Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Sieralgen en natuurwaarden van wateren op de Utrechtse Heuvelrug \ De levende natuur [Artikel]
Coesel, P.F.M. \ 2000
Op grond van het voorkomen van sieralg-soorten (Desmidiaceae) werd voor negen wateren een oecologische evaluatie uitgevoerd (zuurgraad; voedselrijkdom) en de natuurwaarde bepaald op grond van de criteria diversiteit, zeldzaamheid en signaalwaarde
help
Hernieuwde aanpak van Brabantse vennen : 25 vennen krijgen opnieuw schoonmaakbeurt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
help
Herstelbeheer De Snep succesvol \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bossenbroek, Ph. \ Driessen, O. \ Hermans, J. \ 2000
De Snep is een langs de Noordervaart in Midden-Limburg gelegen natuurgebied (5 ha), in eigendom en beheer van /bij Staatsbosbeheer. In 1990 werd besloten tot opschonen van het ven. Ingegaan is op het vooronderzoek, de uitvoering en de resultaten
help
Verzuurde en geëutrofieerde vennen structureel aanpakken : proefschrift over onderhoud ondiepe oppervlaktewateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Verzuurde en geëutrofieerde vennen kunnen structureel hersteld worden door kunstmatige verhoging van de zuurgraad (toevoegen van kalk), verhoging van de buffercapaciteit, en verwijdering van de organische sliblaag
help
De gaffellibel (Ophiogomphus Cecilia, Fourcroy, 1785) langs De Roer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Hermans, J.T. \ 2000
Na een lange periode van afwezigheid werden in 1995 en 1996 enkele exemplaren langs de Geleenbeek gezien, daarna verdwijnt deze soort weer. Tot op 24 augustus 2000 enkele exemplaren langs de Midden-Limburgse Roer worden gesignaleerd. De waarnemingen, ...
help
Een ven aan het infuus : historie en beheer van twee bijzondere Brabantse vennen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Helmich, M. \ 2000
Het beheer van de twee vennen (het Groot Meer en het Klein Meer) is gericht op het in stand houden van zeldzame plantensoorten uit de Oeverkruidklasse. De vennen vallen vanaf 1990 onder de Natuurbeschermingswet
help
Jan, onze waterman, kan het werk niet meer an : Alde Feanen aan het infuus \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Vree, L. de \ Zoete, C. \ 2000
Het waterbeheersingssysteem en polderpeilverlaging als instrument. Een oude techniek die steeds meer nadelen met zich mee gaat brengen
help
Flora en fauna van twee wateren op de Groevenbeekse Heide : vegetatiekartering centrale ven en zuidelijke laagte, inventarisatie van libellen en amfibieën met waarnemingen van dagvlinders en sprinkhanen [Boek]
Verbeek, P. \ Felix, R. \ Delft, J. van \ 2000
help
Vennen in Limburg : waarden, ontwikkeling en herstel : eindrapport [Boek]
Buskens, R.F.M. \ Mars, H. de \ 2000
help
The influence of humic substances on the molecular weight distributions of phosphate and iron in epilimnetic lake waters \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Shaw, P.J. \ Jones, R.I. \ Haan, H. de \ 2000
help
Monitoring van het Haeselaarsbroek in het brongebied van de Pepinusbeek: ontwikkelingen in een natuurherstelproject in de Midden-Limburgse gemeente Echt 2000 [Boek]
Janssen, I.C.J.M. \ 2000
In de winter van 1995/1996 is het natuurontwikkelingsgebied Haeselaarsbroek in de Middenlimburgse gemeente Echt heringericht. Om de verdere natuurontwikkelingen in het gebied te kunnen volgen, is besloten om op verschillende tijdstippen na deherinric ...
help
Reversibility of the effects of acidification and eutrophication of shallow surface waters : perspectives for restoration [Proefschrift]
Bellemakers, M.J.S. \ 2000
help
Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren : achtergronddocument bij het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland' - Dl. 8: Wingaten [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2000
help
Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren : achtergronddocument bij het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland' - Dl. 12: Zoete duinwateren [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Janssen, S.N. \ 2000
help
Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren : achtergronddocument bij het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland' - Dl. 13: Vennen [Boek]
Arts, G.H.P. \ 2000
help
Veluwse vennen in de tang : vooronderzoek ten behoeve van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) [Boek]
Dam, H. van \ AquaSense \ Bosgroep Gelderland \ 2000
Vennen vormen samen met de sprengen en beken de enige natte ecosystemen op de overigens droge Veluwe. Alle vennen zijn door natuurlijke voedselarmoede en gering buffer-vermogen kwetsbaar voor verzuring en verrijking met voedingsstoffen De meeste venn ...
help
Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren : achtergronddocument bij het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland' - Dl. 7: Laagveenwateren [Boek]
Higler, B. \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.