Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 183

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="vechtstreek"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontsnipperingsplan N525 : advies voor het ontwerp en de positionering van een faunapassage [Boek]
Grift, E.A. van der \ 2017
De Hilversumseweg (N525), een provinciale weg tussen Hilversum en Laren, vormt een barrière tussen enkele grote bos- en heideterreinen in het centrale deel van het Gooi. Dit betreft aan de noordzijde van de weg de Bussummer- en Westerheide en aan de ...
help
Herstel van rietkragen in de Vechtplassen voor de grote karekiet : maatregelen om op korte termijn het habitat van de grote karekiet te verbeteren [Boek]
Winden, Jan van der \ 2016
Vogelbescherming Nederland heeft een project gestart met de werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen om de grote karekiet in de Oostelijke Vechtplassen te gaan beschermen. In onderhavig rapport worden de belangrijkste knelpunten samengevat en worden con ...
help
Hydrobiologen streken neer bij Abcoude \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2015
Veldstations bloeiden op of stierven een zachte dood. Een rondgang langs de historie en hoogtepunten van Nederlandse biologische stations en hun markante bewoners. Het begint in 1923 als de Hydrobiologische Club (onderdeel van gemeente Amsterdam) in ...
help
Meerwaarde röntgentechniek (XRF) bij waterbodemsanering : besparing miljoenen bij waterbodemsanering De Vecht \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schmeits, J.J. \ Otten, F.P. \ Obermeijer, A.J. \ Goossens, G.J.H.M. \ 2015
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet heeft de Adviescombinatie Vecht (ACV) de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden van x-ray fluoresence (XRF) bij waterbodemsaneringen. Een XRF is een innovatief apparaat d ...
help
Dijkverbeteringsplan de Horn : dijktraject Utrechtseweg [VO2-243B] [Boek]
2015
Voor u ligt het definitieve dijkverbeteringsplan van de Horn. De Horn is onderdeel van dijktraject Utrechtseweg en is één van de dijken die zorgt voor droge voeten in de Aetsveldse Polder. De dijk, met een lengte van ongeveer 800 meter, moet worden v ...
help
Ooibossen in het winterbed van de Vecht? : een verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor ooibosontwikkeling, uitgewerkt in vier ambitieniveaus [Studentenverslag]
Visser, B. \ 2015
Met ooibos worden alle bossen in het winterbed van een rivier bedoeld, exclusief de broekbossen die onder invloed van kwel staan. Er zijn twee typen ooibossen, zachthoutooibos en hardhoutooibos. De zachthoutooibossen bestaan voornamelijk uit wilgen e ...
help
Het geopark Gooi en Vecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2014
Als tweede regio in Nederland - de Hondsrug in Drenthe is hen voorgegaan - heeft de Gooi- en Vechtstreek de ambitie om een geopark te worden. Het gebied is een uniek stukje Nederland zeggen de initiatiefnemers van het geopark-in-oprichting. Door de P ...
help
Verlanding in nieuwe petgaten van de Oostelijke Vechtstreek \ De levende natuur [Artikel]
Weijs, W.A. \ Tooren, B.F. van \ 2014
De laatste 20 jaar zijn in het kader van behoud en herstel van alle stadia in de verlanding van open water naar o.a. trilveen op veel plaatsen rond de Vechtplassen nieuwe petgaten gegraven. Het is een kostbare maatregel waarvan het uiteindelijke resu ...
help
Systeemanalyse Grote Maarsseveense Plas en Maarsseveense Zodden tbv. WGP Noorderpark [Boek]
Stroom, J.M. \ 2014
De Grote Maarsseveense Plas, de Maarsseveense Zodden en de Kleine Maarsseveense Plas staan in open verbinding met elkaar en vormen samen het peilvak de Maarsseveense Plassen in het Noorderpark. De Grote en de Kleine Plas zijn diepe zandwinputten en d ...
help
Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2014
Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst ...
help
KRW-spagaat : eindrapport [Boek]
Oost, R. van der \ 2014
Waternet heeft een bijzondere positie ten opzichte van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Enerzijds volgt Waternet de lijn van de waterschappen (beheersmaatregelen om de ecologische kwaliteit te verbeteren), anderzijds wordt de lijn van de drinkwaterbedr ...
help
Schipperen op een particuliere buitenplaats [reportage] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2013
Verlaat de nauwe straatjes van Breukelen, steek het bruggetje over, en je loop pardoes tegen een prachtige buitenplaats aan. Omzoomd door een gracht, rechte oprijlaan, statig. Onverwoestbaar lijkt het. Maar buitenplaats Gunterstein kent een roerig ve ...
help
Monitorkaart Groene Hart : Kans B. Groene Ruggengraat [Boek]
2013
Sinds begin dit jaar wordt in de Vechtstreek gewerkt aan wat eind 2013 de grootste natte natuurverbinding in Nederland gaat worden. Het gaat hier om een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die vooral vanwege de bezuinigingen ...
help
Noorderpark : herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi [Boek]
Buiter, H. \ Renes, H. \ Berg, S. van den \ cop. 2013
Het Noorderpark is een groen, landelijk gebied van 5900 hectare, dat grofweg begrensd wordt door Utrecht in het zuiden, Hilversum in het noorden, Maarssen in het Westen en Maartensdijk / De Bilt in het oosten. Het gevarieerde landschap van het Noorde ...
help
Seismiek helpt bij preciezer baggeren van Vecht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haan, W.F. de \ Hussem, H. \ Fontein, W. \ 2013
Bij het baggeren van de Utrechtse Vecht wordt akoestische techniek, seismiek, ingezet om een accuraat ontgravingsmodel te krijgen. Op deze manier is de grens tussen schone en vuile grond beter te bepalen, zodat teveel of te weinig baggeren tot een mi ...
help
Natuurontwikkeling graslanden kwelrijke flank Oostelijke Vechtplassen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ 2013
Natuurmonumenten en Dienst Landelijk Gebied hebben de potenties voor natuurontwikkeling in graslanden in de kwelrijke flank van de Oostelijke Vechtplassen laten onderzoeken. Het gaat hierbij de ontwikkeling van Blauwgrasland, Dotterbloemhooiland en K ...
help
Community supported landscape regeneration [Studentenverslag]
Bijker, F. \ Kasper, L. \ 2013
The context of this research is the lack of social support for large-scale regeneration efforts of landscapes that are trapped in a vicious cycle of unsustainable land use. Through a spatial strategy on different scale levels we show the possibility ...
help
Entomofauna van de Gooi- en Vechtstreek : verslag van de 165e zomerbijeenkomst te Naarden \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ 2012
De 165e zomerbijeenkomst van de NEV vond plaats van 4 tot en met 6 juni 2010 te Naarden in de provincie Noord-Holland. Hierbij werd enerzijds aandacht besteed aan de op zandgronden gelegen bos- en heidegebieden van het Gooi en de Gooimeerkust, anderz ...
help
Harmen Hoogenhout, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: 'wie 't water deert, die 't water keert' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Harmen Hoogenhout leeft voor de publieke zaak. Naast raadslid is hij algemeen bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. "Ik zie het als een roeping om mijn talenten in te zetten voor het algemeen belang."
help
Vechtse paradijzen : tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek [Boek]
Dekker, I. \ Emaar, H. \ Louwerse, H. \ cop. 2012
Aan de hand van verhalen, prenten en foto’s vertelt dit boek over heden en verleden van de tuinen bij buitenplaatsen langs de Vecht. De Vechtstreek spreekt tot ieders verbeelding, de huizen herinneren nog aan de allure van de Gouden Eeuw. Maar wat de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.