Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit \ De levende natuur [Artikel]
Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Martens, A. \ 2014
Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en behe ...
help
Visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op natte natuur, van visie naar planvorming en uitvoering \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J. \ Rövekamp, C. \ Sevink, J. \ 2014
De natte natuur in het Nationale Park is weinig bekend, maar erg waardevol. Het Deelense Veld is de grootste natte natuurkern. De overige natte gebieden liggen meer verspreid. De monotone vlakten van Pijpenstrootje (Mlinia caerulea) lijken te duiden ...
help
Ondiepe overstromingsvlakte als missing link \ De levende natuur [Artikel]
Kurstjens, G. \ Geest, G.J. van \ Peters, B.W.E. \ Wijers, T.B.M. \ 2014
TRecent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten flora en fauna profijt hebben gehad van de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs grote rivieren gedurende de afgelopen 20 jaar. Er zijn echter ook soorten (bv moerasvogels, amfibieën en ...
help
Behoud van variatie in vennen met behulp van biogeochemische inzichten [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2013
De kennis over het functioneren en beheren van vennen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Op basis daarvan zijn onder meer allerlei ventypen onderscheiden en zijn doelen geformuleerd voor vennen. Hiermee is het gevaar ontstaan dat beheer van v ...
help
Ontwikkeling van plantengroei en sieralgen in herstelde Oisterwijkse vennen \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Brouwer, E. \ 2010
De vennen bij Oisterwijk en op de Kampina hadden omstreeks 1920 een uitzonderlijk rijke sierlagenflora. Met ruim 250 soorten in de ca 40 vennen in dit gebied kon hier de helft van alle in Nederland bekklende sieralgen gevonden worden. In de loop der ...
help
Natuurherstel Plateaux / Hageven \ De levende natuur [Artikel]
Hendrix, M.J.S. \ 2008
Sinds najaar 2006 zijn in het natuurgebied van Natuurmonumenten herstelwerkzaamheden van start gegaan. Het betreft een samenwerking met het Vlaamse Natuurpunt, die het Hageven beheert dat samen met de Plateaux één natuurgebied vormt. Het herstel rich ...
help
Het herstel van de Valkenbergvennen vanuit voormalige landbouwgronden \ De levende natuur [Artikel]
Lucassen, E. \ Smolders, A. \ Gerats, R. \ Brouwer, E. \ Munckhof, P. van den \ Roelofs, J. \ 2008
De Valkenbergvennen maken deel uit van het gebied de Ravenvennen in Noord Limburg. In 1999 werd hier een start gemaakt met het herstel van vennen op voormalige landbouwgronden door de bodem af te graven. Bij één ven tot op het minerale zand; bij ande ...
help
Vennen in weer en wind : lange-termijneffecten van verzuring en klimaatsverandering op chemie en kiezelwieren \ De levende natuur [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2004
Hoofdlijnen uit het Aquasense rapport "monitoring vennen 1978-2002: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring"
help
Maatregelen voor het behoud van de natuurwaarden in de Ouwerkerkse inlagen \ De levende natuur [Artikel]
Broek, T. van den \ Lange, C.J. de \ Brouwer, L. \ 2004
Na de watersnood van 1953 ontstond bij Ouwerkerk een buitendijks schorrengebied door afdichting van een zogenaamde inlaag. Bij de dijkdoorbraak waren de afdekkende kleilagen tot een diepte van 25 meter weggeslagen, waardoor de plassen via het eerste ...
help
De Kraenepoel: herstel van een voedselarm water \ De levende natuur [Artikel]
Hoste, I. \ Vanhecke, L. \ 2002
Werkzaamheden bij het herstelproject van een ven in Aalter, Oost-Vlaanderen
help
De Schrieversheidevennen : een overlevingsplan voor een Zuid-Limburgs kwelven-systeem \ De levende natuur [Artikel]
Mars, H. de \ Boute, M. \ 2002
help
Verspreidingsgegevens van libellen als instrument bij het herstel van vennen \ De levende natuur [Artikel]
Ketelaar, R. \ 2001
Achteruitgang van libellen op de Brabantse vennen als gevolg van vermesting, verzuring en verdroging, herstelmaatregelen in deze vennen, en de effecten daarvan op de libellenfauna. Te vaak leiden herstelmaatregelen tot achteruitgang van bedreigde of ...
help
Herstelbeheer in vennen: macrofauna in gevaar ? \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H.H. van \ Leuven, R.S.E.W. \ Esselink, H. \ 2001
Inventarisatie van de nadelige effecten van grootschalige herstelmaatregelen voor vennen (droogleggen; baggeren) op de watermacrofauna en de aspecten die daarbij een rol spelen. Vaak wordt te weinig rekening gehouden met de variatie aan biotopen in e ...
help
Sieralgen en natuurwaarden van wateren op de Utrechtse Heuvelrug \ De levende natuur [Artikel]
Coesel, P.F.M. \ 2000
Op grond van het voorkomen van sieralg-soorten (Desmidiaceae) werd voor negen wateren een oecologische evaluatie uitgevoerd (zuurgraad; voedselrijkdom) en de natuurwaarde bepaald op grond van de criteria diversiteit, zeldzaamheid en signaalwaarde
help
Floristische veranderingen en beheersmaatregelen in de veenplas Botshol \ De levende natuur [Artikel]
Simons, J. \ Daalder, R. \ Ohm, M. \ 1991
help
De eutrofiering van het Veerse Meer opgelost? \ De levende natuur [Artikel]
Vries, M. de \ Vries, I. de \ 1991
help
De economische betekenis van het Veerse Meer \ De levende natuur [Artikel]
Thomaes, H.E.C.M. \ 1991
help
Lange-termijnonderzoek naar verzuring van vennen \ De levende natuur [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 1990
help
Is er nog toekomst voor trilvenen? \ De levende natuur [Artikel]
Koerselman, W. \ 1990
help
Beheer van vennen in historisch perspectief \ De levende natuur [Artikel]
Dam, H. van \ Geel, B. van \ Wijk, A. van der \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.