Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Toekomstperspectief Dodaars in Huisvennen Kampina : analyse van de ontwikkeling broedpopulatie van 2003 tot 2013 [Studentenverslag]
Bartels, M. \ Stolk, T. \ 2013
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een watervogel die broedt in vennen van natuurgebied Kampina. De aantallen zijn dusdanig afgenomen dat Dodaars mogelijk geheel verdwijnt als broedvogel van de Huisvennen. Natuurmonumenten wil inzicht verkrijgen ove ...
help
Inrichtingsplan Rouwven [Studentenverslag]
Pruijsten, L.J.M. \ 2011
Door het ministerie van Defensie is opdracht verstrekt aan Bureau van Nierop voor het opstellen van een inrichtingsplan voor een aantal landbouwpercelen in de gemeente Eersel. In het verleden bestond dit gebied uit een heideterrein met een ven. Een r ...
help
Bioaccumulation of lanthanum in marbled crayfish (Procambarus sp.) [Studentenverslag]
Goitom, E. \ 2011
In standing waters eutrophication lead to blooms of toxic cyanobacteria, which in turn cause a decrease in biodiversity. The decay of algal matter may lead to the oxygen depletion in the water, which in turn can cause secondary problems such as fish ...
help
Onderzoek naar de geschiktheid voor libellen van de duinpoelen in Zuid-Kennemerland en de invloed van grote grazers hierop [Studentenverslag]
Tol, M. van der \ 2011
In Zuid-kennemerland ligt een groot aantal duinpoelen. Het gebied wordt integraal begraasd door Schotse Hooglanders, Shetlandpony’s en Konikpaarden, om vergrassing en verstruweling tegen te gaan en gevarieerde vegetatiestructuren te bevorderen. De du ...
help
Genetische status van de Nederlandse Geelbuikvuurpad populaties [Studentenverslag]
Speelman, M. \ 2011
De geelbuikvuurpad is de zeldzaamste amfibie in Nederland. Tegenwoordig is de soort slechts op enkel plekken in Zuid-Limburg waarneeembaar. Van de populaties in Nederland en omliggende Europese landen wordt de genetische structuur bepaald. Om zo tot ...
help
De laagveenmoerassen het Houtwiel, het Ottema-Wiersma reservaat en de Sippenfennen : zijn de huidige monsterpunten representatief voor de te bemonsteren reservaten? [Studentenverslag]
Roedema, A. \ 1999
help
Beoordeling en restauratie van natuurwaarden in Drentse vennen : herstel en behoud van de natuur in Drentse vennen tegen de achtergrond van een beoordelingsmethode [Studentenverslag]
Duursema, G. \ 1999
help
Fenantreenbelasting van het ecosysteemtype stagnante wateren in de Gelderse Poort [Studentenverslag]
Bos, L. \ Haar, P. van der \ 1992
help
Diatomeeen van een boorkern uit het Van Esschenven bij Oisterwijk [Studentenverslag]
Habets, M. \ 1991
Dit verslag vormt de afsluiting van de stageperiode bij het RIN, waar de auteur van 04-02-1991 tot en met 15-06-1991 werkzaam was binnen de afdeling Hydrobiologie.
help
Effecten van bekalking op diatomeeen in verzuurde vennen op de Tongerense heide (gemeente Epe) [Studentenverslag]
Luttikholt, A.J.G. \ 1989
Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke effecten de bemergeling van de vennen heeft op pH en de samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen.
help
De adsorptie van cadmium en lood aan sediment van het Volkerakmeer [Studentenverslag]
Dekker, R. \ 1988
help
Onderzoek naar de fosfaat- en sedimenthuishouding van het Wychense Ven [Studentenverslag]
Bund, W. van de \ Houtman, S. \ Slobbe, L. \ 1987
help
Enquete-onderzoek naar de effecten van verzuring op Brabantse natuurterreinen [Studentenverslag]
Kortlandt, J. \ 1986
Via gesprekken met deskundigen en een literatuuronderzoek over de effecten van zure regen op vennen, heiden, bosondergroei en korstmossen is een enquete opgesteld en vervolgens voor natuurgebieden op de Brabantse zandgronden voor vennen, heideterrein ...
help
Macrofaunagemeenschappen in de oostelijke randmeren [Studentenverslag]
Wegman, H.A. \ 1986
help
Vegetatiekartering van de petgaten en drijftillen in het natuurreservaat de Weerribben, 1983 [Studentenverslag]
Robertson, J. \ Binnerts, J. \ 1985
help
De invloed van rioolwateroverstortingen op de waterkwaliteit van het "Wijchense Ven" [Studentenverslag]
Blom, G. \ Boesten, R. \ Kooi, P.J. \ 1985
help
Vergelijkend hydrobiologisch onderzoek van drie verzuurde vennen en een zwak gebufferd ven in Noord-Brabant [Studentenverslag]
Hurk, J.M. van de \ Mooren, C.G.F. \ Pouwels, R.H.W. \ [ca. 1985]
In een viertal min of meer geïsoleerde vennen in Noord-Brabant (Galgeven, Staalbergven, Groot Huisven en Grootmeer) is een jaaronderzoek op oecosysteemniveau uitgevoerd.
help
De macrofauna - met name de Chironomidelarven - van een twaalftal vennen in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Moergestel [Studentenverslag]
Verstegen, M. \ 1985
Samenvattend wordt in dit onderzoek geprobeerd een antwoord te vinden op de volgende vragen: l. Wat is er aan macrofauna aanwezig in een twaalftal vennen in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Moergestel? Hiervan was nauwelijks iets bekend. 2. Welke m ...
help
Macrofyten- en macrofaunagemeenschappen in vennen : een onderzoek naar de biologische waterkwaliteit op basis van macrofauna en flora van een aantal Overijsselse vennen [Studentenverslag]
Heyligers, W. \ Liebrand, C. \ 1982
help
Het Balgoyse meer [Studentenverslag]
Jansen, I. \ Vermeulen, R. \ 1977
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.