Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 314

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="veranderingen in de bevolking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De Achterhoek anticipeert : lessen uit de leerkring voor raadsleden [Boek]
Moerkamp, J. \ 2014
De Achterhoek is één van de regio’s in Nederland die geconfronteerd wordt met de gevolgen van bevolkingsdaling. Naast een afname van de bevolking vindt in de Achterhoek een grote verschuiving plaats in de samenstelling van de bevolking. In de Achterh ...
help
Jeugddromen tegen vergrijzing \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Branderhorst, A. \ 2012
Om de bevolkingsdaling in het noorden van Friesland tegen te gaan, onderzochten studenten van Van Hall Larenstein de wensen en ambities van jongeren. Ook dachten ze mee over ondernemingsplannen.
help
Gezond ouder worden : Lang zullen we leven? [Boek]
Zwaan, B. \ Defize, B. \ 2012
Over veroudering wordt vaak gesproken alsof het alleen maar een probleem is. Voor de vergrijzing wordt vaak zelfs de beeldspraak van een tsunami gebruikt. Maar wat zijn de nuchtere feiten over de biologie, de demografie, de sociologie en de economie ...
help
'Krimp gaat ook over lastenverdeling' : Floor de Sera, EL&l-directie Regionale Zaken, vestiging Noord \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2011
De groeiende tegenstelling tussen de stad en platteland maakt krimp van de bevolking een interessant onderwerp, meent Floor de Sera, senior beleidsmedewerker demografische ontwikkeling bij het ministerie van EL&I. Ze vindt bovendien dat er duidelijkh ...
help
Krimpprobleem vraagt nieuwe manieren van samenwerken \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Kuindersma, W. \ 2011
‘Wil je dat private partijen en burgers gaan meebetalen aan maatregelen tegen de gevolgen van krimp, dan moeten ze invloed kunnen hebben op de plannen. Het beste is om ze vanaf de beginfase overal bij te betrekken.’ Dat zegt Wiebren Kuindersma van Al ...
help
'Bied jongeren kansen' : reflectie \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Timmermans, W. \ 2011
In Friesland is het probleem niet krimp en vergrijzing maar het wegtrekken van jongeren. ‘Je moet redeneren vanuit de mensen die nu in een krimpgebied wonen. Probeer daarom de sociale energie van jongeren vast te houden door ze mogelijkheden te biede ...
help
'Verzet tegen krimp is zinloos' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Breman, B. \ Veeneklaas, F. \ 2011
De Nederlandse bevolking zal de komende decennia nog licht groeien, maar veel gemeentes krijgen te maken met een voor Nederland vrij nieuw fenomeen: krimp. In Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg zijn de gevolgen al merkbaar, in de toekomst z ...
help
Experimenteren met krimp : een analyse van de uitvoering van de experimentenregeling bevolkingsdaling in 2010 [Boek]
Kuindersma, W. \ Breman, B.C. \ Coninx, I. \ 2011
In het kader van het interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling zijn in 2010 22 krimpexperimenten gestart door gemeenten, provincies en andere regionale actoren. De Rijksoverheid faciliteert deze experimenten met kennis. Dit rapport geeft een analys ...
help
Landelijk gebied \ Landbouw-economisch bericht [Hoofdstuk uit boek]
Kuhlman, T. \ Terluin, I.J. \ Leneman, H. \ Michels, R. \ Overbeek, M.M.M. \ 2010
Hoofdstuk uit het Landbouw-economisch bericht (LEB 2010) over de ontwikkelingen in het landelijk gebied met de nadruk op het landschapsbeleid.
help
Bevolkingskrimp [Boek]
Jorna, F. \ 2010
Themanummer over de gevolgen van bevolkingskrimp voor de Friese dorpen. De opbouw bestaat uit drie delen. Allereerst komen de oorzaken van krimp en belangrijke begrippen aan bod. Daarna het effect van krimp op verschillende schaalniveaus en de rode d ...
help
Nieuwe kansen voor het platteland : zorg voor het buitengebied, zorg voor bewoners \ Gezond bouwen en wonen : kwartaaltijdschrift voor wetenschappelijke, vaktechnische, kunstzinnige en praktische aspecten van de bio-, en eco-logische architectuur, het mens- en milieuvriendelijk ontwerpen, bouwen en wonen [Artikel]
Meijer, M. \ Mispel, A. van der \ 2010
Economische en demografische trends vragen speciale aandacht voor het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Nieuwe zorgconcepten en zorgvuldige transformatie van boerenerven bieden nieuwe kans ...
help
New town development : a new approach in planning for new towns : a case study of urban growth of Almere, The Netherlands [Studentenverslag]
Thorgeirsdottir, H.B. \ 2010
Since the first inhabitants moved to Almere in 1976, the town has grown to the population of 180.000. Now 30 years later, Almere is once more the focus point for a further urban development by doubling its population to 360.000 which will make Almere ...
help
Bevolkingsontwikkeling op het platteland, 1980-2025 : voorstudie [Boek]
Terluin, I. \ Godeschalk, F.E. \ Jansson, K.M. \ Verhoog, D. \ 2010
In deze studie wordt een verkenning gemaakt van de bevolkingsontwikkeling 2008-2025 in plattelandsgemeenten in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cijfers van de EU 27-lidstaten, over de jaren 1980-2025. Het blijkt dat de meeste plattelandsg ...
help
Regio's in demografisch perspectief : implicaties van een krimpende bevolking : verslag van de zesde Jan Brouwer conferentie, 28 januari 2010 te Haarlem [Boek]
Tielen, G. \ Dortland, B. \ 2010
Deze uitgave - Regio's in demografisch perspectief - vormt de neerslag van de zesde Jan Brouwer Conferentie gehouden op 28 januari 2010 in het Hodshon Huis te Haarlem. De conferentie stond onder voorzitterschap van Prof. Dr. Paul Schnabel, directeur ...
help
Schokland verlaten : een reconstructie van de ontvolking in 1859 [Boek]
Klappe, B. \ Veer, W. \ 2009
Precies 150 jaar geleden, in juni 1859, verliet de complete bevolking van Schokland het eiland. Nadat een jaar eerder een wetsvoorstel ter ontruiming van Schokland door het parlement was goedgekeurd, moesten de Schokkers nu elders een nieuw bestaan g ...
help
Allochtonenprognose 2008–2050: naar 5 miljoen allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2009
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de vijfde allochtonenprognose, die betrekking heeft op de periode 2008–2050. Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan ...
help
Themanummer : groei en krimp in Nederland \ Demos [Artikel]
Schnabel, P. \ Latten, J.J. \ Derks, W. \ Verwest, F. \ Sorel, N. \ Buitelaar, E. \ Bargeman, C.A. \ Wissen, L.J.G. van \ 2009
De bevolkingsomvang van Nederland neemt nog steeds toe. Op gemeentelijk niveau krimpt de bevolking echter in een deel van de plattelandsgemeenten en in economisch minder aantrekkelijke gebieden in het noorden, oosten en zuiden van ons land. Vooral jo ...
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: naar 17,5 miljoen inwoners \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2009
Basis voor de prognose zijn de veronderstellingen voor de immigratie, emigratie, geboorte en sterfte. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van deze veronderstellingen en bespreekt vervolgens de uitkomsten van de prognose. De verschillen met de pro ...
help
De onvermoede baten van bevolkingskrimp \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Dalen, H. van \ Henkens, K. \ 2009
Bevolkingskrimp op nationaal niveau is gewenst, maar in de eigen woonplaats wil men dat de bevolking op peil blijft. Met coördinatie op nationaal niveau kan bereikt worden dat gemeentes de krimp evenwichtig verdelen
help
Geboortedaling eind 19e en eerste helft 20e eeuw : coïtus interruptus belangrijkste vorm van anticonceptie \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Treffers, P.E. \ 2009
Vanaf 1875/1880 begon in Nederland een daling van het aantal geboorten en van de zuigelingensterfte, de zogenaamde demografische transitie. Die daling ging nog lang door in de 20e eeuw. In dit artikel wordt onderzocht welke anticonceptiemethoden dest ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.