Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het geslacht Micrasterias Ralfs (Desmidiaceae) in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Westen, M.C. van \ 2011
De verspreiding van sieralgen in Nederland is voor veel soorten slecht bekend. Het geringe aantal onderzoekers en de taxonomische problemen vormen daarvoor een belangrijke oorzaak. Wel redelijk bekend is de verspreiding van de soorten van het geslach ...
help
Monniken redden hoogveensoorten \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Wesseling, M. \ 2011
Het katholieke gebod op vrijdag vis te eten lijkt de reddingsboei voor zeldzame dieren en planten in Nederlandse hoogveengebieden. De vennen waarin de vissen werden gekweekt blijken namelijk rijk aan zeldzame soorten. Geloofsovertuiging en commerciël ...
help
Ecologisch herstel Overasseltse vennen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Waterschap Rivierenland gaat de verdroogde natuur rond de Overasseltse vennen proberen te herstellen. Gekozen is onder meer voor een peilverhoging in het Wijchens ven, het stopzetten van de waterafvoer in het landbouwgebied langs de A73 en uit de gra ...
help
Aandacht voor fauna in vennen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2011
De afgelopen twintig jaar is er veel onderzoek gedaan aan het herstel van vennen. Dat heeft een boel kennis opgeleverd over het ecologisch functioneren van vennen, maar ook over het praktische herstelbeheer en het vervolgbeheer. Voor beheerders is er ...
help
Kranswierwater \ NatuurKennis [Artikel]
2011
Kranswieren zijn grote vertakte algen met fijne bladeren, ze groeien meestal dicht bij de bodem en kunnen grote aaneengesloten velden vormen. Ze komen voor in meren van het laagveen- en IJsselmeergebied. Het water moet zeer helder, voedselarm en niet ...
help
Kolonisatie van nieuwe poelen door watersalamanders : kamsalamander, alpenwatersalamander en kleine watersalamander in het natuur- en cultuurlandschap tussen Susteren en Montfort \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Puts, P.C.J. \ Bruggenum, H.J.M. van \ 2011
Vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw wordt tussen Susteren en Montfort onderzoek gedaan naar de verspreiding van amfibieën. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kolonisatie van (nieuw aangelegde) poelen. In dit artikel wordt ingegaan op ...
help
Water onttrekken aan vennen en meren is een fikse boeten riskeren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2011
Twee boswachters van de Vereniging Natuurmonumenten in het Noord-Brabantse Oisterwijk ontdekten onlangs dat er water uit een ven was onttrokken. De boosdoener was een rioleringsbedrijf. Boswachters Ad van den Langenberg en Luc Roosen willen de rioler ...
help
Verondiepen van diepe plassen in de praktijk : onbegrip over nieuwe wetgeving rond verondieping schone plassen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Scheibler, W.H.T.M. von \ 2011
Op 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden voor waterbodems. Daarmee verviel het Bouwstoffenbesluit. Welke gevolgen heeft deze wetswijziging voor het toepassen van verontreinigde grond en bagger in zand- en grindwinputten? Ee ...
help
Een eerste verkennende studie toetsing NutriCalc aan gebiedskennis en meetgegevens [Boek]
Schep, S. \ Drost, C. \ Weerd, R. van de \ 2011
Bij stilstaande watersystemen wordt de ecologische waterkwaliteit veelal bepaald door de nutriëntenbelasting. Bij een hoge nutriëntenbelasting is sprake van dominantie door algen of kroos, bij een lage nutriëntenbelasting is sprake van een helder pla ...
help
Inrichtingsplan Rouwven [Studentenverslag]
Pruijsten, L.J.M. \ 2011
Door het ministerie van Defensie is opdracht verstrekt aan Bureau van Nierop voor het opstellen van een inrichtingsplan voor een aantal landbouwpercelen in de gemeente Eersel. In het verleden bestond dit gebied uit een heideterrein met een ven. Een r ...
help
Herstel Melickerven : monitoringsrapportage 1986-2010 : ontwikkeling van het Melickerven na de herinrichting van 1995 [Boek]
Smits, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
Het rapport betreft het venherstel/antiverdrogingsproject “Melickerven” in de huidige gemeente Roerdalen. Om de effecten van de project-ingreep te volgen is door het voormalige Zuiveringschap Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas een monitorings ...
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2010 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2011
Van 1978 tot en met 2010 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. Het oorspronkelijke doel ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 2: Over de dynamiek van peilen en fluxen in vennen en veentjes [Boek]
Asmuth, J. von \ Grootjans, A. \ Schaaf, S. van der \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Bioaccumulation of lanthanum in marbled crayfish (Procambarus sp.) [Studentenverslag]
Goitom, E. \ 2011
In standing waters eutrophication lead to blooms of toxic cyanobacteria, which in turn cause a decrease in biodiversity. The decay of algal matter may lead to the oxygen depletion in the water, which in turn can cause secondary problems such as fish ...
help
Onderzoek naar de geschiktheid voor libellen van de duinpoelen in Zuid-Kennemerland en de invloed van grote grazers hierop [Studentenverslag]
Tol, M. van der \ 2011
In Zuid-kennemerland ligt een groot aantal duinpoelen. Het gebied wordt integraal begraasd door Schotse Hooglanders, Shetlandpony’s en Konikpaarden, om vergrassing en verstruweling tegen te gaan en gevarieerde vegetatiestructuren te bevorderen. De du ...
help
Genetische status van de Nederlandse Geelbuikvuurpad populaties [Studentenverslag]
Speelman, M. \ 2011
De geelbuikvuurpad is de zeldzaamste amfibie in Nederland. Tegenwoordig is de soort slechts op enkel plekken in Zuid-Limburg waarneeembaar. Van de populaties in Nederland en omliggende Europese landen wordt de genetische structuur bepaald. Om zo tot ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.