Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bestuurlijke (on)macht en democratische legitimiteit \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Koeman, F. \ Janssen-Jansen, L. \ 2007
Hoe democratisch gelegitimeerd is het handelen en bestaan van het bestuurlijke en ambtelijke afstemmingsplatform in de Zuidvleugel? De provincie Zuid-Holland zou een belangrijke rol kunnen spelen in een einde maken aan de bestuurlijke complexiteit va ...
help
Van latente crisis naar wenkend perspectief \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Steekelenburg, M. van \ Vries, W. de \ 2007
Berichten over een stijgende zeespiegel, bizarre hoosbuien in juli en een film van Al Gore zorgen ervoor dat het thema 'klimaat' volop op de agenda staat. Nederlanders zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak ons land aan te passen aan de qevolge ...
help
Collegiale toets MEP/GEP: veel geleerd! : samenwerking bij definitie belangrijke begrippen KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, D. de \ Molen, D. van der \ Marsman, D.J. \ 2007
Afgelopen najaar is in alle deelstroomgebieden een collegiale toets uitgevoerd op het afleiden van de ecologische doelstellingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Projectgroep Implementatie Handreiking MEP/GEP (PIH) heeft hiertoe het in ...
help
Waterbeheerders leggen plannen voor 'blauw knooppunt' vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandstra, B. \ Wesseling, B. \ Harmsel, A. ten \ 2007
Het concept 'blauw knooppunt' is in waterbeherend Nederland nog weinig beproefd. Het biedt niettemin een goede kapstok voor het invullen van samenwerking tussen waterbeheerders van wie de beheersgebieden aan elkaar grenzen. Dit blijkt uit de studie d ...
help
Tien aanbevelingen voor succesvolle inzameling van hout- en snoeiafval : duurzame energie in Nederland voor gemeenten [Boek]
[2007]
Veel lokale overheden oriënteren zich op de mogelijkheden om lokaal hout- en snoeiafval in te zetten voor de winning van bio-energie. Sommige gemeenten zijn al gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van de inzameling van hout- en snoeiafval. ...
help
Gebiedsontwikkeling voor de domeinen ruimte en wonen : een kennisagenda [Boek]
Vliet, M. van \ 2007
Drie verbindende thema’s komen aan bod: Kracht door Krimp, Stad en Land en Betere Buurt. De veranderende omstandigheden in de ruimtelijke ordening vragen om een herdefiniëring van ieders rollen en verantwoordelijkheden. Gebiedsontwikkeling, ontwikkel ...
help
De grenzeloze regio : praktijkboek regionale strategieën [Boek]
Brouwer, J. \ Schram, A. \ 2007
Dit boek gaat over de regio als het meest logische schaalniveau om essentiële ruimtelijk-economische kwesties op te lossen. Een nieuwe oriëntatie op infrastructuur komt aan de orde, evenals de wijze waarop regio- en netwerkvorming leiden tot een hern ...
help
Grondwaterplan Zuid-Holland 2007-2013 [Boek]
Provincie Zuid-Holland \ 2007
Het Grondwaterplan vindt haar basis in het Grondwaterbeheersplan Zuid-Holland 2001–2005 en in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006–2010 en speelt daarnaast in op actuele ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, het toenemende boven- en onderg ...
help
Bestemmingsplan op de groei maken \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2007
Boeren die gaan vernieuwen of verbreden botsen vaak met de gemeente. De WUR maakte hierover een inventarisatie en bracht een top tien van belemmeringen uit, met tips voor de boer en voor de gemeente. Een overzicht van deze inventarisatie
help
Provincies op de korrel : geen verbreding maar verdieping van de rol van provincies \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Kemenade, J.A. van \ Tetteroo, P.W. \ 2007
De provincies liggen weer eens onder vuur. Het lijkt sterk op een cyclisch proces, waarbij provincies steeds hun bestaansrecht moeten bewijzen, rond Staenverkiezingen, waarna het debat weer verstomt. Het publieke debat heeft betrekking op de volgend ...
help
Bestemmingsplan en vergunning aanvraag op de schop \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2007
Bij het bouwen of verbouwen op het eigen terrein, krijgt men te maken met het bestemmingsplan van de gemeente, waardoor er allerlei vergunningen aangevraagd moeten worden. Het een en ander heeft te maken me wijzigingen in de Wet op de ruimtelijke ord ...
help
Brabant heeft de smaak van water te pakken : samenwerking provincie en waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2007
De provincie Brabant en de vier waterschappen in deze provincie hebben de afgelopen twee jaar in razend tempo zestig miljoen euro besteed aan de verduurzaming van de waterhuishouding. De partners in Brabant hebben de smaak van samenwerking te pakken
help
Stembusstrijd om de ruimte : landbouw en natuur twistappels op platteland \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ Dokter, H. \ Horst, M. ter \ Oppewal, J. \ 2007
Boeren hebben door hun beroep veel te maken met de provinciale staten. Voor hun zijn de belangen bij de provinciale statenverkiezingen dan ook groot. Overigens zijn er ook verschillende boeren kandidaat voor de provinciale staten
help
Urgentie voor de Randstad? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Plas, G. v.d. \ 2007
De Randstad is niet één provincie of stad. Het is een netwerk dat niet in gebiedsgrenzen is te vangen. Problemen lossen zich niet op door met grenzen te gaan schuiven. Een reportage over de Randstad als bestuurlijke eenheid
help
Zuidvleugellam : mooie visies, weinig bestuurskracht [thema] \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Duinen, L. \ Zwanikken, T. \ 2007
De Zuidvleugel in de Randstad bestaat vooral op papier en in de hoofden van een paar bestuurders en het projectbureau. Ondanks de goede bedoelingen komt er nauwelijks een samenhangend beleid van de grond, omdat de afzonderlijke stadregio's hun eigen ...
help
Trekkers wel of niet op de provinciale weg? : Limburg ontwikkelt afwegingskader voor maatregelen provinciaal landbouwverkeer \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Alzer, P. \ Bouchiba, N. \ Bosch, N. \ 2007
Landbouwverkeer op de Limburgse provinciale wegen werkt verstorend op de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid, zo leerde de provincie vijf jaar geleden uit een studie rond de A2. De provincie heeft daarop de problemen met het landbouwverkeer ...
help
The task of regional design \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Schrijnen, J.A.M. \ 2007
In the last but one chapter the author Joost Schrijnen shows the full complexity and stagnations of decision making in Dutch urban and regional planning and design. It starts with a sketch of the contemporary context, the four issues he distinguishes ...
help
Kansen voor Noord-Nederland \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Schaap, P.M. \ 2007
Noord-Nederland kent een lange geschiedenis van regionaal stimuleringsbeleid : van wegenaanleg, scholingsprojecten tot investeringspremies. Maar wat is eigenlijk het resultaat van al deze maatregelen en wat leverde het op? Schaap vroeg het aan Jouke ...
help
Een procesbeschrijving voor het afleiden van de ecologische doelstellingen : maatlatten voor de Maasregio \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Beekman, J. \ Malta, E. \ Visser, M. \ 2007
De auteurs schetsen in dit artikel de werkwijze voor het opstellen van de ecologische doelen in de Maasregio. Hiermee laten zij waterschapsbestuurders en collega's die inhoudelijk met de maatlatten bezig zijn zien dat de maatlatten goed zelf opgestel ...
help
Special landschapskwaliteit \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2007
Het huidige kabinet omarmt het landschap, Nationale landschappen, een “Mooier Nederland”, snelwegpanorama’s en noem maar op. Ambities te over om de komende jaren hard te werken aan een mooier Nederland, Nationale Landschappen en het Nederlandse cultu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.