Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 132

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stenen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Een put op steenformaat \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ham, J. van \ 2015
In de categorie Toegepaste Innovatie op Infratech 2015 heeft de Drainbrick gewonnen. Het biedt volgens de jury een eenvoudige en snelle oplossing tegen vorming van waterplassen op straat: een put op steenformaat, waarbij het water via de drainbrick i ...
help
Workshop Asfaltdijkbekledingen, 25 november 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Presentatie op de Workshop asfaltdijkbekledingen - woensdag 25 november 2015 georganiseerd vanuit de klankbordgroep asfaltdijkbekledingen, namens RWS/Stowa Dagprogramma: 1. Opening. Waar staan we? - door dagvoorzitter Koos Saathof (RWS WVL) 2. Handre ...
help
Oude oeverbestorting niet zomaar te hergebruiken : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tusscher, R. ten \ Leenstra, C. \ 2014
Het (water)bodembeleid heeft sterk te maken met hergebruik van secundaire grondstoffen. Zo wil Waterschap Vallei en Veluwe 12 km natuurvriendelijke oever aanleggen om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Dat betekent verwijdering van oeverbestorti ...
help
Workshop RWS/STOWA Asfaltdijkbekledingen 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Op 15 april 2014 is de jaarlijkse workshop van de klankbordgroep Asfaltdijkbekledingen in Wieringerwerf gehouden. De dijkversterking van de Wieringermeerdijk liep als een rode draad door de workshop. Hier wordt de bestaande gezette steenbekleding ove ...
help
Steenmeelbemesting : een andere kijk op bodemvruchtbaarheid [Presentatie]
Carpay, B. \ Smeulders, G. \ Bergsma, H. \ [ca. 2013]
Beelden van een Powerpoint presentatie voor de introductie van steenmeel in de landbouw om de afnemende minerale bodemvruchtbaarheid te herstellen.
help
Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Capel, A. \ Klein Breteler, M. \ 2013
In dit rapport is een verkenning uitgevoerd naar de stabiliteit van oneffen steenzettingen. Dit zijn steenzettingen waarbij een of meerdere stenen iets uitsteken boven de andere stenen. Het onderzoek concentreert zich op het stijghoogteverschil bij g ...
help
Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het rekenmodel Steentoets wordt gebruikt in het kader van de wettelijk verplichte zesjaarlijkse toetsing van de waterkeringen en wordt daarnaast als hulpmiddel voor het ontwerpen van steenzettingen gebruikt. Vanwege het enorme scala aan soorten steen ...
help
Handleiding Steentoets2010 : Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2013
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen elke zes jaar getoetst te worden. Om de toetsing te vereenvoudigen is door Rijkswaterstaat in 2006 het initiatief genomen om een computerp ...
help
Documentatie Steentoets2010 : Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2013
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen elke zes jaar getoetst te worden. Om de toetsing te vereenvoudigen is door Rijkswaterstaat in 2006 het initiatief genomen om een computer- ...
help
Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting : trekproeven op slecht zetwerk [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het onderhavige onderzoek richt zich op de invloed van de kwaliteit van het zetwerk op de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval. In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op de relatie tussen de mate waarin de steenzetting te ruim is gezet ...
help
Stabiliteit steenzettingen berekenen met spectrale golfperiode i.p.v. piekperiode [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2013
In het huidige onderzoek is bekeken in hoeverre het wenselijk is om de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval te berekenen op basis van de spectrale golfperiode T m-1,0 als karakteristieke maat voor de golfperiode, in plaats van met de piekp ...
help
Langeduurstabiliteit van steenzettingen : heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2013
Om de drempelwaarde vast te stellen, is in de onderhavige rapportage een heranalyse uitgevoerd van de proeven met een langeduurbelasting van Klein Breteler e.a. (2005). Tevens zijn in de analyse ook van enkele andere onderzoeken proeven gebruikt. In ...
help
Vaststellen van klemming in dijkbekledingen van gezette steen met valgewichtdeflectie- metingen [Boek]
Hart, R. 't \ 2013
Deze rapportage heeft tot doel de huidige stand van kennis met betrekking tot het vaststellen van klemming van steenzettingen vast te leggen op een zodanige manier dat beheerders van dijkbekledingen met deze rapportage in de hand hun steenzettingen k ...
help
Durven in waterwerk : aannemingsbedrijf Hak BV, Alblasserdam \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Met een nieuwe techniek en nieuw ontwikkelde materialen wist aannemingsbedrijf Hak BV fors te besparen op de kosten voor een dijkverzwaring. De methode is succesvol getest en kan voor heel Nederland een besparing van vier miljard euro op de dijkverzw ...
help
SnelStartGids Steentoets2008 [Boek]
Deltares \ 2012
Deze SnelStartGids is een sterk verkorte versie van de "Handleiding Steentoets2008" behorende bij Steentoets2008 versie 1.12. Hier wordt slechts ingegaan op het toetsen. Het ontwerpen werkt op vergelijkbare wijze. Steentoets2008 is gemaakt voor het t ...
help
Workshop Asfaltdijkbekledingen 2012 [Video]
STOWA \ 2012
Op dinsdag 15 mei 2012 heeft bij Deltares in Delft de workshop en klankbordgroep Asfaltdijkbekledingen 2012 plaatsgevonden onder leiding van de dagvoorzitter Martin van de Ven (TU Delft). Dit jaar met een focus op open steenasfalt en overstroombare d ...
help
Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval : grootschalig modelonderzoek in de Deltagoot [Boek]
Steeg, P. van \ 2012
Hillblock is een nieuw type taludbekleding voor toepassing als toplaag op waterbouwkundige construclies, zoals dijken, kribben en oevers. Om de stabiliteit bij golfaanval van het bekledingssysteem te bepalen is er grootschalig onderzoek uitgevoerd in ...
help
Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen [Boek]
Hart, R. 't \ 2012
In het kader van het project "Advisering steenbekledingen Zeeland 2011" is onderzoek uitgevoerd naar een meetmethode om snel inzicht te krijgen in de mate van klemming in steenzettingen. De mate waarin de stenen in een steenzetting geklemd liggen, is ...
help
Toetsing van de penetratie van gietasfalt in breuksteen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2012
Een van de renovatiemethodes die in Nederland gebruikt wordt om steenzettingen te versterken is het overlagen met vol en zat gepenetreerde breuksteen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een relatief kleine sortering breuksteen. De stabiliteit van de b ...
help
Onkruidbeheer op halfopen verhardingen : onkruidflora op verhardingen (deel 2) \ Groencontact [Artikel]
Cauwer, B. De \ Fagot, M. \ Reheul, D. \ Beeldens, A. \ Boonen, E. \ 2011
Het VISCO-project 070670 'Onkruidbeheer: preventie en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld' wil een overzicht van de beschikbare preventieve methoden voor onkruidbeheer op verhardingen, met een praktische toetsing. Dit deel (2), handelt v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.