Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 126

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="staphylococcus aureus"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Plantenextract kan helpen tegen MRSA-bacterie \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2018
Wat vroeger gebruikelijk was, is dat nu niet meer: de plantenwereld die helpt om ziekten bij mensen aan te pakken. In het Erasmus MC voert universitair docent Willem van Wamel proeven uit om onder meer de MRSA-bacterie te bestrijden. Met plantenextra ...
help
MRSA in pig farms: human epidemiology [Proefschrift]
Cleef, B.A.G.L. van \ 2016
Kluytmans, J.A.J.W. [Promotor]---Voss, A. [Promotor]---Benthem, B.H.B. van [Copromotor]
help
Landelijk antibiogram \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Wiegel, J. \ 2015
In 2014 is de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gestart met de monitoringspilot ‘Landelijk antibiogram’. De pilot is opgezet om een systematiek te ontwikkelen waarmee de dierenarts beschikt over actuele, betrouwbare, landelijke gegevens over de gevo ...
help
Minder S. aureus in 2014 \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Scherpenzeel, C. \ 2015
Het percentage tankmelkonderzoeken met een gunstige uitslag voor de mastitisverwekker Staphylococcus aureus, is in 2014 substantieel gestegen. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is de introductie van het S. ...
help
Transmissie en persistentie van diergerelateerde MRSA bij dierenartsen en hun huisgenoten : onderzoek in het kort \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bosch, T. \ Verkade, E. \ Luit, M. van \ Landman, F. \ Kluytmans, J. \ Schouls, L.M. \ 2015
In deze studie zijn dierenartsen en hun huisgenoten gedurende 2 jaar herhaaldelijk gescreend op de aanwezigheid van S. aureus. De hierbij gevonden LA-MRSA-isolaten werden geanalyseerd met de hoogresolutietechniek whole genome mapping. LA-MRSA bleek w ...
help
Vanuit de monitoring: hoogcelgetalmelk voeren is een risico \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Smolenaars, A. \ 2014
Melk van koeien met uiergezondheidsproblemen kan een risico vormen voor jonge kalfjes. Bij de GD Veekijker zijn enkele gevallen gemeld van sterfte bij jonge kalveren, mogelijk als gevolg van infecties opgelopen via hoogcelgetal- of mastitismelk.
help
Verlengd behandelen niet altijd zinvol : economisch resultaat van langer behandelen duidelijkst op probleembedrijven \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Swinkels, J. \ 2014
Melkveehouders kiezen geregeld voor het verlengd behandelen van mastitis. Dat lijkt zinvol, maar dat is niet altijd zo. Jantijn Swinkels, dierenarts bij GD, deed een promotieonderzoek naar de effecten en opbrengsten van verlengd behandelen.
help
Binnenkort certificaat voor S. aureus-onverdachte bedrijven \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Pasman, Y. \ Swinkels, J. \ 2014
Een veehouder, die gebruik maakt van GD Tankmelk Uiergezondheid en een heel jaar weinig Staphylococcus aureus (S. aureus) in de tankmelk heeft, krijgt binnenkort de 'S. aureus-onverdacht status'. De status is een extra stimulans om besmetting met de ...
help
Staphylococcus aureus onverdacht via tankmelk : gezondheidsdienst voor Dieren geeft tankmelkabonnement uiergezondheid opwaardering met unieke onverdachtstatus voor mastitiskiemen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2014
De nieuwe onverdachtstatus voor Staphylococcus aureus is voor melkveehouders een extra impuls om de uiergezondheid aan te pakken. Melkveebedrijven waar de kiem geen problemen geeft, hebben de beste resultaten met selectief droogzetten.
help
Advies over de risico's van ESBL en MRSA in voedsel [Boek]
Opperhuizen, A. \ 2013
Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering over de risico's van ESBL's en MRSA in voedsel.
help
Oorzaken van mastitisverwekkers in tankmelk \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Miltenburg, H. \ 2013
Bijna 3.000 melkveebedrijven laten hun tankmelk 10 keer per jaar door de GD onderzoeken op 7 verschillende (groepen) mastitisverwekkers. Zij maken gebruik van het GD Tankmelkabonnement Uiergezondheid (TMU). Op bijna 900 van deze bedrijven is een enqu ...
help
De ene MRSA is de andere niet [Presentatie]
Wagenaar, J. \ 2012
Video-presentatie tijdens het symposium ‘Ik ben MRSA vrij’ van 14 december 2011 in 's-Hertogenbosch, georganiseerd vanuit het praktijknetwerk ‘Omgaan met MRSA in de intensieve veehouderij’, waarbij de achtergronden en consequenties van veegerelateerd ...
help
Dossier MRSA in de varkenshouderij \ Management&techniek [Artikel]
Butaye, P. \ Crombé, F. \ Debleecker, Y. \ De Man, I. \ Delputte, P. \ Heyndrickx, M. \ Pletinckx, L. \ Rasschaert, G. \ Verhegghe, M. \ 2012
Drie artikelen over MRSA in de varkenshouderij: 1) Situatie op Vlaamse bedrijven. 2) Hoe verloopt de besmetting en verspreiding van MRSA? 3) Helpt reinigen en ontsmetten?
help
Betekent werken met varkensvlees ook een verhoogd risico op MRSA? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Oomen, T. \ 2012
Een vraag uit een verloskundigenpraktijk. Tijdens het intakegesprek van elke zwangere vrouw wordt een standaardvragenlijst afgenomen, waarin ook wordt gevraagd of zij in contact komt met levende varkens of vleeskalveren of in de afgelopen 6 maanden i ...
help
MRSA op varkensbedrijven: de nieuwste inzichten \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wolf, P. van der \ Meijerink, M. \ Broens, E. \ 2012
De MRSA-bacterie op varkensbedrijven heeft zich in de afgelopen jaren in een snel tempo verspreid binnen de varkenshouderij in Nederland. Om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van MRSA en de risiscofactoren heeft de GD meegewerkt aan een groots ...
help
Varkenshouder blijft geval apart bij opname : geen eenduidige regel ziekenhuizen voor patiënten met MRSA-bacterie \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2012
Varkenshouders ontkomen de eerste jaren niet aan een speciale behandeling bij ziekenhuisopname omdat ze mogelijk MRSA-bacteriën bij zich hebben. Werken met een MRSA-vrij verklaring vindt de overheid onverantwoord. Wel komt er een kennisnetwerk van me ...
help
Een risicoprofiel voor MRSA en ESBL \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Mevius, D. \ 2012
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR, onderzoekt de ontwikkeling van de antibioticaresistente MRSA-bacterie en ESBL-vormende bacteriën en de gevaren voor de volksgezondheid. Want de resistentie bacteriën kunnen zich op vele manie ...
help
Twee langlopende studies naar MRSA afgerond \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wolf, P. van der \ Broens, E. \ Graat, L. \ Meijerink, M. \ 2012
In de afgelopen jaren heeft de GD gewerkt aan twee langlopende studies naar het verloop van MRSA-besmettingen in individuele varkens en op varkensbedrijven als geheel. De eerste studie vond plaats op dierniveau; op vier varkensbedrijven waarvan beken ...
help
Surveillance van MRSA in Nederland in 2011 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Haenen, A. \ Pluister, G.N. \ Luit, M. van \ Bosch, T. \ Heck, M.E.O.C. \ Greeff, S. de \ Neeling, A.J. de \ 2012
Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle bèta-lactam-antibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende ...
help
Feiten en fabels over MRSA : onduidelijkheid en onwetendheid leidt vaak tot vervelende ervaringen \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Waninge, A. \ 2012
Over MRSA en de varkenshouderij wordt veel geproken. Voor mensen die er mee te maken krijgen is het vaak een emotioneel onderwerp. Er circuleren ook veel spookverhalen. Feiten en fabels op een rij.
help
Antibioticaresistentie in de biologische varkenshouderij : komt MRSA ook voor bij biologische varkens en hun verzorgers? [Boek]
Vijver, L. van de \ Verwer, C. \ Bondt, N. \ Mevius, D. \ cop. 2012
Dit onderzoek bevestigt de verwachting dat binnen de biologische varkenshouderij MRSA minder frequent voorkomt dan in de gangbare varkenshouderij. Toch blijkt MRSA ook in de biologische varkenshouderij voor te komen en het is daarom van belang om eve ...
help
Gezelschapsdieren, bron van MRSA? [: thema MRSA] \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Wagenaar, J.A. \ Houwers, D.J. \ Duijkeren, E. van \ 2011
Aan het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de faculteit Diergeneeskunde wordt regelmatig de vraag gesteld of gezelschapsdieren de bron van besmetting met meticillinerestistente Staphylococcus aureus (MRSA) bij de mens kunnen z ...
help
“Zelfs SPF is geen garantie dat je MRSA-vrij bent” \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Kort, K. \ 2011
Sinds in 2005 bekend werd dat MRSA in de varkenshouderij voorkomt is er een onderzoeksprogramma gestart om meer inzicht te verkrijgen in het voorkomen en de verspreiding van MRSA in productiedieren. Onderzoeker Els Broens heeft hierin twee onderzoeke ...
help
Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering aan de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS [Boek]
2011
Advies over gezondheidsrisico’s van MRSA bij varkens voor transporteurs en slachthuispersoneel.
help
GD QuickScan Uiergezondheid toont veel S. aureus aan \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Kort, K. \ 2011
Bij ruim een kwart van de deelnemers aan de GD-Quick Scan Uiergezondheid werd in de drie opeenvolgend onderzochte melktanken veel aureus gevonden.
help
Vaker MRSA bij mens en dier : resultaten Nederland en Duitsland vergeleken \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2011
De Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren ging op zoek naar de MRSA-bacterie in de varkenshouderij en trof die aan op 90 procent van de bedrijven. Het Duitse Helmholz Centre for Infection Research ging op zoek naar de MRSA-bacterie in verpleeghuiz ...
help
Kennis veehouders over belangrijkste mastitisverwekkers varieert \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Olde Riekerink, R. \ 2011
De GD peilt via een digitaal panel regelmatig de mening en kennis van veehouders over diergezondheid. Vanwege de uitkomsten van deze peiling lichten we twee mastitisverwekkers extra toe; Staphylococcus aureus, omdat deze kiem veel mastitis veroorzaak ...
help
Minder antibiotica door gebruik van probiotica \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2011
Dierenartsencombinatie Aadal in Heeswijk Dinther maakte er eind 2010 een avondvullend programma van in Uden: verantwoord antibioticagebruik in de varkenshouderij. Diverse prominenten gaven in de zaal met ruim vierhonderd toehoorders hun visie op het ...
help
Mastitis niet altijd behandelen : thuistest nodig voor Gram-negatieve bacteriën en BO-negatief \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2011
De Nederlandse melkveehouderij kan binnenkort een aantal grote stappen voorwaarts zetten bij het verantwoord terugdringen van het antibioticagebruik bij mastitis, onder meer door niet in alle gevallen te behandelen. Dat vereist echter wel een omslag ...
help
Mogelijkheden genoeg, maar geen onderzoek : nieuwe technieken om MRSA te bestrijden op varkensbedrijven \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2011
Op veel varkenshouderijen komt MRSA voor. De resistente bacterie is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar vreemd genoeg gebeurt er geen onderzoek naar hoe varkenshouders MRSA op hun bedrijf kunnen voorkomen of bestrijden.
help
MRSA-dragerschap bij vleeskalverhouders, hun familieleden en dieren : thema MRSA \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Graveland, H. \ Heederik, D. \ Wagenaar, J.A. \ 2011
In 2007 is Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) voor het eerst bij vleeskalveren en vleeskalverhouders in Nederland aangetoond. Sinds de eerste waarnemingen van dragerschap zijn meerdere studies uitgevoerd, die samengevat worden in dit ...
help
MRSA bij paarden in Nederland: mogelijke transmissie naar de mens? : thema MRSA \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Duijkeren, E. van \ Verstappen, K. \ Duim, B. \ Wagenaar, J.A. \ 2011
Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) komt de laatste jaren steeds vaker voor bij paarden. Van 2003 tot 2005 ging het vooral om sporadische gevallen van het multilocus sequence type (MLST) ST8 en Spa-type t064. De 20-40 klinische gevalle ...
help
Aanpak MRSA vergt veel inspanningen : rondetafelgesprek met drie MRSA-deskundigen \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2011
Pig Business nodigde drie MRSA-kenners uit om de jongste inzichten over de antibioticaresistente bacterie te belichten. Hun conclusie: het terugdringen van MRSA in de varkenshouderij moet veel aandacht krijgen. Daarbij is goede samenwerking tussen hu ...
help
Alternatieven voor antibiotica komen er aan : Immuno Valley ontwikkelt vier perpectiefvolle methoden \ De kalverhouder [Artikel]
2011
Het ministerie van EL&I ondersteunt onderzoek naar alternatieve geneesmiddelen. Vier methodes lijken zeer perpectiefvol. Farmaceuten en de (veevoer)industrie gaan nu aan de slag om het onderzoek te vertalen naar praktijkoplossingen.
help
Thema antibiotica \ Boerderij. Editie varkenshouderij [Artikel]
Dooren, K. van \ Doorn, D. van \ Hooven, M. ten \ Hove, G. ten \ 2011
Het themanummer antibiotica bevat vijf artikelen : 1) Beleid vereist solide cijfers, sector wacht op maat voor antibioticagebruik; 2) Stapsgewijs naar minder medicijn; 3) 'Zet antibiotica gericht in, meng ze niet zomaar door het voer'; 4) MRSA blijft ...
help
Veel ongevaarlijke bacteriën, maar pas op voor S. aureus \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Koop, G. \ 2010
Infecties in het uier komen bij geiten vrij veel voor; ongeveer 40 procent van de uierhelften is besmet. De meeste infecties worden veroorzaakt door voor de geiten ongevaarlijke bacteriën die wel het celgetal beïnvloeden. S. aureus-bacteriën komen ni ...
help
MRSA-positieve paarden zijn niet noodzakelijk drager \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Klein Haneveld, J. \ 2010
In de afgelopen jaren vonden in diverse paardenklinieken in Nederland en in het buitenland uitbraken plaats van de methicilline -resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Niet alleen bleken paarden al bij opname deze bacterie mee te dragen, hij werd o ...
help
Het Nederlandse MRSA-beleid kan en moet anders : ter discussie \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Wassenberg, M.W.M. \ Bonten, M.J. \ 2010
Ziekenhuisinfecties met methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) brengen hoge mortaliteit en kosten met zich mee.1,2 Om deze redenen is het belangrijk MRSA-infecties zoveel mogelijk te voorkomen. In 2008 werd 0,7% van alle S. aureus-bacte ...
help
Goede bacteriën verdringen de slechte \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hove, G. ten \ 2010
Eric van den Heuvel heeft het antibioticagebruik drastisch verminderd. Het verspreiden van probiotica op het zeugenbedrijf heeft daar aan bijgedragen.
help
"Huidige nt-MRSA lijkt minder erg, maar nieuwe variant komt er aan" : Jan Kluytmans hoopt dat sector leert om erger te voorkomen \ De kalverhouder [Artikel]
2010
De nt-MRSA ,die op veehouderij bedrijven voorkomt, is waarschijnlijk veel minder bedreigend dan tot nog toe wordt aangenomen. Maar een nieuwe, schadelijke variant ligt al op de loer. Arts-microbioloog Jan Kluytmans hoopt dat de kalfsvleessector van d ...
help
Kalverhouders kunnen MRSA kwijtraken \ De kalverhouder [Artikel]
2010
93 procent van de vleeskalverhouders die drager is van de diergerelateerde vorm van MRSA, raakt de bacterie ook weer kwijt. Dat is goed nieuws voor de kalverhouders, maar geen reden om de bacterie te bagatelliseren.
help
Gezondheid medewerkers op eerste plaats : Kees en Wilma van der Meijden-Welvaarts pakken MRSA grondig aan : bedrijfsreportage \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2010
Een besmetting met MRSA vormt een grote mentale belasting voor medewerkers. Dat was voor Kees en Wilma van der Meijden-Welvaarts een heel belangrijke reden om 2,5 jaar geleden te starten met het bestrijden van MRSA. Met als doel medewerkers die vrij ...
help
Risk profile on antimicrobial resistance transmissible from food animals to humans [Boek]
Geenen, P.L. \ Koene, M.G.J. \ Blaak, H. \ Havelaar, A.H. \ Giessen, A.W. van de \ 2010
In de dierhouderij worden antibiotica veelvuldig gebruikt, waardoor antibioticaresistentie toeneemt, zowel bij zoönotische als bij commensale bacteriën. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over de risico’s van overdracht van resistente zoönotische bacte ...
help
Coagulase positieve staphylococcen/ Staphylococcus aureus : bacteriën in boerderijzuivel : informatieblad [Brochure] - Herz. uitg
Wageningen UR Livestock Research \ 2010
In dit informatieblad worden de stafylokokken beschreven. Het gebruik van deze informatiebladen is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de boerderijzuivel en is een hulpmiddel om bij vragen snel iets na te kunnen zoeken.
help
Project 8: prevalentieschatting en risicofactorenanalyse MRSA bij varkens \ Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon [Hoofdstuk uit boek]
2009
Rapport over het voorkomen van MRSA op varkenshouderijen. Geconcludeerd wordt dat MRSA op veel zeugenbedrijven voorkomt en dat de prevalentie stijgt. Grote bedrijven hebben hebben een verhoogd risico. Het risico wordt daarnaast ook nog bepaald door e ...
help
Surveillance van MRSA in Nederland gedurende 2007: stijgende trend van aan vee gerelateerde MRSA \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Haenen, A. \ Huijsdens, X.W. \ Pluister, G.N. \ Luit, M. van \ 2009
Dit artikel geeft een overzicht van de bevindingen van de nationale MRSA-surveillance in 2007. De medisch-microbiologische laboratoria van Nederland hebben in dat jaar 2619 unieke MRSA-isolaten naar het RIVM gestuurd voor microbiologische karakterise ...
help
Uitbannen via bedrijfsplan : resistentie gevaar voor volksgezondheid \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Siemes, H. \ 2009
De varkenshouderij bindt de strijd aan met het MRSA-gevaar. Doel is een antibioticum-vrije of-arme varkenshouderij. Boeren maken bedrijfsplannnen
help
TankmelkUiergezondheid geeft deelnemers duidelijk beeld \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Olde Riekerink, R. \ Miltenburg, H. \ 2009
Met het programma Tankmelk Uiergezondheid krijgt de veehouder een goed beeld van zijn bedrijf, ook als hij normaal gesproken geen bacteriologisch onderzoek laat uitvoeren. Op dit moment zijn er circa 3.000 deelnemende veehouders. Bedrijven die nu een ...
help
Uiergezondheid beter te managen met GD Tankmelk Uiergezondheid \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bosch, H. \ 2009
In september 2008 was het nieuw in Nederland: bacteriologisch onderzoek via de tankmelk. Het was dan ook even wennen voor veel boeren, informatie krijgen over de belangrijkste bacteriën in het hele koppel. Inmiddels doen steeds meer melkveehouders me ...
help
"Ken je vijand" : dierenarts Peter Edmondson pleit voor bacteriologisch onderzoek : special Gezondheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2009
In Nederland mag het tankmelkcelgetal dan stabiliseren, wereldwijd neemt het toe. Het aantal succesvolle behandelingen van mastitis is te laag en de dierenarts is te weinig gericht op preventie, vindt de Britse dierenarts Peter Edmondson. ‘Een bedrij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.