Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Veluwse vennen in de tang \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Dam, H. van \ 2001
In 32 geselecteerde vennen en vencomplexen is onderzoek verricht op grond waarvan knelpunten in het beheer en de maatregelen zijn voorgesteld
help
Verspreidingsgegevens van libellen als instrument bij het herstel van vennen \ De levende natuur [Artikel]
Ketelaar, R. \ 2001
Achteruitgang van libellen op de Brabantse vennen als gevolg van vermesting, verzuring en verdroging, herstelmaatregelen in deze vennen, en de effecten daarvan op de libellenfauna. Te vaak leiden herstelmaatregelen tot achteruitgang van bedreigde of ...
help
Herstelbeheer in vennen: macrofauna in gevaar ? \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H.H. van \ Leuven, R.S.E.W. \ Esselink, H. \ 2001
Inventarisatie van de nadelige effecten van grootschalige herstelmaatregelen voor vennen (droogleggen; baggeren) op de watermacrofauna en de aspecten die daarbij een rol spelen. Vaak wordt te weinig rekening gehouden met de variatie aan biotopen in e ...
help
De OVB-viswatertypering. Deel 1 : ondiepe wateren : [themanummer] \ Vis & water magazine [Artikel]
2001
De OVB heeft een eigen viswatertypering ontwikkeld voor de indeling van Nederlandse ondiepe, stilstaande wateren. Deze indeling is een hulpmiddel om enige ordening aan te brengen in het denken en communiceren over de relatie water en visstand in deze ...
help
Herstelbeheer in vennen en de floristische samenstelling van isoëtide begroeiingen in de periode 1980-1999 \ Stratiotes [Artikel]
Arts, G.H.P. \ Beers, P.W.M. van \ Belgers, J.D.M. \ 2001
help
Het Grote Ven naar grote hoogte? : herstel van een ven nabij Doetinchem \ Stratiotes [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Vegter, U. \ Roozen, A.J.M. \ 2001
help
Restoration of Atlantic softwater lakes and perspectives for characteristic macrophytes [Proefschrift]
Brouwer, E. \ 2001
help
Ecotoxicologische sanering en herinrichting in de praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koomen, H.C.M. \ Bos, S.C. \ 2001
Ter plekke van een kleiduivenschietbaan in Loon (Drenthe), gelegen in een pingo-ruïne (ven), is sprake van ernstige bodem- en waterverontreiniging met lood. Er is gekozen voor een integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied, waarbij ...
help
Stagnant water bodies \ Guidelines for rehabilitation and management of floodplains : ecology and safety combined [Hoofdstuk uit boek]
Buijse, A.D. \ Roozen, F.C.J.M. \ Grift, R.E. \ 2001
help
Herstelplan Schrieversheidevennen (beschermd natuurmonument Brunssummerheide) : eindrapport [Boek]
Wortel, L. \ Mars, H. de \ 2001
help
Gedifferentieerde normstelling voor nutriënten in vennen : onderbouwing en toetsing van kritische depositieniveaus en effecten van herstelmaatregelen op het voorkomen van isoetiden [Boek]
Arts, G.H.P. \ 2001
In het rapport worden voor vennen kritische depositieniveaus van stikstof en zwavel uit literatuur afgeleid, geëvalueerd en getoetst aan huidige depositieniveaus op vennen. De kritische depositiewaarden voor stikstof worden ruim overschreden, voor zw ...
help
OBN preadvies laagveenwateren : op weg naar systeemherstel [Boek]
Lamers, L. \ Klinge, M. \ Verhoeven, J. \ 2001
De aquatische en semi-aquatische componenten van laagvenen vielen tot nog toe buiten het bestek van OBN, hoewel ook deze systemen een belangrijke natuurwaarde kennen en sterk bedreigd worden door eutrofiëring, verdroging en verzuring . Om kennishiate ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.