Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwikkeling van plantengroei en sieralgen in herstelde Oisterwijkse vennen \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Brouwer, E. \ 2010
De vennen bij Oisterwijk en op de Kampina hadden omstreeks 1920 een uitzonderlijk rijke sierlagenflora. Met ruim 250 soorten in de ca 40 vennen in dit gebied kon hier de helft van alle in Nederland bekklende sieralgen gevonden worden. In de loop der ...
help
Oases van biodiversiteit : beheer, aanleg en analyse van soortenrijke kleine wateren in Nederland [Boek]
Struijk, R.P.J.H. \ Zollinger, R. \ Termaat, T. \ Koese, B. \ 2010
Tot 2005 zijn veel soortbeschermingsplannen verschenen en uitgevoerd die betrekking hadden op een of enkele soorten of een bepaalde groep. In de laatste vijf jaar is het soortenbeleid steeds verder geïntegreerd geraakt met het gebiedenbeleid. RAVON h ...
help
Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in 2009 \ Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in ... [Boek]
Bijkerk, R. \ Bijkerk, T. \ 2010
Sieralgen hebben een duidelijke meerwaarde in een beoordeling van de ecologische kwaliteit van vennen en plassen, naast hogere planten, kiezelwieren en macrofauna. Wateren die op grond van de vegetatie goed zijn, maar niet heel bijzonder, kunnen vind ...
help
The interaction between decomposition, net N and P mineralization and their mobilization to the surface water in fens \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Geurts, J.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Banach, A.M. \ Graaf, J.P.M. van de \ Roelofs, J.G.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2010
Worldwide, fens and peat lakes that used to be peat-forming systems have become a significant source of C, N and P due to increased peat decomposition. To test the hypothesis that net nutrient mineralization rates may be uncoupled from decomposition ...
help
Algemeen 2010 : aanleg en beheer van (amfibiën) poelen [Brochure]
Ettema, N. \ Renes, M. \ 2010
Het lijkt zo simpel: graaf een gat en je hebt een poel. Maar hoe zorg je dat amfibieën en libellen zich er thuis voelen? En hoe zorg je dat het niet over een paar jaar weer dichtgegroeid is? Dit infoblad gaat in op de praktische kant voor de beheerde ...
help
Opgeschoond ven is nog niet van fosfaatprobleem af : resultaten eerste kennisbron gepresenteerd [Brochure]
[2010]
In september 2006 heeft de beheerder van het Eendenmeer (gemeente Bergen) besloten om als proefmaatregel in het kader van het OBN de bovenste zachte sliblaag van een van de vennen te verwijderen tot aan het oude veenpakket. Op de meeste plaatsen was ...
help
Onnozele kinderen: een bezoek aan de Hatertse Vennen \ Oost : tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel [Artikel]
Mirck, H. \ 2010
Beken mogen weer meanderen en van oudsher natte, maar later droggelegde gebieden mogen weer vernatten. Dat is het huidige beleid van natuurbeheer in een notendop. Niet iedereen is het er altijd mee ens en soms is 'mogen' 'moeten'. Een voorbeeld vorme ...
help
Stilstaande wateren (N04) \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Tot dit natuurtype behoren allerlei plassen, meren en andere stilstaande of zwakstromende wateren die niet al te voedselarm, maar ook niet heel voedselrijk zijn. Ze liggen overwegend in het laag-Nederland. Het water kan zowel zoet, brak als zout zijn ...
help
Zoete plas \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Zoete plassen komen vooral voor in het lage deel van Nederland. Het gaat om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het kan gaan om meren, ...
help
Brak water \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Brak water komt voor in het kustgebied en de laagveengebieden die ooit onder invloed van de zee gestaan hebben. Het gaat vaak om ondiepe en kleine watertjes; kolkgaten, poelen en dobben van kwelders of inlagen en kwelsloten achter de dijk, maar ook o ...
help
Afgesloten zeearm \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Afgesloten zeearmen zijn kunstmatige wateren die vanaf 1930 ontstaan zijn door het afsluiten van getijdengebieden en estuaria. Het zijn grote meren, met aanvoer van zoet water uit rivieren of beken, die door te spuien het water lozen op zee. Alleen d ...
help
Moeras \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Moerassen komen voor op de overgang van zoet water naar land. Het lage deel van Nederland is vrijwel volledig ontstaan als moeras. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de laaggelegen veen- en kleigebieden van Nederland. Moeras ontstaat in stil ...
help
Zwak gebufferd ven \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Een zwak gebufferd ven bevat zeer helder water met vegetaties van biesvormige planten. Vennen zijn laagten met water die in de zomer soms droogvallen. Rond de vennen komen doorgaans droge en natte heide en soms kleine zeggenvegetaties of blauwgraslan ...
help
Zuur ven of hoogveenven \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Zure ven of hoogveenven komt voor op de zandgronden. De meeste vennen liggen in Noord Nederland. Vaak zijn deze vennen ontstaan door uitstuiving van een laagte tot het grondwater of door een grondwaterstandverhoging waardoor laagtes onder water komen ...
help
Kussenvormers en dwergbiezen in het Nieuwe Heerenveen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2010
Als resultaat van een omvangrijk herstelproject rond het Heerenven ontstaat momenteel het grootste vennencomplex van Limburg en in botanisch opzicht meest verrassende water van Nederland. De verrassing bestaat uit een unieke collectie kortlevende vaa ...
help
Onderzoek naar de macrofauna van drie kwelplasjes in winning 3 in 2009 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Zuyderduyn, C. \ 2010
Doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de soortensamenstelling van de macrofauna van kwelplasjes en een uitspraak te doen over de ecologische kwaliteit aan de hand van de macrofaunasamenstelling. Niet eerder werd in deze plassen onderzoek ...
help
Plantengroei van de kwelplassen van de Kikkervalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
Augustus 2004 zijn negen kleine oppervlaktewateren in de Kikkervalleien bemonsterd. Naast de kranswieren is ook ander plantaardig materiaal meegenomen en bekeken. Na de aankondiging van dit onderzoek (in 2005) worden nu de resultaten gegeven.
help
Hydrobiologie van enkele plassen in de Kikkervalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
Dit artikel geeft enkele hoofdlijnen uit hydrobioloisch onderzoek in het duingebied van Meijendel op basis van voor en na slibverwijdering van duinvalleien (Hoogenboezem, Van der Salm, Waterlaboratorium 2008)
help
Inventarisatie van het Egelmeer in 2009 : geomorfologie, planten, mossen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, vogels, amfibieën, reptielen [Boek]
Sanders, G.M. \ Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. \ 2010
In 2009 heeft KNNV (afd. Wageningen) het Egelmeer en twee aangrenzende bospercelen (die gekapt en geplagd zijn) geïnventariseerd. Daarbij zijn planten, mossen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, vogels, amfibiën en reptielen onderzocht. Het gebiedje ...
help
Soortensamenstelling van kiezelwieren in Twentse plassen en beken in 2009 [Boek]
Bijkerk, R. \ Verweij, G.L. \ 2010
Kiezelwieren worden al een jaar of dertig gebruikt voor een beoordeling van de kwaliteit van Nederlandse oppervlaktewateren. Het Waterschap Regge en Dinkel gebruikt kiezelwieren al lange tijd bij de biologische monitoring van vennen en poelen, en sin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.