Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 129

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="vergelijkingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Groene plannen en Europa : verkenning van professionele uitwisseling van Dienst Landelijk Gebied (DLG) met zusterinstituten in Europa [Boek]
Schröder, R. \ Coninx, I. \ 2010
Wat kan Dienst Landelijk Gebied leren van de praktische ervaringen en strategische positioneringen van Europese vakgenoten met het oog op planvorming voor gebiedsontwikkeling? Deze vraag heeft DLG aan Alterra voorgelegd. Daartoe is literatuur doorzoc ...
help
Waterschapspeil 2010 : landelijke trends en ontwikkelingen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2010
De Unie van Waterschappen biedt vandaag de brancherapportage Waterschapspeil 2010 aan aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. De waterschappen laten met deze brancherapportage hun prestaties over het af ...
help
Drinking water in river basin management plans of EU member states in the Rhine and Meuse river basins [Boek]
Wuijts, S. \ Zijp, M.C. \ Reijnders, H.F.R. \ 2010
De stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten bevatten weinig specifieke maatregelen om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. Het is waarschijnlijk dat Nederlandse oppervlaktewaterbronnen voor drinkwater niet zullen v ...
help
Natuurbeheer in internationaal perspectief : blik op Nederland, Denemarken en Engeland [Boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ Selnes, T. \ 2009
De uitvoering van het natuurbeleid in Nederland is in 2007 door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verregaande mate overgedragen aan de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Deze dece ...
help
Natuurgericht milieubeleid voor Natura 2000-gebieden in Europees perspectief: een verkenning [Boek]
Doorn, A.M. van \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2009
In dit werkdocument is verkend in hoeverre de (milieu)druk op natuur in andere gebieden binnen de EU overeenkomt met die in Nederland. Met name verdroging en ammoniak zijn onder de loep genomen. Voor twee casusgebieden met vergelijkbare milieudruk al ...
help
De III-landen excursie rondom Vaals en Aken \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]excursieverslag
Schilders, H. \ Rouffaer, B. \ Spaan, J. \ Wit, M. de \ 2009
Verslag van twee dagen excursie bosbeheer. Vergeleken wordt het bosbeheer van Nederland (Vijlenerbos, Zuid-Limburg), België (Herzogenwald van Walonië) en Duitsland (Hürtgenwald, Nordrhein-Westfalen). Het vergelijken van bosbeheer van de drie buurland ...
help
Landbouw in tijden van recessie: een vergelijking met de jaren dertig \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Bruchem, C. van \ 2009
Nu de agrarische sector duidelijk de gevolgen van de economische malaise te verwerken krijgt, is het nuttig om een vergelijking te maken met de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw
help
IMBOD : synchronisatie van de gegevens over bodem en ondergrond [Boek]
Vries, F. de \ Boorder, N.J. de \ Brouwer, F. \ Groot, J.J. \ Kiden, P. \ Leeters, E.E.J.M. \ Maring, L. \ Mol, G. \ 2009
In de BIS-database van Alterra en de DINO-database van TNO is veel informatie opgeslagen over de bodem en de ondergrond van Nederland. Deze databases zijn jaren geleden ontstaan vanuit verschillende achtergronden. Daardoor komen er verschillen voor b ...
help
Meer dan een hulpmiddel? Proefschrift "Een hernieuwd perspectief op m.e.r." \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Jesse, K. \ 2009
In hoeverre moet of kan de inhoudelijke invloed van m.e.r. worden versterkt? Dat is de centrale vraag in het proefschrift waarop Katinka Jesse promoveerde (Utrecht, 2008). Zij toetste de Nederlandse en Europese regelgeving aan criteria uit een zelf o ...
help
Innovatie uit de polder : hoe Nederland kan vernieuwen [Boek]
Duin, P. van der \ Graaf, R. de \ Langeler, T. \ cop. 2009
Dat innovatie de sleutel is tot duurzaam succes, zowel voor bedrijven en sectoren als voor landen, is inmiddels wel bewezen. Helaas lijkt Nederland achter te blijven op innovatief gebied; we zijn zelfs al aan een daling begonnen in allerlei internati ...
help
Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap [Boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ 2008
Doel van het onderzoek is een actueel overzicht te geven van de beschikbare kennis van 1. effecten van de uitvoering van landbouwmilieumaatregelen, 2. de Nitraatrichtlijn, en 3. de overgang naar bedrijfstoeslagen, op natuur en landschap. Daarbij zal ...
help
Vogels en GGOR: peilbeheer met een arendsblik [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hardeveld, H. van \ Stap, I. van der \ 2008
Menig waterbeheerder heeft wel eens te maken met vogelbelangen bij het opstellen van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). In polder Schieveen wordt bijvoorbeeld op basis van de GGOR-methode een geschikt peilbeheer voor moerasvogels b ...
help
Programma beheer : leren van omliggende landen \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ Eaton, D.J.E. \ Roza, P. \ Selnes, T.A. \ 2008
De EU schrijft voor dat regelingen voor agrarisch natuurbeheer geëvalueerd worden op effectiviteit en efficiëntie, maar schrijft geen methodiek voor. Dit artikel vergelijkt de situatie in Engeland, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen, Frankrijk en Denema ...
help
Effecten van EU beleid op natuur en landschap \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ 2008
Alle EU lidstaten moeten richtlijnen en maatregelen uit de EU doorvoeren. Maar weten we nu eigenlijk hoe andere landen daar mee omgaan? En kunnen we er iets van leren. Die vragen waren leidend bij het LEI onderzoek bij de landen Engeland, Vlaanderen, ...
help
Efficiëntie van bosbedrijven : een analyse met de Data Envelopment Analysis (DEA) [Boek]
Oude Lansink, A. \ Reinhard, S. \ Jong, Anjo de \ Luijt, J. \ Wijk, M. van \ 2008
Met behulp van de DEA methode is in dit rapport voor ieder individueel bosbedrijf een efficiëntiescore berekend. Daarnaast kunnen ook de verschillende soorten efficiëntie beoordeeld worden, zodat een bedrijf inzicht krijgt in de oorzaken van de effic ...
help
Belasting op landbouwsubsidies leidt tot ongelijkheid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Veen, H. van der \ Poppe, K. \ 2008
Sinds 2006 ontvangen landbouwers een deel van de inkomenssteun losgekoppeld van de productie. De vraag is of verschillende belastingregimes leiden tot uiteenlopende netto-bedragen aan ontvangen landbouwsubsidies en tot concurrentievervalsing tussen l ...
help
Natura 2000 in het buitenland, feiten en fabels \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kistenkas, F.H \ Neven, M.G.G. \ 2007
LNV wilde graag weten hoe men in het buitenland omgaat met het implementatieproces van het Natura 2000 beleid. Uit Alterra onderzoek bleek dat Nederland niet echt uit de pas loopt qua implementatiepraktijk, interpretatie van kernbegrippen en het imag ...
help
Nederlandse macrofauna-maatlat voor rivieren internationaal vergeleken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Knoben, R. \ Berg, M. van den \ Ruigrok, T. \ Evers, N. \ 2007
De KRW-maatlatten voor macrofauna in natuurlijke watertypen zijn internationaal vergeleken in het verplichte intercalibratieproces. Hierbij lag de nadruk op de klassengrenzen zeer goed-goed en goed-matig. Bij deze vergelijking is gebruik gemaakt van ...
help
Gevolgen Europese intercalibratie voor Nederland beperkt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, M. van den \ Latour, P. \ Molen, D. van der \ Dekker, B. \ 2007
De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat normen voor de biologische toestand voor oppervlaktewateren vergelijkbaar zijn in de Europese lidstaten. De 'goede toestand' voor bijvoorbeeld waterplanten in Frankrijk moet vergelijkbaar zijn met de 'goede t ...
help
Exploring the international policy dimension of sustainability in Dutch agriculture [Boek]
Brouwer, F.M. \ Leneman, H. \ Groeneveld, R.A. \ 2007
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de ervaringen die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn opgedaan met het bevorderen van duurzame landbouw. Tevens wordt bekeken welke beperkingen internationale beleidsregels opleggen aan national ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.