Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 26

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="rentabiliteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoeksrapport : vlas en biodiversiteit [Studentenverslag]
Ruijs, S. \ 2014
De teelt van olievlas past beter in Twente. De eerste reden daarvoor is dat de teelt van olievlas mogelijk is op meerdere grondsoorten en minder eisen stelt aan de bodem. Daarnaast zijn er voor de teelt van olievlas geen speciale machines nodig. De o ...
help
Drijvende Tuinen van Boskoop : onderzoek naar de rendabele toepassing van drijvende teeltconstructies in de Greenport regio Boskoop ten behoeve van economische en klimatologische toekomstbestendigheid [Studentenverslag]
Bons, D.B. \ 2013
Het onderwerp van dit rapport is de drijvende teeltvloer. Er is door twee bedrijven een pilot met een drijvende teeltvloer gestart om meervoudig ruimtegebruik te stimuleren in het ruimtelijk problematische gebied Zuidwijk. Niet alleen wordt de teeltv ...
help
Valorisation possibilities for return bread in the Dutch industrial bakery sector [Studentenverslag]
Schrauwen, A. \ 2013
In 2009 seven percent (35.000 ton) of the unsold fresh supermarket bread is returned from the retailer to the industrial bakery, this has a consumer value of 2.285 €/ton and € 80.000.000 in total. Currently the bakery sells the return bread as cattle ...
help
Potentie van wilgenenergieplantages in kippenuitlopen in Nederland [Studentenverslag]
Remijnse, T. \ 2013
Stichting Probos ziet kansen voor wilgenenergieplantages in kippenuitlopen en heeft daarom een pilotproject opgezet. Gevraagd is onderzoek uit te voeren naar de totale potentie waarbij de kansen, kosten en baten zijn onderzocht. Tot nu toe zijn er ge ...
help
The monetization of social networking sites and the implications for its users [Studentenverslag]
Wouters, R.J. \ 2013
In this research the implications of the monetization of social networking sites on constructing identity and connections have been analyzed. As Facebook is the largest social networking site, this research focuses on the appearance of social adverti ...
help
Rentabiliteit van golfbanen: natuurbeleving als identiteit en inzicht in erfpacht : een onderzoek naar natuurbeleving als identiteit, en belangrijke parameters bij de totstandkoming van een erfpachtovereenkomst [Studentenverslag]
Assink, M. \ Eijgelsheim, R. \ 2013
Door de komst van veel nieuwe golfbanen dienen golfclubs zich te onderscheiden om enerzijds leden te binden en anderzijds nieuwe leden aan te trekken. Natuurbeleving biedt mogelijkheden voor deze identiteitsvorming. Ook de kosten voor grond drukt op ...
help
Regionale voedselproductie in relatie met natuur- en landschapsbeheer [Studentenverslag]
Bennen, E. \ Pigmans, A. \ Berkum, R. van \ 2013
Door veranderingen in het subsidiestelsel van (agrarisch) natuurbeheer, zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd die negatief uitpakken voor de inkomsten van schapenhouders met kudde. Het gevolg is dat het duurzaam in stand houden van een schaaps ...
help
Differences in profitability between European dairy processing firms of different size classes [Studentenverslag]
Verhagen, K. \ 2012
This thesis investigates whether there are differences in the determinants of profitability between micro, small, medium and large firms in the European dairy processing industry. Profitability is measured as Return on Assets and profit per employee. ...
help
Improvement Innovation Centre [Studentenverslag]
Boog, P. van der \ 2011
De doelstelling van het project was het in kaart brengen van de behoefte van de tuinbouwsector aan een onderzoekscentrum in Nieuwkoop. Daarnaast is bekeken hoe haalbaar het voorstel hiervoor is. Binnen het project is gekeken naar verschillende factor ...
help
Van rode cijfers naar groene bossen : een verkenning en ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor bestaand bos [Studentenverslag]
Galen, M. van \ 2010
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een viertal nieuwe, of nieuwe combinaties van bestaande ideeën, voor de verhoging van inkomsten voor reeds bestaand bos. Er zijn 24 initiatieven gevonden, hiervan is voor elk initiatief een contactper ...
help
How does the cradle-to-cradle methodology contribute to the company's for-profit goals? : an explorative study on the financial consequences of cradle-to-cradle [Studentenverslag]
Zwaans, D. \ 2009
help
"Meten is weten" : een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een beslissingsondersteunend systeem op het gebied van diergezondheid voor Nederlandse melkveehouderijbedrijven [Studentenverslag]
Houwing, M. \ 2008
help
Vermeerderingsbedrijven: factor arbeid door de scanner [Studentenverslag]
Makkinga, H. \ 2007
help
Winkelen met hindernissen [Studentenverslag]
Huijsen, D. van den \ 2004
help
Regionale perspectieven voor de biologische akkerbouw : met een omschakelingsplan voor een intensief pootaardappelbedrijf in het noordelijk kleigebied [Studentenverslag]
Hoorweg, M. \ 2002
help
Een economische vergelijking tussen K.I. met vers sperma en K.I. met diepvriessperma in de paardenfokkerij [Studentenverslag]
Janssen, H. \ 1995
help
Bedrijfeconomische gevolgen beperking stikstofverliezen op melkveebedrijven = Farm economic consequences of reducing nitrogen losses at dairy farms [Studentenverslag]
Mandersloot, F. \ 1992
help
Bosbemesting en -bekalking als compenserende maatregelen bij het probleem van zure depositie : een financiele analyse met behulp van een beslissingsboom [Studentenverslag]
Wieman, E.A.P. \ 1991
help
Verslag afstudeeropdracht betreffende de bebossing van landbouwgronden in het zuidelijk Westerkwartier [Studentenverslag]
Bessems, J. \ 1988
help
A multidisciplinary approach to assessment of the economic viability of investment in drainage of apple orchards : a case study [Studentenverslag]
Kruijne, R. \ 1987
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.