Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="sectorale planning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Naar vijftig tot zestig procent natuurlijk afkalven : LTO en stamboeken bieden staatssecretaris Dijksma plan van aanpak aan \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Booij, A. \ 2014
Over zestien tot eenentwintig jaar zal zestig procent van de Belgisch witblauwen en de helft van de verbeterd roodbonten binnen de stamboeken natuurlijk afkalven. Dat staat in het plan van aanpak ‘Naar meer natuurlijke geboorten’ van LTO en de stambo ...
help
Boer de sleutelfiguur van onze samenleving \ Boerenbusiness [Artikel]
Lijster, E. de \ 2013
Zoon van een boer of tuinder zijn. het schept in de zakenwereld een band, zegt Jaap van Duijn. De gepensioneerde beleggingsgoeroe, oud-topman van Robeco, over de boerenmentaliteit, schaalvergroting, banken en uiteraard de crisis. 'Ik heb bewondering ...
help
STOWA40P01 Jubileumrede STOWA 40 Jaar [Video]
STOWAvideo \ 2012
Openingswoord door de dagvoorzitter Maria Henneman met vervolgens de jubileumrede van de voorzitter van STOWA: Hans Oosters. Dit ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van STOWA met daaraan gekoppeld het jubileumsymposium: 'Kansen creëren door sam ...
help
Praktijkonderzoek bioveehouderij verweesd : Strategisch Plan zette orde op zaken in het onderzoeksveld, maar on-farm-onderzoek veehouderij mist structurele financiering \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2011
Het jaar 2010 was cruciaal voor de vorming van de structuren die het bio-onderzoek in Vlaanderen in goede banen moeten leiden. Maar een financiële basis voor de noodzakelijke on-farm-praktijkonderzoeken voor de bioveehouderij ontbreekt nog. Het prakt ...
help
Stowa-jubileumsymposium : watersector kan én moet meer samenwerken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
Glas, P. \ Henneman, M. \ Oosters, H. \ 2011
'Kansen creëren door samen te innoveren'. Dat was de titel van het symposium dat STOWA op 15 september 2011 hield ter gelegenheid van haar veertigjarige bestaan. Het was tegelijkertijd een appèl aan de watersector om meer en beter samen te werken.
help
Topsector Energie [Website]
[ca. 2011]
Website van de Topsector Energie. Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De Energiesector is daar een van. In zogenaamde topteams hebben ondernemers, wetenschappers en de overheid gezamenli ...
help
Groene groei : van biomassa naar business : Innovatiecontract Biobased economy 2012-2016 [Boek]
2011
Dit Innovatiecontract heeft de bedoeling een overzicht te geven van de plannen van bedrijven en kennisinstellingen op dit gebied. Het zet hun gemeenschappelijke visie en strategie uiteen die de basis vormt voor het voorstel voor een Topconsortium Ken ...
help
Topsector Chemie [Website]
[ca. 2011]
Website van de Topsector Chemie. Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De Chemiesector is daar een van. In zogenaamde topteams hebben ondernemers, wetenschappers en de overheid gezamenlijk ...
help
Topsector chemie : innovatiecontract 2012‐2016 [Boek]
2011
De Topsector Chemie presenteert met dit document het Innovatiecontract Chemie. Het is een concrete en praktische uitwerking van een belangrijk deel van de plannen in de Actieagenda. Het concretiseert, tegen de achtergrond van de grote maatschappelijk ...
help
Het draait om water : watercyclusplan 2010-2015 [Boek]
Jacobs, E. \ Claassen, M. \ [ca. 2010]
Dit Watercyclusplan beschrijft het geheel van taken en verantwoordelijkheden van Waternet. Dit Watercyclusplan ‘Het draait om water’ maakt de meerwaarde van de watercyclusbenadering voor de komende planperiode tot 2016 duidelijk. Daarbij is ervoor ge ...
help
Richting nieuwe bedrijfssystemen : ondernemers en onderzoekers in gesprek over innovatie [Boek]
Hoop, D.W. de \ Beldman, A.C.G. \ Bikker, A.M. \ Kortstee, H.J.M. \ Prins, H. \ Prins, A.M. \ Schans, J.W. van der \ Smit, C. \ Smit, A.B. \ 2009
In dit rapport hebben ondernemers en onderzoekers gezamenlijk een beeld geschetst van toekomstige ontwikkelingen in bedrijfssystemen in Nederland en per regio. Daarvoor is eerst inzicht gegeven in toekomstige trends, trendbreuken, maatschappelijke ra ...
help
Inter-sectoral coordination in forest policy : a frame analysis of forest sectorization processes in Austria and the Netherlands [Proefschrift]
Verbij, E. \ 2008
Inter-sectoral coordination has become a central issue in different forest policy arenas worldwide and is considered to be essential for solving a whole range of problems the forest sector is currently facing
help
Forse verhoging van Duitse kaasproductie \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
2007
In 2006 steeg in Duitsland de geproduceerde hoeveelheid kaas met 3,5% tot een recordhoogte van 2,1 miljoen ton. De Duitse zuivelondernemingen hebben hun productiecapaciteit voor de kaas flink verhoogd. Bovendien kondigden verschillende bedrijven aanz ...
help
WoonWerk! : wegen naar functiemenging in de stad [Boek]
Groote, W. \ 2007
Leve de stad, manifest voor de gemengde stad. Van functiescheiding naar functiemenging in de stad. Dat is de visie die naar voren komt in deze Habiforum publicatie. In een plezierige vorm worden theorie en praktijk bij elkaar gebracht. Met voorbeelde ...
help
Innovatie-agenda varkenshouderij ligt klaar : sector moet nu koers voor komende jaren uitzetten [: thema ]: Zicht op innovatie \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Sleurink, D. \ 2006
De varkenshouderij in Nederland heeft nog geen innovatie-agenda, maar Backus (LEI) heeft wel al een voorzet gegeven in de formulering van een agenda 'voor een succesvolle toekomst'
help
'Ondernemers merken niet veel van die greenports' : Greenportvisies zijn niet zomaar te verwezenlijken \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dorsthorst, D. \ 2006
De vijf greenports presenteerden in juli 2006 hun visie op de glastuinbouw. Allemaal willen ze de sector, van teelt tot handel, de ruimte geven. Hoe dat echter in de praktijk gaat uitvallen, is nog onduidelijk. Want die ruimte is er niet zomaar
help
Gemeente krijgt meer te zeggen over ontwikkeling glastuinbouw \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dorsthorst, D. \ 2006
In de nieuwe kabinetsplannen krijgen de gemeenten meer te zeggen over de komst van nieuw glas en het verplaatsen van verspreid glas. Dat betekent ook dat gemeenten nieuw glas eventueel kunnen tegenhouden. De ZLTO wil daarom meer gaan lobbyen om gemee ...
help
Greenports leiden tot beter regio-netwerk \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2006
De aanwijzing van vijf tuinbouwgebieden tot greenports heeft nu al een positief effect. Dit constateert Michiel Cappendijk van LTO Noord. Er is een veel intensiever contact ontstaan binnen het tuinbouwbedrijfsleven
help
Greenports claimen ruimte voor de glastuinbouw \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dorsthorst, D. \ 2005
Het kabinet heeft een aantal greenports benoemd waarbinnen de glastuinbouw ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. Hoe dat precies vormgegeven wordt, dokteren de diverse glastuinbouwgemeenten nog uit. Wel zijn alle betrokken partijen blij met de benoeming ...
help
Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw = Intersectoral collaboration in organic farming - Uitdagingen in praktijk [Boek]
Wit, J. de \ Iepema, G.L \ Smedling, F.W. \ Boekhoff, M. \ Dekking, A.J.G. \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.