Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 394

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="systeemanalyse"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Overview of the Systems Analysis Framework for the EU Bioeconomy [Boek]
Leeuwen, M. van \ Meijl, H. van \ Smeets, E. \ Tabeau, E. \ 2013
In November 2012 the Systems Analysis Tools Framework for the EU Bio-Based Economy Strategy project (SAT-BBE) was launched with the purpose to design an analysis tool useful to monitoring the evolution and impacts of the bioeconomy. In the SAT-BBE pr ...
help
Biophysical suitability for sunflower cultivation in Minas Gerais, Brazil [Studentenverslag]
Vasco Nunes Vieira da Silva, J. \ 2012
OILCROP-SUN, a crop simulation model, was used to study sunflower development, growth and yield in Brazil. The model was calibrated for two genotypes - E122 and H358 - using data from an experiment carried out in Vicosa between November 2011 and Marc ...
help
Baggernut, maatregelen baggeren en nutriënten : overkoepelend rapport [Boek]
Wijngaart, T. van der \ 2012
Dit rapport geeft een overzicht van bestaande en nieuwe kennis op het gebied van interne nalevering van nutriënten van de waterbodem naar de waterlaag. De waterbeheerder wordt geholpen om een snelle en kostenefficiënte inschatting te maken van de int ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse van het Natura 2000-gebied Lonnekermeer [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2012
Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt ten oosten van Hengelo en ten westen van de voormalige vliegbasis Twente in de gemeente Dinkelland (noordelijke deel) en de gemeente Enschede (zuidelijke deel). Het 103 ha grote Natura 2000-gebied bestaat uit ...
help
Analyse van systeemrobuustheid : een toepassing op de IJssel [Boek]
Mens, M. \ 2012
In dit rapport is de systeemrobuustheid en het overstromingsrisico van de IJsselvallei (dijkringen 48 t/m 53) gekwantificeerd. Systeemrobuustheid staat voor de mate waarin een systeem kan blijven functioneren bij (onzekere) externe verstoringen. De v ...
help
Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse [Boek]
Mathijs, E. \ Nevens, F. \ Vandenbroeck, P. \ Vander Putten, E. \ 2012
Dit rapport neemt de huidige organisatie van onze voedselproductie en -consumptie kritisch onder de loep via een systeemanalyse. Dit bracht een aantal hotspots aan het licht, plaatsen in het systeem waar fricties en problemen zijn ontstaan door diver ...
help
Volg- en stuursysteem geeft inzicht in effect van maatregelen \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Lodewijk, M.E. \ Ouboter, M.R.L. \ 2011
Cruciaal voor het welslagen van de KRW is kunnen beoordelen of maatregelen het gewenste effect hebben. Hiervoor wordt het Volg- en Stuursysteem ontwikkeld, een kennis- en informatiesysteem dat de systeemanalyse centraal stelt: wat gebeurt er in het v ...
help
Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Drentse Aa : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden [Boek]
Roelsma, J. \ Grift, B. van der \ Mulder, H.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2011
Deze rapportage richt zich op het stroomgebied de Drentse Aa. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie ...
help
Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse [Boek]
Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kater, E. \ Maas, G. \ Jansen, P. \ Massop, H. \ Grashof-Bokdam, C. \ Boers, J. \ [2011]
De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen ...
help
Bewogen toestand : systeemdynamica in het groen [Rede]
Straten, G. van \ 2011
help
Werken met knikpunten en adaptatiepaden : handreiking [Boek]
Jeuken, A. \ Linde, A. te \ cop. 2011
Bij grote ruimtelijke of infrastructurele beslissingen horen grote investeringen. Bij zulke investeringen is het van belang om lange termijn onzekerheden te betrekken in de afweging. Klimaatscenario’s zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel om effecte ...
help
Hydrologische systeemanalyse Kempkensberg en Vliegveldbos [Studentenverslag]
Tromp, J. \ 2011
In het droge bosgebied in het westen van de gemeente Venray liggen twee objecten waar de gemeente Venray plannen heeft om de natuurwaarden te vergroten en te versterken. Het eerste object is een poelencomplex op de Kempkensberg. Dit gebied grenst aan ...
help
Perspectives in hindsight [Rede]
Rabbinge, R. \ 2011
help
Oppervlaktewater in Limburg sterk beïnvloed door grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Zwart, G. \ 2010
Grond- en oppervlaktewater maken deel uit van hetzelfde hydrologische systeem. Verontreinigende stoffen, die in het verleden in de bodem terecht zijn gekomen, kunnen via het grondwater uiteindelijk in het oppervlaktewater verschijnen. Inzicht in de i ...
help
LESA : Landschapsecologische Systeemanalyse [Brochure]
Molen, P.C. van der \ Baaijens, G.J. \ Grootjans, A. \ Jansen, A. \ 2010
De landschapsecologische systeemanalyse is het 'anker' van elk beheer- of inrichtingsplan. Het geeft beknopt weer hoe een gebied is ontstaan, hoe het functioneert en welke processen bepalend zijn voor het voorkomen van planten en dieren in het gebied ...
help
Robuustheid \ Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert [Hoofdstuk uit boek]
Goede, D. de \ 2010
Hoewel de term robuustheid steeds vaker wordt gebruikt om een ‘niet-kwetsbare’ staat van een systeem te omschrijven, blijft de precieze betekenis meestal onduidelijk. Robuustheid heeft betrekking op de relatieve kwetsbaarheid van een systeem in relat ...
help
BAAS helpt bij foutieve rioolaansluitingen in het buitengebied \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Löschner, M. \ Tilma, M. \ 2010
Foutieve rioolaansluitingen zijn aansluitingen van afvalwater, hemelwater, drainagewater of een mengsel ervan op een voorziening die daar niet voor bestemd is. Denk dan bijvoorbeeld aan een hemelwateraansluiting of een ongewenste drainageaansluiting ...
help
Adaptation science for agriculture : solutions for a changing planet [Rede]
Meinke, H. \ 2010
help
Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken : resultaten WAHYD [Boek]
[ca. 2010]
In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse) is gekeken of een conceptueel model, dat is ontwikkeld voor Noord-Brabant, ook goed zou kunnen werken om de verontreiniging vanuit het grondwater in ...
help
Kennisleemten in de concept-kennisagenda gezien door de bril van systeeminnovatie: de Uitvoeringsagenda centraal [Boek]
Spoelstra, S.F. \ 2010
Een overzicht wordt gegeven van 1. beleidsondersteunend onderzoek ten behoeve van een duurzame veehouderij en 2. van initiatieven die genoemd worden in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Op basis van deze overzichten zijn de volgende kennisle ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.