Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="vergelijkingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Biologische melkveehouderij tegen lage kosten : in Zwitserland en Duitsland zijn meeropbrengsten hoger dan meerkosten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Booij, A. \ 2003
Het internationale samenwerkingsverband IFCN (International Farm Comparison Network) vergeleek de financiële resultaten van melkveebedrijven in een groot aantal landen. Voor vijf landen (Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Argentinië) w ...
help
Biologische melkveehouderij laat gunstig rendement zien : bedrijfsomvang gemiddeld groter, hoeveelheid jongvee kleiner dan bij reguliere bedrijven \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Zaalmink, W. \ 2001
Economische resultaten van biologische melkveehouderijen (deelnemers aan het Bioveem-project; zeven op zand, twee op klei, één op veen) in boekjaar 1999/2000, in vergelijking met gangbare melkveebedrijven. In tabellen de kengetallen voor de bedrijven ...
help
Graszaadteelt : invloed van bemesting en oogstsysteem onderzocht \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Borm, G. \ 2001
In proeven op kleigrond (OBS, Nagele) onderzocht PPO gangbare en biologische teeltsystemen van Engels raaigras. De effecten van verschillende bemestingsystemen (dierlijke mest versus kunstmest, verschillende toepassingstijdstippen en hoeveelheden), r ...
help
Nut en noodzaak van vlinderbloemigen in de biologische akkerbouw : N-binding op waarde beoordeeld \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schroeder, J. \ 2000
De biologische akkerbouw heeft vlinderbloemigen als groenbemesters nodig om stikstof-tekorten op een duurzame wijze aan te vullen en milieubelasting door te veel dierlijke mest (P-belasting) te voorkomen. Met cijfers voor de stikstof/fosfor-verhoudin ...
help
Kwaliteit biologisch ruwvoer vormt knelpunt : spreiding in voederwaarden duidt op mogelijkheden tot verbetering \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Smolders, G. \ 2000
De voederwaarde en het eiwitgehalte (VEM en DVE) van vers gras en graskuil van biologische melkveebedrijven in het project Bioveem worden vergeleken met gangbare bedrijven. Met tips voor een beter graslandbeheer en ruwvoerkwaliteit, en oplossingen vo ...
help
Omschakelen kwestie van doorbijten : biologische teelt voor akkerbouwers na twee jaar financieel aantrekkelijk \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Smitd, H. \ 2000
Uit een studie van PAV in Zuidwest-Nederland blijkt dat voor een akkerbouwbedrijf omschakeling naar biologisch financieel aantrekkelijk blijft, ook bij wegvallen van de omschakelingssubsidie na 2002. Voor een omschakelend voorbeeldbedrijf van 30 ha d ...
help
Biologische glastuinbouw: beetje beter voor milieu : belasting per m2 is beperkt, maar per kilogram product zijn verschillen met regulier klein \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Roekel, A. van \ 2000
PBG Naaldwijk en LEI-DLO onderzochten bij zes biologische glastuinbouwbedrijven, en bij het proefstation in Horst, energiegebruik, mestgift, arbeid en productie in de sla-, tomaten- en komkommerteelt. De gegevens werden gebruikt voor een levenscyclus ...
help
Kosten in biologische bietenteelt zijn nog een knelpunt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1999
Rassenkeuze, ziekterisico's, vruchtwisseling, bemesting, planten m.b.v. paperpots, onkruidbestrijding, opbrengst en kwaliteit, en een saldoberekening (in vergelijking met gangbaar) voor de biologische bietenteelt op PAV-ZON locatie Vredepeel
help
Planten zaaiuien brengt alleen onder optimale omstandigheden meer op \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1999
Op proefbedrijf OBS te Nagele is het planten van zaaiuien vergeleken met ter plaatse zaaien. Er is onderzoek gedaan naar optimale plantdichtheid, aantal uienplantjes per pot, planttijdstip, oogstopbrengsten, benodigde uren handwieden, en de productie ...
help
"Vegineco" \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Sukkel, W. \ Wijnands, F. \ 1999
Het PAV werkt samen met instituten in Italie, Zwitserland en Spanje aan onderzoek naar de ontwikkeling van biologische en geintegreerde bedrijfssystemen in de vollegrondsgroenteteelt. Een schets van de regionale verschillen in bedrijfssystemen en tee ...
help
Biologische tulp financieel aantrekkelijk : hoger saldo maakt wieduren goed \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Jansma, J.E. \ Snoek, B. \ Wondergem, M. \ 1999
Ervaringen met de biologisch geteelde tulpencultivar 'Oxford' in het bedrijfssystemenonderzoek voor de Zuidelijke Bollenstreek op Proefbedrijf De Zuid in Hillegom. Proefopzet, vruchtwisseling, onkuidbestrijding, opbrengsten, saldoberekening en benodi ...
help
Hoger celgetal Britse biobedrijven mogelijk veroorzaakt door ouder vee : mastitis op biologische en gangbare bedrijven in Groot-Brittannië onderzocht \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schoemakers - Salkinoja, I. \ 1999
Zestien biologische en zeven gangbare melkveebedrijven in Zuid-Engeland en Wales werden onderzocht op het voorkomen van mastitis, de celgetallen in de melk, en de behandelingsmethode van mastitis
help
Veehouderij zorgt voor groei bio - landbouw \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Linden, F. van der \ 1999
Statistische gegevens over de groei van de biologische landbouw in Nederland: oppervlakte in ha; verdeling over de de sectoren; GVE per ha; leeftijd bedrijfshoofden
help
CLM: bio-landbouw moet zijn natuurlijke karakter versterken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vries, J. de \ 1999
Het Centrum voor Landbouw en Milieu heeft de biologische landbouw (melkveehouderij, akkerbouw en tuinbouw) getoetst op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Criteria o.a. mineralenverliezen en bestrijdingsmiddelengebruik. Verder aanbevelingen hoe mi ...
help
Schaalvergroting, opbrengstverhoging en verlaging handwieduren inzetten bij daling productprijs \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Leeuwen, W. van \ Vermeulen, B. \ Stokkers, R. \ 1998
Farm-economic results and profitability of biological arable/vegetable cropping for different acreages and different future scenarios with regard to yields, product price and labour input. A comparison is made with the profitability of an integrated ...
help
Biologische en geintegreerde teelt van dahlia's vergeleken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Jansma, J.E. \ Snoek, B. \ Wondergem, M. \ 1998
A description of biological dahlia culture on experimental farm 'De Zuid' (Hillegom, Netherlands), and a comparison with two integrated systems, i.e. one with minimum adaption of conventional practices to reduce environmental pollution, and one with ...
help
Opbrengsten op eco-systeem Vredepeel verrassend hoog \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Grunefeld, A. \ 1998
Experimental farm Vredepeel (PAV-ZON) conducts research on sustainable farming systems. In this article a comparison of the yields in the biological system and the integrated system, for potatoes, sugarbeet, maize, carrots, peas and French bean. Cult ...
help
Biologische producten zijn schoner \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Waart, S. de \ 1998
Comparison of biologically and conventionally grown vegetables and fruits on residues of pesticides, vitamin C, and dry matter content. Results of a literature survey. Biological products are indeed clean, but 50% of the conventional products contain ...
help
Vredepeel: met lagere opbrengsten betere resultaten dan gangbaar \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bos, A. \ Grunefeld, A. \ 1998
In this fourth article on farming systems research on experimental farm Vredepeel (PAV-ZON), yields, labour input and costs, and farm results/profitability are compared for the biological system and the integrated system. Calculations were made for d ...
help
Bio-boeren zijn gemiddeld jonger en hoger opgeleid \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Linden, F. van der \ Heezen, J-W. \ 1998
Statistics on labour and yields in biological agriculture in the Netherlands in 1996, in comparison with agriculture as a whole (biological plus conventional): number of active persons; year of birth and education of farmers; year of conversion; yiel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.