Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 535

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="vegetatiebeheer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Reportage in het bos van de toekomst \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ Ottburg, F. \ 2016
De genenbank voor inheemse bomen en struiken is een jong bos uit 2006. Toch wordt er al zaad geoogst waarmee beheerders in hun terreinen potentieel natuurlijke vegetatie kunnen realiseren. De redactie kwam de lijsterbessen, kamperfoelie, rozen, iepen ...
help
Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? : zoektocht naar draagvlak voor gescheperde begrazing met streekeigen Mergellandschapen [Boek]
Schrijver, Raymond \ Westerink, Judith \ 2016
Het vinden van een nieuwe economische basis voor gescheperde kuddes is van belang voor het landschap, de natuur en het levend cultuurhistorisch erfgoed. Dit onderzoek draagt bij aan het nadenken over nieuwe richtingen en het vinden en opbouwen van ee ...
help
Bijen en boekweit op het boerenerf \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Oudega-Schokker, J.J.H. \ 2015
Toen de heidevelden nog niet ontgonnen waren, had elk Drents dorp een aantal imkers. Nu moeten we zelf aan de slag om nieuwe vegetatie aan de bijen aan te bieden. De auteur beveelt de aanleg van boekweitvelden rond het boerenerf aan.
help
Bloemenweides en bloemenakkers \ Tuinaannemer [Artikel]
Roobroeck, B. \ 2015
Bloemenweides winnen steeds meer belang omwille van hun ecologisch potentieel, hun sierwaarde en het laag onderhoud. Tot op heden blijft deze trend aanhouden maar we moeten toch waakzaam blijven dat de duurzaamheid ervan niet in gedrang komt door een ...
help
Rassenlijst bomen en genenbank [Video]
2015
Waar Nederland ooit een vruchtbare rivierdelta was met eindeloze bossen en gevarieerde rivierbegroeiing, zijn we nu zuinig op alle stukjes natuur die we nog hebben. Natuurbeheerders willen daarbij verscheidenheid in hun landschap, maar ook robuuste b ...
help
Standplaatseigenschappen van de Veenmosorchis in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Dijk, G. van \ Loeb, R. \ Brouwer, E. \ Smolders, A.J.P. \ Eimers, N. \ 2015
De afgelopen decennia is de Veenmosorchis sterk achteruitgegaan. Van de Veenmosorchis is bekend dat hij op overgangen tussen zure en basische milieus in Veenmosvegetaties staat, maar exacte metingen van standplaatsfactoren waren slechts beperkt besch ...
help
Veel plantensoorten, een dicht wortelnet? : dijkbeheer blijft maatwerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bronsveld, J. \ Kleiman, M. \ Post, L. \ Hoven, A. van \ Labrujere, A. \ 2015
Op veel dijken in Nederland komt een grote soortenrijkdom van gras en planten voor als gevolg van jarenlang bestendig beheer. Dat gaat erosie tegen en zorgt daardoor voor veilige dijken. Volgens de nieuwste inzichten is een dicht wortelnet echter nog ...
help
Hydrologische maatregelen voor weidevogels \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schie, M. van \ Visser, T. \ 2015
Veel weidevogelsoorten nemen in Nederland sterk in aantal af. In veel gebieden is het ondertussen 5 over 12: de weidevogels zijn er verdwenen. In veel gebieden waar nog wel weidevogels aanwezig zijn, ontbreekt een duurzaam perspectief voor de lange t ...
help
Praktijkadvies grootbladige cotoneasters [Boek]
Siebel, H. \ 2015
Een aantal grootbladige Cotoneastersoorten kunnen gemakkelijk een dichte struiklaag vormen aan bosranden en in lichtrijke bossen, bijvoorbeeld onder den of es, op basenhoudende zand, leem of zavelgronden, waardoor weinig andere soorten meer kans krij ...
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Het grote experiment : vijftig jaar natuurbeheer \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Bakker, J. \ Everts, H. \ Grootjans, A. \ Vries, N. de \ Vries, Y. de \ 2015
Hoe draai je de gevolgen van intensief landgebruik weer terug. Zijn natuurwaarden weer te herstellen. Sinds het Gedachtenplan uit 1965 is daar veel ervaring mee op gedaan. Het natuurbeheer in het beekdal begon aarzelend en gericht op perceelsgewijs h ...
help
Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatiemonitoring in Nederland : verkenning van de toegevoegde waarde van de huidige Remote Sensing-technieken op gangbare methoden voor de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen en habitattypen [Boek]
Mücher, S. \ Wijngaart, R. van der \ Huiskes, R. \ Meijninger, W. \ Schmidt, A. \ 2015
De huidige vegetatie(structuur)monitoringmethoden voor de beoordeling van habitats zijn arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de huidige vegetatiemonitoring is daardoor vaak laag en heeft het mogelijke risico dat de beheerder / beleidsmaker ...
help
Advies begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog [Boek]
Nijssen, M. \ Lammerts, E.J. \ Slings, R. \ Turnhout, C. van \ Kooijman, A. \ 2015
Op Schiermonnikoog treedt verruiging op, zowel van duinvalleien (riet, berken) als droge duinen (zandzegge). Hierdoor vertonen oppervlakte en kwaliteit van een aantal habitattypen een afname, te weten: Witte Duinen (H2120), Grijze Duinen (H2130) en V ...
help
Van begin naar communicatieplan : stageverslag [Studentenverslag]
Dutry van Haeften, S. \ 2014
Voor drie jaar is 103 hectare grond gepacht van Bureau Beheer Landbouwgronden. Deze gronden worden beheerd door vijfentwintig agrariërs, Bij de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (NCK) (voortgekomen uit Veenweidepact) ontbreekt de communicatie tussen de ...
help
Vegetatiekundige laat erfenis na op kwelders [in memoriam] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huiskens, A. \ Nienhuis, P. \ 2014
Op 16 maart 2014 overleed Wim Beeftink. Een vooraanstaand vegetatiekundige, die van meet af aan betrokken was bij onderzoek aan zoute vegetatie. Na de watersnood werd de afdeling Deltaonderzoek aan het Hydrobiologisch Instituut toegevoegd. Het hield ...
help
Vlinderberm Canterlân : 25 jaar vlindervriendelijk bermbeheer \ Vlinders [Artikel]
Nijland, F. \ 2014
Juni 1989 werd de Vlinderberm Canterlân te Gytsjerk geopend door de toenmalige wethouder Albert Sibma van Tytsjerksteradiel. De gemeente kwam daarmee tegemoet aan een initiatief van de Wielenwerkgroep in het kader van het ‘Vlinderjaar 1989'. Een jaar ...
help
Visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op natte natuur, van visie naar planvorming en uitvoering \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J. \ Rövekamp, C. \ Sevink, J. \ 2014
De natte natuur in het Nationale Park is weinig bekend, maar erg waardevol. Het Deelense Veld is de grootste natte natuurkern. De overige natte gebieden liggen meer verspreid. De monotone vlakten van Pijpenstrootje (Mlinia caerulea) lijken te duiden ...
help
Chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen : infoblad veldwerkplaats [Boek]
[ca. 2014]
Jarenlang werd plaggen gezien als dé manier om heideterreinen in stand te houden en te beheren. Inmiddels is duidelijk dat plaggen ook een aantal negatieve effecten heeft. Het zorgt namelijk voor ongewenste afvoer van zaden en kleine fauna via het pl ...
help
Paddenstoelen: diversiteit verhogend beheer : infoblad veldwerkplaats [Boek]
[ca. 2014]
Paddenstoelen zijn een groot deel van het jaar onzichtbaar, maar ze spelen in vele ecosystemen een belangrijke rol. Schimmels behoren tot de ecologisch functionele groep van de reducenten, d.w.z. ze verzorgen de afbraak van organisch materiaal dat do ...
help
Toelichting op het onderdeel Vegetatielegger [Boek]
2014
In de Legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken moeten voldoen, omschreven. Ook de vegetatie in het rivierbed is hier onderdeel van. Vegetatie in het rivierbed remt de stroomsnelheid van het water, waardoor de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.