Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 438

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="rioolafvalwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Jaarverslag 2015 / Stichting Rioned \ Jaarverslag... / Stichting RIONED [Jaarverslag]
2016
Aanpak van regenwateroverlast, Omgevingswet, assetmanagement, kennisontsluiting en gegevensbeheer in het stedelijk waterbeheer zijn op dit moment speerpunten voor Stichting RIONED.
help
Zwemmen in een gracht: is het risico voorspelbaar? \ H2O online [Artikel]
Tamerus, H. \ Vermue, E. \ Graaf, J. van de \ Cazemier, M. \ Folmer, I. \ 2016
De organisatie van Swim to Fight Cancer 2015 vroeg waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas om de risico’s van zwemmen in de grachten inzichtelijk te maken. Achter de schermen hebben ze advies gegeven. Waterkwaliteitsonderzoek alleen is in zo’n ...
help
Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2016
Een opgeruimd en schoon boerenerf? Rijkswaterstaat ‘dweilt’ daar jaarlijks toch nog een bult van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten vanaf. Erfafspoeling, veroorzaakt door regenbuien, is in de ogen van de waterautoriteiten dan ook een van de groo ...
help
Hoe kun je slim omgaan met een problematische overstort? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schmidt, G. \ 2015
Riooloverstorten staan in een kwade reuk. Bij zware buien komt rioolwater via overstorten rechtstreeks in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Maar hoe vervuild is dat overstortwater eigenlijk? En wat zijn de gevolgen?
help
Hotspotanalyse geneesmiddelen : methodiek voor waterbeheerders om rwzi's te prioriteren [Boek]
Derksen, Anja ter \ 2015
Geneesmiddelen, hormonen en andere microverontreinigingen in het water: we horen er steeds vaker over. Veel van de microverontreinigingen zoals resten van gebruikte geneesmiddelen en hormonen worden uitgescheiden via urine en feces. Deze stoffen kome ...
help
Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s : periode 2008 - 2014 [Boek]
Zuilichem, H. van \ Moorman, J. \ Sande, R. van de \ 2015
Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in haar beheergebied. Het waterschap heeft rwzi’s die effluent lozen op het oppervlaktewater. Daarom is het voor het waterschap van belang om te monitoren in ho ...
help
Glasaal met een luchtje : onderzoek naar de beschikbaarheid van glasaal bij RWZI’s \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroon, J. \ Wijk, B. van \ 2014
Het glasaalaanbod langs de Nederlandse kust is al jarenlang erg laag. Toch zijn er nog locaties waar ophoping van glasaal plaatsvindt. Visserij Service Nederland onderzocht in 2013 de aantrekkingskracht op glasaal van 4 rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) ...
help
Project Fuzzy Afvalwaterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ Velde, R. van der \ 2014
Om beter gebruik te maken van de aanwezige bergbezinkbassins en daardoor het overstortvolume van rioolwater te verminderen, besloten de gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen de waterzuivering en de riolering als één systeem te beschouwen. Dit ...
help
Riothermie helpt bij halen van klimaatdoelen : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hartman, E. \ 2014
Mondiaal, en zeker ook landelijk, zijn er doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de klimaatverandering te beperken. Een middel dat kan bijdragen, is de terugwinning van warmte uit afvalwater in het riool: riothermie. Royal Haskoning ...
help
Riothermie voor het eerst toegepast in Heerenveen : speciaal project zet standaard voor de rest van Nederland : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Arnhem, H. van \ 2014
Voor de afvoer van het proceswater van twee nieuw te bouwen zuivelfabrieken moest gemeente Heerenveen een nieuw riooltracé van ruim 1400 m. aanleggen. Voor het eerst in Nederland wordt riothermie toegepast waarbij warmte rechtstreeks vanuit de riools ...
help
Assessment of detection limits of fiber-optic distributed temperature sensing for detection of illicit connections \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nienhuis, J. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Klootwijk, M. \ Clemens, F. \ 2013
Distributed temperature sensing (DTS) with fiber-optic cables is a powerful tool to detect illicit connections in storm sewer systems. High-frequency temperature measurements along the in-sewer cable create a detailed representation of temperature an ...
help
Searching for storm water inflows in foul sewers using fibre-optic distributed temperature sensing \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Schilperoort, R. \ Hoppe, H. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ 2013
A major drawback of separate sewer systems is the occurrence of illicit connections: unintended sewer cross-connections that connect foul water outlets from residential or industrial premises to the storm water system and/or storm water outlets to th ...
help
Beheerapplicatie helpt bij besparing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
Ook voor technische installaties is bij de overheid steeds meer behoefte aan een duidelijk inzicht in de aanwezige installaties, de huidige staat van onderhoud en de benodigde werkzaamheden in de toekomst. Om renovaties te kunnen uitvoeren, is vanzel ...
help
Smart Asset Management \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
Gegevensbeheer - of asset management - is een heet hangijzer voor gemeenten, want hoe zorg je ervoor dat je al je gegevens netjes bij elkaar houdt en het overzicht houdt? Volgen Marc Nelisse van Wateradvies en Peter Spoelstra van S.P.A. project & adv ...
help
Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen [Boek]
Oesterholt, F. \ Raterman, B. \ Schans, M. van der \ Huiting, H. \ 2013
In de huidige situatie wordt effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg voornamelijk geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil het effluent in de toekomst hoogwaardig lo ...
help
Meet aan bergbezinkbassins! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bos, R. \ Goldina, A. \ 2012
Net als in de rest van Nederland zijn er in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) diverse bergbezinkbassins aangelegd, om emissie uit het gemengde rioolstelsel te verminderen. Over het algemeen is het lastig om deze ...
help
Waterkwaliteitsspoor in breder perspectief : Sint Maartensdijk [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lieftink, E. \ Langeveld, J. \ Quist, W. \ Eijnden, P. van den \ 2012
De invulling van het waterkwaliteitsspoor is de afgelopen decennia verengd tot een toetsing van knelpunten in de zuurstofhuishouding in de ontvangende watergangen door lozing uit riooloverstorten. De gemeente Tholen heeft samen met Waterschap Schelde ...
help
Methaan- en lachgasemissies in de Amsterdamse waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Janse, T. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
Waternet wil in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren. De klimaatvoetafdruk, die voor de Nederlandse waterketen is berekend, laat zien dat de bijdrage van methaan- en lachgasemissies verrassend groot kan zijn. Deze directe emissies word ...
help
Bergbezinkbassin \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Tot 2007 werd op de rioolwaterzuivering Apeldoorn slib verwerkt door de Vartech in opdracht van het Waterschap Veluwe. Filtraat van de slibverwerking werd gezuiverd in een grote ronde beluchtingstank op het terrein van de rwzi Apeldoorn. Vanaf 2007 i ...
help
STOWA Afvalwaterketensymposium : Ellen van Voorthuizen : 22 mei 2012 [Video]
Voorthuizen, E. van \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Ellen van Voorthuizen, van Royal Haskoning, in op de emissie van broeikasgassen vanuit rwzi's aan de ene kant met energie aan de andere kant, en hoe de balans in beide te vinden is. De presentatie werd gehouden tijdens het ja ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.