Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 438

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vital coalitions, vital regions : partnerships for sustainable regional development [Boek]
Horlings, I. \ 2010
Many rural regions in Europe are undergoing a dynamic transition, driven by forces of urbanisation and agricultural development, new patterns of production and consumption, and new societal demands. However, while the historical rural-urban divide is ...
help
Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen [Boek]
Ploeg, J van der \ Strijker, D. \ Hoofwijk, H. \ [ca. 2010]
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door a ...
help
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer [Boek]
Allers, M.A. \ Hoeben, C. \ 2010
Op 23 april 2010 hebben de provincies aangekondigd dat er door het overdragen van de taken van de waterschappen aan andere overheden grote besparingen kunnen worden gerealiseerd. COELO, het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overhe ...
help
Provincies, kan het ook anders? \ Openbaar bestuur [Artikel]
Kuijper, A. \ 2010
Eén van de commissies die zijn ingesteld voor de brede heroverweging van het rijksbeleid heeft een rapport uitgebracht dat handelt over het openbaar bestuur met aandacht voor de provincies. Oud directuer bij de provincie Gelderland schetst drie trend ...
help
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid en het ILG : de rol van LNV bij het versterken van sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied [Boek]
Fontein, R.J. \ 2009
Het ministerie van LNV vraagt zich af of het beleidsthema sociaal-economsiche vitaliteit en leefbaarheid structureel moet worden toegevoegd aan de ILG bestuursovereenkomsten. Het idee bestaat namelijk dat het rijk, provincies moet ondersteunen in de ...
help
Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw [Boek]
Lesschen, J.P. \ Kuikman, P.J. \ Wyngaert, I. van den \ 2009
Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimterlijk in beeld brengen van de broeikasgasemissie uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 (referentiejaar voor Kyoto) en 2005. De informatie is uitgespli ...
help
Besturen over grenzen : opgave voor alle bestuurslagen [Boek]
Raad voor het openbaar bestuur \ 2008
Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebied ...
help
Ruimte, regie en rekenschap [Boek]
Lodders-Elfferich, P.C. \ 2008
De commissie heeft de mogelijkheden verkend voor een bestuursakkoord tussen rijk en provincies voor de periode 2009 – 2011 over (verdere) decentralisatie van een aantal onderwerpen enerzijds en een financiële bijdrage van de provincies van € 600 mln. ...
help
Meer op de fiets in Zuid-Holland : provincie kiest pragmatische aanpak, eerst draagvlak, dan uitvoering \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Overbeek, G. \ 2008
Met een nieuw College van Gedeputeerden werd begin 2007 nieuwe ambities voor fietsverbindingen vastgesteld via een startnotitie. De centrale boodschap was: na het fietspad bij Wassenaar meer fietspaden in de provincie: te beginnen met 75 km extra aan ...
help
Een warme douche voor gedeputeerde Albert Moens \ Grondboor en hamer [Artikel]
Hoogendoorn, W. \ 2008
In Noord-Holland is onder enthousiaste leiding van gedeputeerde Moens het opzetten van bescherming van aardkundige waarden van start gegaan
help
Gelders actieplan voor ruimtelijke kwaliteit \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Harsema, H. \ 2008
De provincie Gelderland presenteerde in maart haar Actieplan Ruimtelijke Kwaliteit 2008-2011. Ze loopt daarmee in de pas met het rijks-en provinciale beleid om te werken aan 'Mooi Nederland'. Om de sluipende verrommeling, vervlakking, verspilling en ...
help
Interview [met] Ton Hooijmaijers : 'je moet mensen tegen hun zin gelukkig durven maken' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Zijn tegenstanders noemen hem een ‘economische houwdegen’. Maar er lijkt ook een idealist in hem te schuilen, al zal hij de laatste zijn om dit toe te geven. VVD-gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Ton Hooijmaijers van Noord-Holland gelooft in de m ...
help
Regie veiligheid in natuur ligt bij LNV \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
2008
Op 1 juli werd het Convenant Nalevingsstrategie Natuurwetgeving getekend. Franssen van IPO geeft de sturende rol aan provincies. Nu moet gan blijken of de vernieuwde naleving verlichting brengt in de door overlast getekende gebieden. Hoe bruggen gesl ...
help
Euregio's als proeftuinen voor Europese samenwerking \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Jong, P. de \ 2008
Minister Ter Horst heeft (samen met Timmermans, Europese Zaken) de landsgrensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden (GROS) uitdrukkelijk weer op de politiek-bestuurlijke agenda van het Rijk gezet. Ondertussen is een intentieverklari ...
help
Tobben over de PPC : een niet zo wenkend theekransperspectief \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
De nieuwe Wro komt eraan. Wat te doen met de provinciale planologische commissies? Provincies zitten ermee verlegen. De commissieleden zelf ook. ‘Waartoe zijn wij op aarde’
help
Heerlijkheden in Nederland : welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848? [Boek]
Houte de Lange, C.E.G. ten \ Burg, V.A.M. van den \ 2008
help
Bestuurlijke (on)macht en democratische legitimiteit \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Koeman, F. \ Janssen-Jansen, L. \ 2007
Hoe democratisch gelegitimeerd is het handelen en bestaan van het bestuurlijke en ambtelijke afstemmingsplatform in de Zuidvleugel? De provincie Zuid-Holland zou een belangrijke rol kunnen spelen in een einde maken aan de bestuurlijke complexiteit va ...
help
Van latente crisis naar wenkend perspectief \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Steekelenburg, M. van \ Vries, W. de \ 2007
Berichten over een stijgende zeespiegel, bizarre hoosbuien in juli en een film van Al Gore zorgen ervoor dat het thema 'klimaat' volop op de agenda staat. Nederlanders zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak ons land aan te passen aan de qevolge ...
help
Waterbeheerders leggen plannen voor 'blauw knooppunt' vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandstra, B. \ Wesseling, B. \ Harmsel, A. ten \ 2007
Het concept 'blauw knooppunt' is in waterbeherend Nederland nog weinig beproefd. Het biedt niettemin een goede kapstok voor het invullen van samenwerking tussen waterbeheerders van wie de beheersgebieden aan elkaar grenzen. Dit blijkt uit de studie d ...
help
Gebiedsontwikkeling voor de domeinen ruimte en wonen : een kennisagenda [Boek]
Vliet, M. van \ 2007
Drie verbindende thema’s komen aan bod: Kracht door Krimp, Stad en Land en Betere Buurt. De veranderende omstandigheden in de ruimtelijke ordening vragen om een herdefiniëring van ieders rollen en verantwoordelijkheden. Gebiedsontwikkeling, ontwikkel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.