Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Schoon werken moét om explosie van micro-organismen te voorkomen \ BloembollenVisie [Artikel]
Hummelen, H. \ 2008
Het water dat tulpenbroeiers gebruiken voor de waterbroei van tulpen moet echt schoon zijn. Vooral in de stilstaande waterbroei kan het moeilijk zijn om het water vrij van micro-organismen te houden. Harmen Hummelen van Relab den Haan gaat in dit art ...
help
Offerveentjes \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Sanden, W.A.B. van der \ 2008
Dat venen en veentjes een belangrijke rol speelden in het leven en denken van de pre- en protohistorische Drenten, staat buiten kijjf. Tijdens het veensteken zijn veel voorwerpen aangetroffen, die daar destijds bewust neergelegd zijn. De meeste arche ...
help
Op zoek naar 'geelgerande rovers' tussen amfibieën \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Dijk, G. van \ 2008
De brede geelgerande waterroofkever is de grootste waterroofkever van Nederland en Europa en is wettelijk beschermd via de Conventie van Bern, de Habititatrichtlijn en staat als kwetsbaar op de IUCN Rode Lijst. Op enkele plekken in Scandinavië na is ...
help
Het Kranenbroekerven tussen 1983 en 2007: een kwart eeuw onderzoek aan de natuurwetenschappelijke waarden van een voormalig heideven \ Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving : jaarboek, deel 10 [Hoofdstuk uit boek]
Hermans, J.T. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2008
Het Kranenbroekerven ligt in het bos- en natuurgebied Het Marissen en is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. In 1983 is het gebied door de auteurs onderzocht op een aantal natuurwetenschappelijke waarden. De gemeente heeft in 1994 voor het gebied ...
help
Vennen minder zuur maar warmer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
De oorspronkelijk zwakgebufferde voedselarme vennen hebben een hoge natuurwaarde en zijn zeer kwetsbaar voor verzuring en eutrofiëring. De invloed van de voortdurende vermindering van atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen in de ...
help
Vennen kunnen verzuipen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2008
De combinatie van natte zomers en anti-verdrogingsmaatregelen pakt slecht uit voor vennen met vegetaties uit de oeverkruidklasse. In deze vennen wordt ophoping van slib en voedingsstoff en van nature voorkomen door periodieke, gedeeltelijke droogval. ...
help
Mogelijkheden tot herstel van natuurwaarden in de gebieden Hatertse & Overasseitse 40 vennen en het Wijchens ven : kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en bodem [Boek]
Lucassen, E. \ Smolders, A. \ 2008
Dit rapport geeft de volgende gebiedskenmerken: geologie, geomorfologie, bodemtypen, bodemkenmerken. Gevolgd door waterkwaliteit, buffercapaciteit van de bodem, ontwikkelingsmogelijkheden van natuurdoeltypen.
help
Een nieuwe kijk op Nederlandse landschappen : Dantes landschappen, bevroren ven \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ 2008
Dit keer deel vier in een serie van zes artikelen over Dante. Een persoonlijke gedachte bij het zien van een ven langs de weg tussen Voorthuizen en Putten.
help
Klimaatverandering : veilig zwemmen in warmer water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Blankesteijn, I. \ 2008
Blauwalgen en ziekteverwekkers verstoren steeds vaker het zwemplezier. De vernieuwde Europese Zwemwaterrichtlijn van maar 2006 bepaalt dat officiële zwemwateren in 2015 allemaal een voldoende kwaliteit moeten hebben. Biedt deze richtlijn ook in steed ...
help
Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
Van 1978 tot en met 2006 zijn in drie vennen jaarlijks en in acht vennen elke vier jaar waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde ...
help
Natuurherstel Plateaux / Hageven \ De levende natuur [Artikel]
Hendrix, M.J.S. \ 2008
Sinds najaar 2006 zijn in het natuurgebied van Natuurmonumenten herstelwerkzaamheden van start gegaan. Het betreft een samenwerking met het Vlaamse Natuurpunt, die het Hageven beheert dat samen met de Plateaux één natuurgebied vormt. Het herstel rich ...
help
Het herstel van de Valkenbergvennen vanuit voormalige landbouwgronden \ De levende natuur [Artikel]
Lucassen, E. \ Smolders, A. \ Gerats, R. \ Brouwer, E. \ Munckhof, P. van den \ Roelofs, J. \ 2008
De Valkenbergvennen maken deel uit van het gebied de Ravenvennen in Noord Limburg. In 1999 werd hier een start gemaakt met het herstel van vennen op voormalige landbouwgronden door de bodem af te graven. Bij één ven tot op het minerale zand; bij ande ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.