Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="sprinkhanen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De sprinkhanen en krekels van de Brunssumerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Wortel, L.H. \ Verschoor, G. \ 2015
Al vele tientallen jaren wordt aandacht besteed aan de grote verscheidenheid van soortgroepen van de Brunssumerheide. Een gebiedsdekkend verspreidingsonderzoek naar sprinhanen en krekels is in 2013 daaraan toegevoegd door Sprinkhanenstudiegroep Limbu ...
help
Verspreiding en biotoop van het kalkdoorntje Tetrix tenuicornis in de Gelderse Poort (Orthoptera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Eekelder, P. \ 2014
Het kalkdoorntje is een zeldzame sprinkhanensoort, die vooral bekend is uit Zuid-Limburg en van enkele locaties in het rivierengebied. Binnen de Gelderse Poort was lange tijd weinig bekend over het voorkomen van deze soort. Pas vanaf 2007 worden rege ...
help
De kiezelsprinkhanen en andere sprinkhanen op spoorterreinen \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Grutters, M.A.J. \ 2014
Met de aanleg van spoorwegen ontstond een warm biotoop die van oorsprong zeldzaam was in grote delen van Nederland. Op zulke terreinen worden dan ook plant- en diersoorten gevonden die van nature vooral in duinen en open terreinen op de zandgronden w ...
help
Sprinkhanen and the city: (g)een sprong te ver? : evolutie in actie bij de Bruine sprinkhaan in het stedelijk milieu \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Van Dyck, H. \ San Martin, G. \ 2013
Bij natuur in de stad denk je niet onmiddellijk aan sprinkhanen. Toch blijken deze rechtvleugeligen boeiende relaties te hebben met die betonnen wereld op mensenmaat. Maar de ene sprinkhaan is de andere niet. In dit artikel kijken we vooral naar de B ...
help
Het Roerdal als leefgebied voor sprinkhanen : een actueel overzicht van soortenrijkdom, status, verspreiding en habitats [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. \ Geraeds, R.P.G. \ Jansen, W. \ 2013
Sprinkhanen komen in een groot aantal verschillende leefgebieden voor. In en aan de rand van het Roerdal zijn meerdere soorten aanwezig, maar een goed en actueel beeld van hun voorkomen en de binding aan bepaalde deelgebieden ontbrak tot nu toe. Veel ...
help
Sprinkhanen van Crayhof : de sprinkhaanfauna in relatie tot de vegetatie [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Williams, A.T. \ Hermans, J.T. \ 2013
De laatste inventarisatie van sprinkhanen dateert van ruim 25 jaar geleden. In het kader van de Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg is in 2012 een nieuwe integrale inventarisatie van sprinkhanen gestart, waarbij niet alleen de aanwezighe ...
help
Een populatie Steppesprinkhanen bij Gennep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hustings, F. \ 2013
Tot 2011 was de Steppesprinkhaan (Chorthippus vagans) in Nederland enkel bekend van twee locaties bij Nijmegen. In 2011 werd een populatie bij Gennep ontdekt. Deze left in een voormalig heidegebied, tegenwoordig een bos, dat doorsneden wordt door een ...
help
De springstaart Fasciosminthurus Quinquefasciatus nieuw voor de Nederlandse fauna (Collembola: Bourletiellidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Berg, M.P. \ Ouden, A. den \ 2013
Met enige regelmaat duiken nieuwe springstaartsoorten op in ons land. Het vinden van een nieuwe soort is soms op toeval gebaseerd. Op een foto van een sprinkhaan was naast de linker voorpoot een klein donker vlekje te zien. Uitvergroot bleek het om e ...
help
Nutritional value of invertebrates : an overview of the nutritional content on a dry matter basis of invertebrate species used as food [Poster]
Stichter, M. \ 2012
Poster giving an overview of the nutritional content of invertebrate species for use as feed.
help
Grondpasteuriseren : culticlean verhit \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Broek, W. van den \ 2011
Machinebouwers Struik en Hoaf ontwikkelden samen een machine om de eieren van sprinkhanen te bestrijden in Ethiopië. Door de eieren met grote hitte onschadelijk te maken, wordt een onbeperkte groei van de sprinkhanenpopulatie voorkomen. Toen dat bove ...
help
Bidsprinkhaan : LICG huisdierenbijsluiter [Brochure]
Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) \ 2011
Praktische tips over het houden van bidsprinkhanen door particulieren.
help
De Rosse sprinkhaan in Limburg, ruim een halve eeuw na de ontdekking \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jansen, W. \ Geraeds, R.P.G. \ Kleurkens, R.M.J.C. \ 2010
De Rosse sprinkhaan wordt voor het eerst gemeld in Schin op Geul in 1949. Een halve eeuw later is deze populatie nog steeds de enige vindplaats van een natuurlijke populatie in Nederland. In 1998 is gestart met de monitoring van het leefgebied. In di ...
help
Nieuwkomer op het spoor: de kiezelsprinkhaan Sphingonotus in Nederland (Orthoptera: Acrididae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Grutters, M.A.J. \ Versijde, R. \ Bakker, W.H. \ Groenendijk, D. \ Bouwman, J.H. \ 2010
De kiezelsprinkhaan duikt de laatste jaren steeds vaker op in Noordwest-Europa. Op 18 juli 2010 werd de eerste Nederlandse vondst gedaan, op een verlaten spoorwegterrein in Rotterdam. Alert geworden onderzoekers waren inmiddels in het land op zoek na ...
help
Plaagbestrijding in de tropen: wedden op meer paarden \ Natuur als bondgenoot : biologische bestrijding van ziekten en plagen [Hoofdstuk uit boek]
Huis, A. van \ 2009
Door de groei van de - steeds veeleisender - wereldbevolking, rijst de vraag naar landbouwproducten de pan uit. Daarom zullen boeren steeds grootschaliger gaan werken, ook in de tropen. Risico's op grootschalige plagen horen daarbij. 'Zeker in de tro ...
help
Hele dag in de weer met sprinkhanen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2009
Wie snel rijk wil worden met weinig werk, moet niet met sprinkhanen beginnen. Kweker Meertens is zeven dagen in de week aan het werk met deze insecten
help
Beschermingsplan blauwvleugelsprinkhaan in Gelderland [Boek]
Reemer, M. \ Krekels, R. \ Heijkers, D. \ 2008
De Provincie Gelderland is belangrijk voor de Nederlandse sprinkhanenfauna: van de 18 soorten van de Rode Lijst zijn er 15 uit deze provincie bekend. De Provincie Gelderland is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de Nederlandse ...
help
Zomp- en Moerassprinkhanen in Fryslân \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Tienstra, R. \ 2008
Begin jaren negentig schreef de auteur van dit artikel en bijdrage in een nieuwsbrief over het voorkomen van sprinkhanen in Zuid-Friesland. Sindsdien zijn er nieuwe ontwikkelingen geconstateerd. Twee opvallende soorten worden nu beschreven
help
De moerassprinkhaan op de Meinweg : herinrichting Melickkerven : kans of bedreiging? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Boeren, J. \ Huskens, K. \ 2007
In 1995 werd in weilanden ten zuiden van het Melickerven een nieuwe populatie ontdekt van de moerassprinkhaan Stetophyma grossum. Deze weilanden zijn echter heringericht. Het moet nog maar blijken of dit een kans of een bedreiging vormt voor de soort ...
help
Nachtelijke waarnemingen aan de boomsprinkhaan Meconema thalassisnum en de struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima (Srthoptera: Tettigoniidae) in De Kaaistoep \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Wielink, P.S. van \ Felix, R.F.F.L. \ 2007
In de buurt van Tilburg zijn in 2003, 2004 en de eerste helft van 2005 iedere week 's nachts stammen van eiken onderzocht op de aanwezigheid van boomsprinkhanen en struiksprinkhanen. Aanleiding was de aanwezigheid van een populatie schorsloopkevers, ...
help
De natste sprinkhanen van Nederland : de Moeras- en de Zompsprinkhaan [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Reemer, M. \ Krekels, R.F.M. \ 2007
De flora en vegetatie van schraallanden krijgen al decennia lang veel aandacht, maar de achteruitgang van de fauna is tot voor kort onderbelicht gebleven. Hoewel de sprinkhaan geen directe plaats heeft in het leefgebiedenbeleid kunnen de zomp- en moe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.