Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De grotere waterroofkevers van het Weerterbos \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2007
Tijdens de gebiedsdekkende inventarisatie van het Weerterbos in 2001 werden bij het onderzoek naar amfibieën en vissen alle oppervlaktewateren van het gebied bemonsterd. Het leverde ook materiaal op aan waterkevers en waterwantsen. De meeste vondsten ...
help
Sprinkhanen in de Schoorkuilen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pahlplatz, R.A.J. \ 2007
In 1992 zijn voor een klein gedeelte van de Schoorkuilen (voormalig vennengebied in de regio Nederweert - Weert) herstelwerkzaamheden verricht door Limburgs Landschap om de potenties voor venherstel te onderzoeken. De uitkomsten bleken voor zowel flo ...
help
Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
Beenbreek is een karakteristieke plant van heidevennen met beginnende hoogveengroei. Voor 1950 waren een dertigtal groeiplaatsen bekend, voornamelijk in Noord- en Midden-Limburg. Door uitdroging of eutrofiëring behoort ze tot de grote zeldzaamheden. ...
help
Libellen op Noord-Brabantse vennen; een aanzet tot een synecologische analyse van het databestand libellenwaarnemingen \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Groenendijk, D. \ Bouwman, J.H. \ 2007
Hoewel libellen regelmatig geïnvenlariseerd worden, is er nog weinig bekend over de relatie tussen het voorkomen van (groepen van) libellen en typen ven-ecosystemen. De ibellenfauna verschilt van ven tot ven. De vraag is nu oÍ bepaalde typen vennen g ...
help
Het beleven van water : tuinontwerpen \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
LaFaille, M. \ 2007
Water is in veel tuinen terug te vinden. Niet alleen vijvers, maar ook dikwijls in de vormen van een klein waterbakje of fonteintje. Veel mensen willen in hun tuin het element water kunnen beleven, aldus tuinontwerper Michel LaFaille
help
Beken in de Griftvallei (2) (met reactie) \ De wijerd [Artikel]
Balkstra, A. \ Lohuizen, C. van \ 2007
Ter sprake komt in dit artikel de Droevendaalse beek. Met tevens aandacht voor waterberging via vijvers op het terrein van de nieuwe campus De Born. Verder komen aan de orde: stiltegebieden (Bennekomse Meent), samenhang reservaatsgebied en ecologisch ...
help
Herstelplan voor de Groote Melanen (Bergen op Zoom) [Boek]
Dam, H. van \ Melisie, E.J. \ Bois, T. du \ Bruning, C. \ 2007
De Groote Melanen is een voormalig ven, dat intensief wordt gebruikt voor de karpervisserij. Als gevolg van interne eutrofiëring, omwoelen van de bodem, maar ook door inval van elzenblad en instroom van water uit een woonwijk is de plas zeer voedselr ...
help
Een soortbeschermingsplan voor de Drijvende waterweegbree (Luronium natans) in Noord-Brabant [Boek]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2007
Datasets over de verspreiding van de soort in tijd en ruimte hebben aangetoond dat het verspreidingsgebied van de soort in Noord-Brabant sinds 1990 met circa 66 % is afgenomen. Verspreidingspatronen tonen dat deze afname vooral heeft plaatsgevonden i ...
help
KWR-macrofaunabemonstering in de waterlichamen van Waternet : onderzoeksjaren 2005-2006 : eindrapport [Boek]
Tempelman, D. \ 2007
help
Sieralgen en biodiversiteit: bijdrage, functioneren en beheer : state of the art rapportage [Boek]
Mulderij, G. \ Ibelings, B.W. \ Bijkerk, R. \ 2007
Sieralgen zijn goede indicatoren voor de natuurwaarde en biodiversiteitswaarde van zoete stilstaande wateren, waaronder laagveenplassen. De soortenrijkdom en aanwezigheid van kieskeurige sieralgsoorten kunnen een indicatie zijn voor de ecologische kw ...
help
Quickscan libellen voor zes Brabantse vennen [Boek]
Termaat, T. \ 2007
De gevens betreffen de gebieden: Heitrak, De Gagel, Kammerberg, Buntven, Voskuilenheuvel en Molenschotse Heide. Het betreft effecten van verzuring en vermesting op het aquatisch milieu in vennen
help
Ontwikkeling watersysteemkwaliteit Haagse Beek en Hofvijver : rapportage tot en met 2006 [Boek]
Dijkstra, A. \ 2007
Dit rapport gaat over de watersysteemkwaliteit van de Haagse Beek en de Hofvijver. Begin jaren negentig was er in de Haagse Beek en de Hofvijver geen sprake van een kwalitatief goed en gezond watersysteem. Omdat de Hofvijver toch een belangrijk visit ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.