Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="rundveeteelt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurmonumenten blij met Lakenvelders en Blaarkoppen \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Vos, L. de \ 2008
Lakenvelders, Groninger blaarkoppen en Galloways van Oosting Natuur- en Landschapbeer BV te Vlagtwedde grazen in verschillende natuurgebieden. Deze gebieden liggen onder meer in Smeerling, Eelde/Paterswolde en Norg en zijn eigendom van Natuurmonument ...
help
Zelfredzame angus : Jos Jaspers: "Dieren houden voor de natuur, niet voor het vlees" \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2007
Een natuurreservaat van 1200 ha in Belgisch Limburg wordt begraasd door een kudde van Aberdeen-Angusdieren. Jaspers voert al bijna 20 jaar het beheer over deze kudde. Op het gebied van ziektebeheersing wordt het liefst zo weinig mogelijk ingegrepen
help
Natuurbeheer op veebedrijven : uitbreiding van het bedrijfsmodel FIONA voor de Subsidieregeling Natuurbeheer [Boek]
Groeneveld, R.A. \ Schrijver, R.A.M. \ Rudrum, D.P. \ 2007
Het kabinet heeft in 2002 besloten partilieren (waaronder agrariërs) meer te betrekken bij natuurbeheer. Dit onderzoek doet verslag van de evaluatie van de SAN (subsidieregeling agrarisch natuurbeheer) en SN (natuurbeheer) voor veehouders. Het LEI he ...
help
Wet Geurhinder en Veehouderij; de stand van zaken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bodden, P.P.A. \ 2007
Op 1 januari 2007 is de Wet Geurhinder en Veehouderij in werking getreden. Maar het oorspronkelijke wetsvoorstel is in 2006 niet ongeschonden door de 2e Kamer gekomen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de door de 2e Kamer aangebrachte wijziginge ...
help
Waterberging op agrarische grond komt dichterbij \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2006
Waterberging creëren op laaggelegen gronden: veel veehouders zullen ermee te maken krijgen, zo is de verwachting. Adviseurs en boeren zullen alvast moeten nadenken over het inpassen van een stuk waterland in de bedrijfsvoering
help
Effectieve micro-organismen verbeteren kwaliteit runderdrijfmest niet \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vliet, P. van \ Goede, R. de \ Bloem, J. \ 2006
Wageningen UR heeft in een vergelijkende potproef met grasopbrengsten de werkzaamheid van de toevoeging van Effectieve Micro-organismen bij drijfmest nagegaan
help
Experiment met Groninger Blaarkoppen bij natuurbeheer : runderen van zeldzaam ras ingezet in Ecologische Hoofdstructuur \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Hesterman, J. \ 2005
13 Groninger Blaarkoppen vormen de experimentele voorhoede van een kudde die straks het 40 ha grote natuurgebied Woudbloem moet gaan begrazen
help
"Boeren zijn hard nodig voor beheer natuur" \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
Een interview met directeur Teo Wams van de jubilerende Vereniging Natuurmonumenten over de relatie tussen zijn vereniging en boeren. 10.000 ha van de grond is namelijk verpacht of verhuurd voor extensieve beweiding aan 1.000 boeren
help
Van ondersteunende sector naar business as usual : veehouderij in Nederland in transitie \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Poppe, K.J. \ 2004
Beschrijving van het veranderingsproces in de Nederlandse veehouderij, waarbij de auteur geen reden ziet tot een bijzondere behandeling van deze sector door de overheid en de burger
help
De balans na ruim vijf jaar Minas-rechtspraak : een overzicht van Minas-jurisprudentie \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Breukelen, N.G. van \ Ruiter, J. de \ 2004
In dit artikel worden de belangrijkste uitspraken van de gerechtshoven en het College van Beroep voor het bedrijfsleven over een periode van 5 jaar besproken. De volgende onderwerpen komen hierbij ter sprake: niet-ontvankelijkheid bij voldoening op a ...
help
Twintigduizend koeien dood : bij watersnoodramp van 1 februari 1953 verdronk één derde van de rundveestapel \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Lange, B. de \ 2003
Tijdens de watersnood van 1953 verdronken veel dieren, waaronder 20.000 koeien. Aandacht voor deze kant van de grote watervloed bij de 50-jarige herdenking
help
Oogsten van natuurbeheer : conclusie potstalsymposium: boeren kunnen natuur beter en goedkoper beheren \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Booij, A. \ 2003
In het kort de ervaringen van een echtpaar dat in het Drentse Anderen vanaf 1990 een erfpachtcontract bij Staatsbosbeheer heeft voor het beheer van een natuurgebied, met behulp van 270 zoogkoeien
help
From erosion to flooding : land and water management in the Pantanal \ The unifying power of sustainable development : towards balanced choices between people, planet and profit in agricultural production chains and rural land use: the role of science [Hoofdstuk uit boek]
Jongman, R.H.G. \ Schans, J.W. van der \ 2003
help
Melkveehouderij op schaal : nieuwe concepten voor grootschalige melkveehouderij [Boek]
Rienks, W.A. \ Eck, W. van \ Elbersen, B.S. \ Hulsteijn, K. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Poel, K.R. de \ 2003
De schaalvergroting van de melkveehouderij in Nederland is een belangrijke trend die zich naar verwachting zal voortzetten. Dit onderzoek laat zien hoe grootschalige melkveebedrijven georganiseerd zijn. Daarbij is inspiratie opgedaan bij de praktijk ...
help
Het vermaledijde k-woord : mestbeleid afgekeurd: maatregelen onontkoombaar \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Wiel, H. van de \ 2003
Nu het Europese Hof van Justitie het Nederlandse mestbeleid van tafel heeft geveegd praat men weer over krimp in de veehouderij. Een aantal zegslieden blikt terug en geeft z'n mening omtrent een nieuw mestbeleid
help
De grutto kan het winnen van de cyclomaaier : ongekend grote acties om weidevogels te redden \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Vos, R. de \ 2003
Het weidebeheer bij de intensieve veeteelt in Nederland vormt een bedreiging voor de weidevogels, met de grutto voorop. Men is hier nu met een reddingsactie begonnen: Nederland - Gruttoland
help
Nieuwe kansen op zware klei : Groninger graanstreek verandert \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Janssens, J. \ 2002
De welvaart op de kapitale herenboerderijen in Oldambt is slechts schijn. De graanprijzen zijn te laag om er een goed inkomen uit te halen. Veehouderij (pluimvee en varkens) en boerderijen in verval bepalen het landschap. N LTO ontwikkelt projecten o ...
help
Land speculation as a cause of deforestation: the role of cattle ranching in the humid tropics of Costa Rica \ Risk and uncertainty in environmental and resource economics : international conference, 5-7 June 2002, Wageningen International Conference Centre, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Roebeling, P.C. \ Hendrix, E.M.T. \ 2002
This paper examines the effect of land speculation on investment decisions by cattle ranchers in Latin America, and the subsequent consequences for deforestation under varying levels of land price uncertainty and interest rate subsidy. Based on the N ...
help
Melkveehouderij en natte natuur : inventarisatie van potentiële knelpunten in het Oostelijk zandgebied [Boek]
Verstraten, F. \ 2000
help
De rol van gortdroge kennis bij ruwvoedervoorziening op droge zandgronden \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Vellinga, T.V. \ Hoving, I. \ Pol - van Dasselaar, A. van den \ 1999
Getoond wordt waar moderne technologie en automatisering zinvol kunnen worden ingezet voor een verantwoorde ruwvoerproductie. Door de inzet van computerprogramma's ontstaat extra informatie die te gebruiken is voor verbetering van het rendement van b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.