Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 898

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen [Boek]
Ploeg, J van der \ Strijker, D. \ Hoofwijk, H. \ [ca. 2010]
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door a ...
help
Inpassing landbouw in het landschap [Brochure]
Galema, P. \ Dijkstra, J> \ 2010
Er is in de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) al veel gediscussieerd over aanpassen van de kavels en landschapselementen aan de schaalvergroting in de landbouw, zodat je goed uit de voeten kunt met grote machines. Dit is prima als daarmee ook ...
help
Enabling policy teams in crisis management by addressing their specific information needs \ International Conference on Emergency Preparedness (InterCEPt), The Challenges of Mass Evacuation, 21 - 23 September 2010, Birmingham, UK [Hoofdstuk uit boek]
Ven, J. van de \ Janssen, A. \ 2010
In this paper we present ongoing work on clarifying information needs for the highest level in Dutch regional crisis management, the policy teams. The reason for specifying these information needs is an often heard complaint that the policy team is o ...
help
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer [Boek]
Allers, M.A. \ Hoeben, C. \ 2010
Op 23 april 2010 hebben de provincies aangekondigd dat er door het overdragen van de taken van de waterschappen aan andere overheden grote besparingen kunnen worden gerealiseerd. COELO, het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overhe ...
help
Waterschappen zijn niet saai : jeugdbestuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jager, J. de \ 2010
Het Jeugdbestuur is opgericht, omdat er wel een Jeugddijkgraaf was, Laura Pierik, maar zij had geen bestuur. 16 waterschappen hebben in hun beheergebied gezocht naar geschikte kandidaten. Nu wordt gewerkt aan een manifest.
help
Provincies, kan het ook anders? \ Openbaar bestuur [Artikel]
Kuijper, A. \ 2010
Eén van de commissies die zijn ingesteld voor de brede heroverweging van het rijksbeleid heeft een rapport uitgebracht dat handelt over het openbaar bestuur met aandacht voor de provincies. Oud directuer bij de provincie Gelderland schetst drie trend ...
help
Waterschap Peel en Maasvallei met stijl op peil; 'Nieuwe Limburgs Peil vastgesteld' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]website Waterschap Peel en Maasvallei over Nieuw Limburgs Peil met o.a. het eindrapport
Verdonschot, F. \ 2010
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 6 oktober 2010 het Nieuw Limburgs Peil vastgesteld. Het bestuur geeft daarmee aan wat er de komende jaren moet gebeuren om het watersysteem beter op orde te krijgen. Hiervoor staan naast ...
help
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid en het ILG : de rol van LNV bij het versterken van sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied [Boek]
Fontein, R.J. \ 2009
Het ministerie van LNV vraagt zich af of het beleidsthema sociaal-economsiche vitaliteit en leefbaarheid structureel moet worden toegevoegd aan de ILG bestuursovereenkomsten. Het idee bestaat namelijk dat het rijk, provincies moet ondersteunen in de ...
help
Hoe beheer je een zwembad (in rijkswater)? : Rijkswaterstaat en de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn [Boek]
Rijkswaterstaat \ [ca. 2009]
Sinds 2006 heeft de Nederlandse overheid rekening te houden met een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn. In deze publicatie leest u wat de richtlijn betekent voor Rijkswaterstaat als zwemwaterbeheerder én publieksgericht netwerkmanager
help
Lek krijgt in 2015 meer ruimte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
De Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein moet uiterlijk in 2015 zo zijn aangepast dat het grotere hoeveelheden water, die naar verwachting het gevolg zijn van de voorspelde klimaatverandering, kan verwerken. Oevergeulen en verlaging van d ...
help
Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw [Boek]
Lesschen, J.P. \ Kuikman, P.J. \ Wyngaert, I. van den \ 2009
Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimterlijk in beeld brengen van de broeikasgasemissie uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 (referentiejaar voor Kyoto) en 2005. De informatie is uitgespli ...
help
Treeport Zundert is speerpunt voor West-Brabant \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]Bijbehorende website
Mens, R. \ 2009
Onlangs hebben 19 samenwerkende gemeenten, 18 West-Brabantse gemeenten samen met de Zeeuwse gemeente Tholen, een strategische agenda opgesteld om de leefbaarheid en werkgelegenheid in de regio te waarborgen. In totaal zijn acht speerpunten opgesteld, ...
help
Besturen over grenzen : opgave voor alle bestuurslagen [Boek]
Raad voor het openbaar bestuur \ 2008
Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebied ...
help
Ruimte, regie en rekenschap [Boek]
Lodders-Elfferich, P.C. \ 2008
De commissie heeft de mogelijkheden verkend voor een bestuursakkoord tussen rijk en provincies voor de periode 2009 – 2011 over (verdere) decentralisatie van een aantal onderwerpen enerzijds en een financiële bijdrage van de provincies van € 600 mln. ...
help
Meer op de fiets in Zuid-Holland : provincie kiest pragmatische aanpak, eerst draagvlak, dan uitvoering \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Overbeek, G. \ 2008
Met een nieuw College van Gedeputeerden werd begin 2007 nieuwe ambities voor fietsverbindingen vastgesteld via een startnotitie. De centrale boodschap was: na het fietspad bij Wassenaar meer fietspaden in de provincie: te beginnen met 75 km extra aan ...
help
Een warme douche voor gedeputeerde Albert Moens \ Grondboor en hamer [Artikel]
Hoogendoorn, W. \ 2008
In Noord-Holland is onder enthousiaste leiding van gedeputeerde Moens het opzetten van bescherming van aardkundige waarden van start gegaan
help
Gelders actieplan voor ruimtelijke kwaliteit \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Harsema, H. \ 2008
De provincie Gelderland presenteerde in maart haar Actieplan Ruimtelijke Kwaliteit 2008-2011. Ze loopt daarmee in de pas met het rijks-en provinciale beleid om te werken aan 'Mooi Nederland'. Om de sluipende verrommeling, vervlakking, verspilling en ...
help
Interview [met] Ton Hooijmaijers : 'je moet mensen tegen hun zin gelukkig durven maken' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Zijn tegenstanders noemen hem een ‘economische houwdegen’. Maar er lijkt ook een idealist in hem te schuilen, al zal hij de laatste zijn om dit toe te geven. VVD-gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Ton Hooijmaijers van Noord-Holland gelooft in de m ...
help
Regie veiligheid in natuur ligt bij LNV \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
2008
Op 1 juli werd het Convenant Nalevingsstrategie Natuurwetgeving getekend. Franssen van IPO geeft de sturende rol aan provincies. Nu moet gan blijken of de vernieuwde naleving verlichting brengt in de door overlast getekende gebieden. Hoe bruggen gesl ...
help
Euregio's als proeftuinen voor Europese samenwerking \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Jong, P. de \ 2008
Minister Ter Horst heeft (samen met Timmermans, Europese Zaken) de landsgrensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden (GROS) uitdrukkelijk weer op de politiek-bestuurlijke agenda van het Rijk gezet. Ondertussen is een intentieverklari ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.