EU steeds meer een nationale en zelfs regionale beleidskwestie voor de afzonderlijke lidstaten is geworden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.