Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 898

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 : sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant [Boek]
Provincie Noord-Brabant \ 2016
In het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan leest u hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu. Hiermee maken wij een slag naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. In de provincial ...
help
"CUMELA staat hier nog niet breed genoeg op de kaart" \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2015
Met de landbouw nog steeds als belangrijkste klant van haar leden blijft het CUMELA-bestuur in de jongste provincie van Nederland nog altijd flink inzetten op verkeer en veiligheid. “We worden graag bij de besluitvorming betrokken”, aldus voorzitter ...
help
"Als bestuur kunnen we meer betekenen" \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2015
De professionaliteit vergroten is de uitdaging waar de Brabantse cumelasector en het provinciaal bestuur van Noord-Brabant voor staan. “Overheden nemen ons nog niet serieus genoeg”, stelt voorzitter Erik van Aaken.
help
“Bestuur zorgt voor regionale verbondenheid" : provinciaal bestuur: Overijssel \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2015
Niet zeuren, maar doorgaan, dat karakteriseert de Overijsselse cumelasector, stelt voorzitter Jan Nico Reimink, maar daar zit ook een schaduwzijde aan. “We worden als bestuur maar weinig ingeschakeld als er problemen zijn.”
help
Omgevingswet in stroomversnelling \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Graaf, J. de \ 2015
Vlak voor haar zomerreces ging de Tweede Kamer akkoord met de Omgevingswet, kort daarop gevolgd door een bestuursakkoord tussen het Rijk, IPO, VNG en UvW. Op de vierde editie van de Dag van de Omgevingswet op 1 oktober 2015 zijn dan ook veel ontwikke ...
help
Een dijk van een overheid : de bestuurlijke positie van het waterschap \ Water governance [Artikel]
Top, A. \ 2015
Het voortbestaan van de waterschappen staat vanaf 1983 met enige regelmaat ter discussie. In de nationale politiek, maar ook op regionaal niveau, is reeds jarenlang de discussie gaande over de vraag hoe het Huis van Thorbecke in de eenentwintigste ee ...
help
Ruimte voor de regio in Europees beleid [Boek]
Gudde, C. \ 2015
In dit advies onderzoekt de Rli de spanning tussen Europees beleid en regelgeving en de uitvoering van het beleid voor de leefomgeving in de regio. De volgende vragen zijn leidend: Welke spanningen op het terrein van beleid- en regelgeving voor de fy ...
help
Natuur in de provincie : één jaar Natuurpact in uitvoering [Boek]
2015
Natuurbeleid en natuurontwikkeling richten zich niet alleen op duurzame instandhouding van internationale natuurwaarden (biodiversiteit), maar moeten ook deel uitmaken van de belevingswereld van mensen. En bijdragen aan geluk, gezondheid en economisc ...
help
Gezamenlijke strategie : bestuursovereenkomsten zoetwater getekend \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2015
Op 7 september 2015 zette ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu namens het Rijk haar handtekening onder de bestuursovereenkomsten zoetwater. Hierin spreken de partners in de regio's af wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn bij het o ...
help
De politicus Manita Koop : "de stroom een beetje wijzigen, dat is het" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2015
Manita Koop heeft een gevarieerde loopbaan in het CDA achter de rug. Raadslid, statenlid, gedeputeerde en nu algemeen bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar een constante in haar carrière is het water. "De waterschappen moeten oppass ...
help
Jong en duurzaam in Apeldoorn : wethouder Olaf Prinsen (D66) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2015
Toen hij in 2010 aantrad als wethouder van Apeldoorn, was hij met zijn 26 jaar één van de jongste bestuurders van Nederland. En niet alleen jong, maar ook ambitieus. Duurzaamheid is de spil in het beleid van D66-wethouder Olaf Prinsen. "Geef bewoners ...
help
Landschapsbeleid provincies [Brief]
Luiten, E. \ 2015
Tijdens de Landschapstriënnale Lingezegen in de zomer van 2014 ben ik met het netwerk van Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit en andere betrokken provincieambtenaren in gesprek geweest. We hebben daarbij onder meer gesproken over het feit dat ...
help
“Bestuur zorgt voor regionale verbondenheid" : provinciaal bestuur: Zeeland \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
Zeeland is nog één van de grotere landbouwprovincies in Nederland. Veel Zeeuwse cumelabedrijven richten zich dan ook nog steeds (deels) op agrarisch loonwerk. Toch zijn ook hier veranderingen gaande. “Wat dat betreft zitten we allemaal in hetzelfde s ...
help
Het crisiscentrum van Nederland : aflevering 1: Zuid-Holland \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda bij het provinciaal bestuur van CUMELA in de provincie Zuid-Holland, maar ook de problematiek rondom het langzaam verkeer is er een belangrijk speerpunt. “We zitten hier in het crisiscentrum van Nederland”, ...
help
“We moeten meer met ons CUMELA-logo rondstrooien" : Aflevering 2: Noord-Holland \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
Het loonwerklandschap in de provincie Noord-Holland laat zich beschrijven als een grote bouwput, omgeven door veel water. Een recht-door-zeementaliteit past daarbij. “We zijn hier erg direct en realistisch”, zegt voorzitter Jack van Diepen. “Als er i ...
help
Jaap Botma, voorzitter VTA: ‘werken aan gezondere marktverhoudingen’ \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
Sinds 1 augustus staat de Fries Jaap Botma aan het roer van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). De ex-pootgoedteler brengt veel bestuurlijke ervaring en een frisse boerenblik in. „Wil je blijven telen voor de vrije markt, dan zul je moeten werken aa ...
help
'Provincie kortzichtig' : NVV voorzitter Wyno Zwanenburg over voorstel Brabantse dierrechten \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2012
Onderzoeksbureau Arcadis verwacht na afschaffing van het landelijk dierrechtensysteem in 2015 een verdere varkensconcentratie in Brabant en Limburg. Het bureau adviseert Noord-Brabant om met een provinciaal dierrechtensysteem de groei van de veestape ...
help
Reinout Woittiez, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden : 'Op het land hebben wij weinig te zoeken' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Reinout Deodaat Woittiez is fractievoorzitter van de VVD in het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij ziet een beperkte taak voor het waterschap: veiligheid en schoon water. "We moeten op het water blijven en vooral niet te ver aa ...
help
Interview [met] Francisca van Hierden, Waterschap Vallei & Eem : 'ik doe alleen waar ik echt goed in ben" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Francisca van Hierden - van den Broeke is algemeen bestuurslid van Waterschap Vallei & Eem in Leusden. Tevens is ze CDA-raadslid in Ede. Ze vindt dat Nederland wel wat brutaler mag worden in Europa "We zijn veel te veel het braafste jongetje van de k ...
help
Vital coalitions, vital regions : partnerships for sustainable regional development [Boek]
Horlings, I. \ 2010
Many rural regions in Europe are undergoing a dynamic transition, driven by forces of urbanisation and agricultural development, new patterns of production and consumption, and new societal demands. However, while the historical rural-urban divide is ...
help
Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen [Boek]
Ploeg, J van der \ Strijker, D. \ Hoofwijk, H. \ [ca. 2010]
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door a ...
help
Inpassing landbouw in het landschap [Brochure]
Galema, P. \ Dijkstra, J> \ 2010
Er is in de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) al veel gediscussieerd over aanpassen van de kavels en landschapselementen aan de schaalvergroting in de landbouw, zodat je goed uit de voeten kunt met grote machines. Dit is prima als daarmee ook ...
help
Enabling policy teams in crisis management by addressing their specific information needs \ International Conference on Emergency Preparedness (InterCEPt), The Challenges of Mass Evacuation, 21 - 23 September 2010, Birmingham, UK [Hoofdstuk uit boek]
Ven, J. van de \ Janssen, A. \ 2010
In this paper we present ongoing work on clarifying information needs for the highest level in Dutch regional crisis management, the policy teams. The reason for specifying these information needs is an often heard complaint that the policy team is o ...
help
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer [Boek]
Allers, M.A. \ Hoeben, C. \ 2010
Op 23 april 2010 hebben de provincies aangekondigd dat er door het overdragen van de taken van de waterschappen aan andere overheden grote besparingen kunnen worden gerealiseerd. COELO, het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overhe ...
help
Waterschappen zijn niet saai : jeugdbestuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jager, J. de \ 2010
Het Jeugdbestuur is opgericht, omdat er wel een Jeugddijkgraaf was, Laura Pierik, maar zij had geen bestuur. 16 waterschappen hebben in hun beheergebied gezocht naar geschikte kandidaten. Nu wordt gewerkt aan een manifest.
help
Provincies, kan het ook anders? \ Openbaar bestuur [Artikel]
Kuijper, A. \ 2010
Eén van de commissies die zijn ingesteld voor de brede heroverweging van het rijksbeleid heeft een rapport uitgebracht dat handelt over het openbaar bestuur met aandacht voor de provincies. Oud directuer bij de provincie Gelderland schetst drie trend ...
help
Waterschap Peel en Maasvallei met stijl op peil; 'Nieuwe Limburgs Peil vastgesteld' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]website Waterschap Peel en Maasvallei over Nieuw Limburgs Peil met o.a. het eindrapport
Verdonschot, F. \ 2010
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 6 oktober 2010 het Nieuw Limburgs Peil vastgesteld. Het bestuur geeft daarmee aan wat er de komende jaren moet gebeuren om het watersysteem beter op orde te krijgen. Hiervoor staan naast ...
help
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid en het ILG : de rol van LNV bij het versterken van sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied [Boek]
Fontein, R.J. \ 2009
Het ministerie van LNV vraagt zich af of het beleidsthema sociaal-economsiche vitaliteit en leefbaarheid structureel moet worden toegevoegd aan de ILG bestuursovereenkomsten. Het idee bestaat namelijk dat het rijk, provincies moet ondersteunen in de ...
help
Hoe beheer je een zwembad (in rijkswater)? : Rijkswaterstaat en de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn [Boek]
Rijkswaterstaat \ [ca. 2009]
Sinds 2006 heeft de Nederlandse overheid rekening te houden met een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn. In deze publicatie leest u wat de richtlijn betekent voor Rijkswaterstaat als zwemwaterbeheerder én publieksgericht netwerkmanager
help
Lek krijgt in 2015 meer ruimte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
De Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein moet uiterlijk in 2015 zo zijn aangepast dat het grotere hoeveelheden water, die naar verwachting het gevolg zijn van de voorspelde klimaatverandering, kan verwerken. Oevergeulen en verlaging van d ...
help
Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw [Boek]
Lesschen, J.P. \ Kuikman, P.J. \ Wyngaert, I. van den \ 2009
Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimterlijk in beeld brengen van de broeikasgasemissie uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 (referentiejaar voor Kyoto) en 2005. De informatie is uitgespli ...
help
Treeport Zundert is speerpunt voor West-Brabant \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]Bijbehorende website
Mens, R. \ 2009
Onlangs hebben 19 samenwerkende gemeenten, 18 West-Brabantse gemeenten samen met de Zeeuwse gemeente Tholen, een strategische agenda opgesteld om de leefbaarheid en werkgelegenheid in de regio te waarborgen. In totaal zijn acht speerpunten opgesteld, ...
help
Besturen over grenzen : opgave voor alle bestuurslagen [Boek]
Raad voor het openbaar bestuur \ 2008
Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebied ...
help
Ruimte, regie en rekenschap [Boek]
Lodders-Elfferich, P.C. \ 2008
De commissie heeft de mogelijkheden verkend voor een bestuursakkoord tussen rijk en provincies voor de periode 2009 – 2011 over (verdere) decentralisatie van een aantal onderwerpen enerzijds en een financiële bijdrage van de provincies van € 600 mln. ...
help
Meer op de fiets in Zuid-Holland : provincie kiest pragmatische aanpak, eerst draagvlak, dan uitvoering \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Overbeek, G. \ 2008
Met een nieuw College van Gedeputeerden werd begin 2007 nieuwe ambities voor fietsverbindingen vastgesteld via een startnotitie. De centrale boodschap was: na het fietspad bij Wassenaar meer fietspaden in de provincie: te beginnen met 75 km extra aan ...
help
Een warme douche voor gedeputeerde Albert Moens \ Grondboor en hamer [Artikel]
Hoogendoorn, W. \ 2008
In Noord-Holland is onder enthousiaste leiding van gedeputeerde Moens het opzetten van bescherming van aardkundige waarden van start gegaan
help
Gelders actieplan voor ruimtelijke kwaliteit \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Harsema, H. \ 2008
De provincie Gelderland presenteerde in maart haar Actieplan Ruimtelijke Kwaliteit 2008-2011. Ze loopt daarmee in de pas met het rijks-en provinciale beleid om te werken aan 'Mooi Nederland'. Om de sluipende verrommeling, vervlakking, verspilling en ...
help
Interview [met] Ton Hooijmaijers : 'je moet mensen tegen hun zin gelukkig durven maken' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Zijn tegenstanders noemen hem een ‘economische houwdegen’. Maar er lijkt ook een idealist in hem te schuilen, al zal hij de laatste zijn om dit toe te geven. VVD-gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Ton Hooijmaijers van Noord-Holland gelooft in de m ...
help
Regie veiligheid in natuur ligt bij LNV \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
2008
Op 1 juli werd het Convenant Nalevingsstrategie Natuurwetgeving getekend. Franssen van IPO geeft de sturende rol aan provincies. Nu moet gan blijken of de vernieuwde naleving verlichting brengt in de door overlast getekende gebieden. Hoe bruggen gesl ...
help
Euregio's als proeftuinen voor Europese samenwerking \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Jong, P. de \ 2008
Minister Ter Horst heeft (samen met Timmermans, Europese Zaken) de landsgrensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden (GROS) uitdrukkelijk weer op de politiek-bestuurlijke agenda van het Rijk gezet. Ondertussen is een intentieverklari ...
help
Tobben over de PPC : een niet zo wenkend theekransperspectief \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
De nieuwe Wro komt eraan. Wat te doen met de provinciale planologische commissies? Provincies zitten ermee verlegen. De commissieleden zelf ook. ‘Waartoe zijn wij op aarde’
help
Dijkgraaf Hollandse Delta en wethouder Kampen: advies Veerman roept nog veel vragen op \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Nederland is het afvoerputje van Europa. Aan het einde van de afvoer liggen Rotterdam en Kampen. Als de politiek de voorstellen van de Commissie Veerman overneemt, zijn de 'nieuwe uitdagingen' in deze regio's misschien wel het grootst. Twee direct be ...
help
Overheden oneens over baggeren Loosdrechtse Plassen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Bezem, J. \ 2008
Door een conflict tussen de betrokken gemeenten enerzijds en provincie en waterschap anderzijds worden de veenplassen al jaren niet uitgebaggerd. Over één ding is iedereen het eens: baggeren is hoognodig
help
Heerlijkheden in Nederland : welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848? [Boek]
Houte de Lange, C.E.G. ten \ Burg, V.A.M. van den \ 2008
help
Bestuurlijke (on)macht en democratische legitimiteit \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Koeman, F. \ Janssen-Jansen, L. \ 2007
Hoe democratisch gelegitimeerd is het handelen en bestaan van het bestuurlijke en ambtelijke afstemmingsplatform in de Zuidvleugel? De provincie Zuid-Holland zou een belangrijke rol kunnen spelen in een einde maken aan de bestuurlijke complexiteit va ...
help
Van latente crisis naar wenkend perspectief \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Steekelenburg, M. van \ Vries, W. de \ 2007
Berichten over een stijgende zeespiegel, bizarre hoosbuien in juli en een film van Al Gore zorgen ervoor dat het thema 'klimaat' volop op de agenda staat. Nederlanders zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak ons land aan te passen aan de qevolge ...
help
Collegiale toets MEP/GEP: veel geleerd! : samenwerking bij definitie belangrijke begrippen KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, D. de \ Molen, D. van der \ Marsman, D.J. \ 2007
Afgelopen najaar is in alle deelstroomgebieden een collegiale toets uitgevoerd op het afleiden van de ecologische doelstellingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Projectgroep Implementatie Handreiking MEP/GEP (PIH) heeft hiertoe het in ...
help
Waterbeheerders leggen plannen voor 'blauw knooppunt' vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandstra, B. \ Wesseling, B. \ Harmsel, A. ten \ 2007
Het concept 'blauw knooppunt' is in waterbeherend Nederland nog weinig beproefd. Het biedt niettemin een goede kapstok voor het invullen van samenwerking tussen waterbeheerders van wie de beheersgebieden aan elkaar grenzen. Dit blijkt uit de studie d ...
help
Tien aanbevelingen voor succesvolle inzameling van hout- en snoeiafval : duurzame energie in Nederland voor gemeenten [Boek]
[2007]
Veel lokale overheden oriënteren zich op de mogelijkheden om lokaal hout- en snoeiafval in te zetten voor de winning van bio-energie. Sommige gemeenten zijn al gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van de inzameling van hout- en snoeiafval. ...
help
Gebiedsontwikkeling voor de domeinen ruimte en wonen : een kennisagenda [Boek]
Vliet, M. van \ 2007
Drie verbindende thema’s komen aan bod: Kracht door Krimp, Stad en Land en Betere Buurt. De veranderende omstandigheden in de ruimtelijke ordening vragen om een herdefiniëring van ieders rollen en verantwoordelijkheden. Gebiedsontwikkeling, ontwikkel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.