Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="rundveeteelt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eindrapportage Veerkracht van Melkvee I : verandering van dynamiek, voorspellende kracht [Boek]
Dixhoorn, Ingrid van \ Mol, Rudi de \ Werf, Joop van der \ Reenen, Kees van \ 2016
De transitieperiode is een kritische fase in het leven van melkvee. Vroege identificatie van zogenaamde risicokoeien, maakt het mogelijk om vroeg in te grijpen en de transitieperiode te optimaliseren. Gebaseerd op de veerkrachttheorie van biologische ...
help
PASsend beweiden [Boek]
Mosquera, J. \ Philipsen, B. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2016
Beweiding is een PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregel om de ammoniakemissies uit de rundveehouderij te reduceren (PAS 2015.08.02). Een voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien in de stal minimaal 720 uur per kalenderjaar geweid moeten wo ...
help
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014 [Boek]
Boer, H. de \ 2015
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedri ...
help
Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij : achtergronddocument [Boek]
Koeijer, T. de \ Blokland, P.W. \ Helming, J. \ Luesink, Harry \ Ham, A. van den \ 2014
De staatssecretaris van Economische Zaken wil de te verwachten groei van de melkveehouderij na afschaffing van het melkquotum op verantwoorde wijze laten plaatsvinden. Daarvoor heeft ze een wetsvoorstel ingediend waarin zij een aantal voorwaarden ste ...
help
Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe [Boek]
Schröder, J.J. \ 2014
De wereldmarkt voor melkproducten groeit. Weer, bodem, infrastructuur en kennis maken het in principe mogelijk dat Nederland hier een aandeel in neemt. Toch is het voor ondernemers en beleidsmakers niet vanzelfsprekend om zich hier zonder vooronderzo ...
help
Voeding van runderen van het Belgische Witblauwe ras [Boek]
Hubrecht, L. \ Willems, W. \ Fiems, L. \ 2013
Op een vleesveebedrijf gaat heel wat aandacht van de veehouder uit naar de voeding van de dieren. Hij wil immers een maximale groei en maximale prestaties bij de dieren realiseren. Bovendien stelt hij alles in het werk om gezond en smakelijk vlees te ...
help
Robotmelken [Boek] - 2e dr
Hulsen, J. \ Lange, D. de \ cop. 2009
Het succes van robotmelken ligt in de stal bij de koeien. Dan praten we over de huisvesting, de voeding, de verzorging en de omgang met het vee. De eerste opgave voor de robotboer is om de koeien met rust te laten. Die moeten gezond zijn, graag krach ...
help
Principles of cattle production [Boek] - 2nd edInhoudsopgave
Phillips, C.J.C. \ cop. 2009
This introductory level textbook covers the welfare and environmental implications of producing cattle as well as traditional subjects such as nutrition, reproduction and housing. Its broad, international coverage includes feedlot systems, transport, ...
help
Vaccination against Foot-and-Mouth Disease : differentiating strategies and their epidemiological and economic consequences [Boek]
Backer, J. \ Bergevoet, R. \ Hagenaars, T. \ Bondt, N. \ Nodelijk, G. \ Wagenberg, C. van \ Roermund, H. van \ 2009
The effectiveness of different control strategies against Foot-and-Mouth Disease (FMD) were investigated using epidemiological and economic models. A quick and large-scale vaccination within a radius of at least 2km is as effective as preemptive 1-km ...
help
Stalboekje melkvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten [Boek]
Groot, M. \ Kleijer-Ligtenberg, G. \ Asseldonk, T. van \ 2009
Deze losbladige uitgave van ‘Melkvee natuurlijk gezond houden – met kruiden en andere natuurproducten’ is bedoeld om melkveehouders te helpen bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten. Kruiden en andere natuurprodu ...
help
Consumption, distribution and production of farm animal welfare opinions and practices within the supply chain [Boek]
Kjærnes, U. \ 2008
help
Bouwen voor de koe [Boek]
Hulsen, J. \ Holleman, J. \ Rodenburg, J. \ cop. 2008
De melkveehouderij is bezig met een inhaalslag: veel inmiddels versleten, achterhaalde en/of overbezette stallen van de jaren ‘70 en ‘80 worden op grote schaal vervangen door nieuwe. Naar verwachting zal de gemiddelde bedrijfsgrootte van 70 koeien de ...
help
Ferrandaise and Villard de Lans cattle breeds : factors affecting demographic dynamics of local cattle breeds [Boek]
Menuet, L. \ 2007
Om het uitsterven van twee rundveerassen te voorkomen is een speciaal programma gestart. Het gaat om Ferrandaise en Villard de Lans
help
Natuurbeheer op veebedrijven : uitbreiding van het bedrijfsmodel FIONA voor de Subsidieregeling Natuurbeheer [Boek]
Groeneveld, R.A. \ Schrijver, R.A.M. \ Rudrum, D.P. \ 2007
Het kabinet heeft in 2002 besloten partilieren (waaronder agrariërs) meer te betrekken bij natuurbeheer. Dit onderzoek doet verslag van de evaluatie van de SAN (subsidieregeling agrarisch natuurbeheer) en SN (natuurbeheer) voor veehouders. Het LEI he ...
help
Natuurlijk gedrag van melkvee en vleeskalveren : advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake natuurlijk gedrag van melkvee en vleeskalveren [Boek]
Raad voor Dierenaangelegenheden \ 2006
Gelet op de mogelijkheid dat in dat kader huisvestingssystemen aangepast moeten worden is door de Directie Landbouw van het Ministerie van LNV de vraag gesteld welke belemmeringen er voor de runderen in de Nederlandse rundveehouderij bestaan om natuu ...
help
Handleiding bedrijfswijzer rosékalveren (BWR) [Boek] - versie 2006
Boer, J. de \ Heeres, J. \ 2006
Deze handleiding beschrijft de Bedrijfswijzer Rosékalveren, dat kortweg BWR wordt genoemd. BWR is een computerprogramma, waarmee opbrengsten en kosten voor een bedrijf met rosékalveren berekend kunnen worden en waarin de voeding een centrale rol spee ...
help
Ridderzuring beheersen : stand van zaken in onderzoek en praktijk [Boek]
Eekeren, N. van \ Jansonius, P.J. \ 2005
Een naslagwerk met een literatuurstudie en praktijkervaringen over de beheersing van ridderzuring. Biologische veehouders kunnen behoorlijk worden geplaagd door ridderzuring. Het kan leiden tot opbrengstdalingen en verlaging van de voederwaardevan he ...
help
Literatuurstudie van landbouwkundige aspecten van herinzaai van grasland = Literature survey on agronomic aspects of reseeding grassland [Boek]
Boer, H.C. de \ Hoving, I.E. \ 2005
De literatuurstudie behandelt het effect van herinzaai van botanisch verslechterd grasland op een aantal aspecten van graslandgebruik, waaronder drogestofopbrengst, opname van gras bij beweiding, voederwaarde, inkuilbaarheid en inkuilverliezen,opname ...
help
Biologisch rundvlees: vraag en aanbod in evenwicht [Boek]
Bondt, N. \ Delen, J. van \ Sengers, H.H.W.J.M. \ Vlieger, J.J. de \ 2004
In dit rapport van ASG-PV en het LEI wordt ingegaan op de mogelijkheid om het aanbod van biologisch rundvlees van uitstoot van melkkoeien beter bij de vraag te laten aansluiten. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden die de bedrijfsvoering van de r ...
help
Melkveehouderij op schaal : nieuwe concepten voor grootschalige melkveehouderij [Boek]
Rienks, W.A. \ Eck, W. van \ Elbersen, B.S. \ Hulsteijn, K. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Poel, K.R. de \ 2003
De schaalvergroting van de melkveehouderij in Nederland is een belangrijke trend die zich naar verwachting zal voortzetten. Dit onderzoek laat zien hoe grootschalige melkveebedrijven georganiseerd zijn. Daarbij is inspiratie opgedaan bij de praktijk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.