Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 362

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 2: Over de dynamiek van peilen en fluxen in vennen en veentjes [Boek]
Asmuth, J. von \ Grootjans, A. \ Schaaf, S. van der \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Ontwikkeling van plantengroei en sieralgen in herstelde Oisterwijkse vennen \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Brouwer, E. \ 2010
De vennen bij Oisterwijk en op de Kampina hadden omstreeks 1920 een uitzonderlijk rijke sierlagenflora. Met ruim 250 soorten in de ca 40 vennen in dit gebied kon hier de helft van alle in Nederland bekklende sieralgen gevonden worden. In de loop der ...
help
Opgeschoond ven is nog niet van fosfaatprobleem af : resultaten eerste kennisbron gepresenteerd [Brochure]
[2010]
In september 2006 heeft de beheerder van het Eendenmeer (gemeente Bergen) besloten om als proefmaatregel in het kader van het OBN de bovenste zachte sliblaag van een van de vennen te verwijderen tot aan het oude veenpakket. Op de meeste plaatsen was ...
help
Onnozele kinderen: een bezoek aan de Hatertse Vennen \ Oost : tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel [Artikel]
Mirck, H. \ 2010
Beken mogen weer meanderen en van oudsher natte, maar later droggelegde gebieden mogen weer vernatten. Dat is het huidige beleid van natuurbeheer in een notendop. Niet iedereen is het er altijd mee ens en soms is 'mogen' 'moeten'. Een voorbeeld vorme ...
help
Kussenvormers en dwergbiezen in het Nieuwe Heerenveen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2010
Als resultaat van een omvangrijk herstelproject rond het Heerenven ontstaat momenteel het grootste vennencomplex van Limburg en in botanisch opzicht meest verrassende water van Nederland. De verrassing bestaat uit een unieke collectie kortlevende vaa ...
help
Onderzoek naar de macrofauna van drie kwelplasjes in winning 3 in 2009 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Zuyderduyn, C. \ 2010
Doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de soortensamenstelling van de macrofauna van kwelplasjes en een uitspraak te doen over de ecologische kwaliteit aan de hand van de macrofaunasamenstelling. Niet eerder werd in deze plassen onderzoek ...
help
Plantengroei van de kwelplassen van de Kikkervalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
Augustus 2004 zijn negen kleine oppervlaktewateren in de Kikkervalleien bemonsterd. Naast de kranswieren is ook ander plantaardig materiaal meegenomen en bekeken. Na de aankondiging van dit onderzoek (in 2005) worden nu de resultaten gegeven.
help
Hydrobiologie van enkele plassen in de Kikkervalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
Dit artikel geeft enkele hoofdlijnen uit hydrobioloisch onderzoek in het duingebied van Meijendel op basis van voor en na slibverwijdering van duinvalleien (Hoogenboezem, Van der Salm, Waterlaboratorium 2008)
help
Monitoringsrapportage herinrichting Kranenbroekerven : eindrapport van een anti-verdrogingsproject in het kader van GeBeVe in de Midden-Limburgse gemeente Echt-Susteren: monitoringsresultaten 1996-2010 [Boek]
Waterschap Roer en Overmaas \ 2010
Het Kranenbroekerven is een door grond- en regenwater gevoede plas in de Midden-Limburgse gemeente Echt-Susteren. De term “ven” is in ecohydrologische zin formeel niet van toepassing, maar wordt gebruikt als lokaal toponiem. Het gebied lag van oudshe ...
help
Sieralgen en biodiversiteit: bijdrage, functioneren en beheer : eindrapporten onderzoeksresultaten 2008-2009 [Boek]
Mulderij, G. \ 2010
Wat is de samenstelling van sieralgengemeenschappen in gebufferde meren (regionaal verspreid), en met welke (a)biotische milieuvariabelen is het vóórkomen van sieralgensoorten in deze wateren gecorreleerd? Wat is de bijdrage van sieralgen aan de Nede ...
help
Vennensleutel : verslag veldwerkplaats Nat zandlandschap Malpieven (Valkenswaard), 21 oktober 2009 [Boek]
Brouwer, E. \ Burg, R. van der \ [2009]
Beheerders en onderzoeker hebben al veel ervaring in het herstel van vennen. Al die ervaring en kennis is gebundeld in een vennensleutel die op www.natuurkwaliteit.nl is te gebruiken. Voor de uitleg over de sleutel en over de praktische toepassing da ...
help
Effectiviteit van herstelbeheer in vennen en duinplassen op de middellange termijn [Boek]
Brouwer, E. \ Frazao, J. \ Arts, G.H.P \ cop. 2009
Al sinds het opstarten van de regeling OBN zijn er herstelmaatregelen uitgevoerd in vennen en duinplassen. In een deel van de wateren bleek de waterkwaliteit en de vegetatie zich goed te herstellen in de eerste vijf jaren na de ingreep, maar de Fauna ...
help
Offerveentjes \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Sanden, W.A.B. van der \ 2008
Dat venen en veentjes een belangrijke rol speelden in het leven en denken van de pre- en protohistorische Drenten, staat buiten kijjf. Tijdens het veensteken zijn veel voorwerpen aangetroffen, die daar destijds bewust neergelegd zijn. De meeste arche ...
help
Op zoek naar 'geelgerande rovers' tussen amfibieën \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Dijk, G. van \ 2008
De brede geelgerande waterroofkever is de grootste waterroofkever van Nederland en Europa en is wettelijk beschermd via de Conventie van Bern, de Habititatrichtlijn en staat als kwetsbaar op de IUCN Rode Lijst. Op enkele plekken in Scandinavië na is ...
help
Het Kranenbroekerven tussen 1983 en 2007: een kwart eeuw onderzoek aan de natuurwetenschappelijke waarden van een voormalig heideven \ Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving : jaarboek, deel 10 [Hoofdstuk uit boek]
Hermans, J.T. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2008
Het Kranenbroekerven ligt in het bos- en natuurgebied Het Marissen en is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. In 1983 is het gebied door de auteurs onderzocht op een aantal natuurwetenschappelijke waarden. De gemeente heeft in 1994 voor het gebied ...
help
Vennen minder zuur maar warmer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
De oorspronkelijk zwakgebufferde voedselarme vennen hebben een hoge natuurwaarde en zijn zeer kwetsbaar voor verzuring en eutrofiëring. De invloed van de voortdurende vermindering van atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen in de ...
help
Vennen kunnen verzuipen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2008
De combinatie van natte zomers en anti-verdrogingsmaatregelen pakt slecht uit voor vennen met vegetaties uit de oeverkruidklasse. In deze vennen wordt ophoping van slib en voedingsstoff en van nature voorkomen door periodieke, gedeeltelijke droogval. ...
help
Een nieuwe kijk op Nederlandse landschappen : Dantes landschappen, bevroren ven \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ 2008
Dit keer deel vier in een serie van zes artikelen over Dante. Een persoonlijke gedachte bij het zien van een ven langs de weg tussen Voorthuizen en Putten.
help
Klimaatverandering : veilig zwemmen in warmer water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Blankesteijn, I. \ 2008
Blauwalgen en ziekteverwekkers verstoren steeds vaker het zwemplezier. De vernieuwde Europese Zwemwaterrichtlijn van maar 2006 bepaalt dat officiële zwemwateren in 2015 allemaal een voldoende kwaliteit moeten hebben. Biedt deze richtlijn ook in steed ...
help
Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
Van 1978 tot en met 2006 zijn in drie vennen jaarlijks en in acht vennen elke vier jaar waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.