Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 321

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkaveling"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kavelruil: alles wat erbij komt kijken [Brochure]
Broersma, J. \ [2015]
Het praktijknetwerk ‘Minder Toeren’ heeft een leaflet gemaakt, waarin veehouders op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de mogelijkheden voor kavelruil.
help
Snel verkavelen wel succesvol : Gerwin en Heleen Bruggink beschikken dankzij vrijwillige kavelruil over 7,7 hectare extra huiskavel \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
Met een jarenlang slepende wettelijke herinrichting lukte het maar niet om tot een betere verkaveling te komen voor boeren en landgoedeigenaren in het Gelderse buurtschap Woold, bij Winterswijk. Een snelle vrijwillige kavelruil slaagde wel. Melkveeho ...
help
Verkavelen voor groei [Website]
cop. 2013
Verkavelen voor Groei staat voor een nieuwe innovatieve gebiedsgerichte verkavelingaanpak die Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland, Dienst Landelijk Gebied (DLG), en het Kadaster gezamenlijk hebben ontwikkeld. Een aanpak die ondernemers en ov ...
help
Kavelruil anno 2013 : de stand van zaken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rheinfeld, J.W.A. \ 2013
N.a.v. actuele ontwikkelingen op kavelruil-terrein geeft de auteur een update van zijn artikel 'Kavelruil anno 2010: de stand van zaken' uit Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr. 9(2010).
help
Kavelruil anno 2013: een fiscale ‘nabrander’ \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rheinfeld, J.W.A. \ 2013
Aanvullend artikel op het artikel 'Kavelruil anno 2013 : de stand van zaken' in Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr. 7/8(2013), in verband met een beleidsbesluit op het gebied van de kavelruil, dat de staatssecretaris van Financiën op 21 juni 2013 he ...
help
LTO Glaskracht werkt aan nieuwe aanpak herstructurering \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2012
Herstructurering van verouderde glastuingebieden staat op een laag pitje. LTO Glaskracht wil daar verandering in brengen en komt met een nieuwe aanpak. Over enkele weken zullen vijf gebieden onder de loep worden genomen.
help
Kwaliteit en ruimtelijke data in relatie tot het LPIS : kwaliteitsaspecten rondom het beheer van ruimtelijk data [Boek]
Meijer, M. \ Vullings, L.A.E. \ 2012
Elke lidstaat is verplicht om een Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) op te zetten. Een belangrijk onderdeel van dit GBCS is een systeem voor de identificatie van percelen landbouwgrond, ook wel perceelsregister of LPIS (Land Parcel Ident ...
help
Het landschap rondom de Lauwers herzien : mensen en plekken \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Westerink, B. \ 2011
Hoe zijn de veen- en zandlandschappen van Groningen en Friesland gevormd? Recent onderzoek heeft ingrijpend nieuwe inzichten opgeleverd.
help
Overzicht landinrichtingsjurisprudentie: 1997 - 2010 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Schuurmans, H.F.A.M. \ 2011
In de jaargang 1997 van Agrarisch recht werd door mr. D.L. Rodrigues Lopes in een tweetal artikelen een overzicht gegeven van de stand van de landinrichtingsjurisprudentie op dat moment. Sinds 1997 is veel tijd verstreken. In het onderstaande artikel ...
help
Reactie naar aanleiding van het artikel 'Kavelruil anno 2010: de stand van zaken' in Agrarisch Recht 2010, p. 316 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Wiltink, J.W. \ 2011
Het artikel ‘Kavelruil anno 2010: de stand van zaken’ in Agrarisch Recht van 9 september 2010, p. 316 – 325, van de hand van mr. J.W.A. Rheinfeld geeft op belangrijke punten een goed beeld van de huidige stand van zaken. Het nodigt op een aantal punt ...
help
De (her)inrichting van erf, perceel en sloot als 'tweede stut' onder een schone landbouw : verslag deskundigendag afspoeling 1 maart 2011 te Vredepeel [Boek]
Aarts, F. \ Verhoeven, J. \ Massop, H. \ Noij, G.-J. \ Buck, A. de \ 2011
Veeteeltbedrijven kunnen de waterkwaliteit verbeteren door eenvoudige filtering van slootwater, waarmee verloren voedingstoffen kunnen worden teruggevangen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van eenvoudige aanpassingen van erf, perceel en sloot d ...
help
Veldnamen in het Hunzedal \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Kraak, J. \ 2010
Ter verbetering van de scheepvaart is in de 13de eeuw de loop van de Hunze ten oosten van Zuidlaren verlegd. Uit de perceelsvormen van vóór de ruilverkaveling is het grillige verloop van de voormalige Hunze af te lezen. De veldnamen van de percelen b ...
help
Kavelruil anno 2010: de stand van zaken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rheinfeld, J.W.A. \ 2010
Gedurende haar 40-jarig bestaan, sinds de introductie in 1970, heeft de kavelruil zijn juridische grondslag gevonden in diverse wetten, regelingen en andere beleidsstukken. Zowel recente als minder recente ontwikkelingen op het gebied van kavelruil l ...
help
Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw [Boek]
Agricola, H.J. \ Hoefs, R.M.A. \ Doorn, A.M. van \ Smidt, R.A. \ Os, J. van \ 2010
Alterra heeft voor 23 Nederlandse cultuurlandschappen onderzocht hoe de landbouw zich heeft ontwikkeld en wat de verwachtingen zijn tot 2020. Het resultaat is een aantal landsdekkende kaarten met landschappelijke effecten. Schaalvergroting en daarmee ...
help
De grondgebonden landbouw in Zuid-Holland : structuur en ontwikkeling [Boek]
Blokland, P.W. \ Jager, J. \ Leeuwen, M. van \ Schouten, A. \ Venema, G. \ 2010
Ten behoeve van de provincie Zuid-Holland heeft het LEI de huidige positie van de grondgebonden agrarische sector beschreven en een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Per jaar stopt in Zuid-Holland 3% van de bedrijven en ...
help
Integraal Gebiedsproject (IGP) Velp : schop in de grond : verslag van de resultaten van de verkenningsfase en de planontwikkeling met een doorkijk naar de uitvoering [Boek]
2010
Het project IGP Velp is begonnen op initiatief van de ZLTO. Zij zagen kansen om de agrarische infrastructuur en de agrarische verkaveling te verbeteren. De Provincie Noord-Brabant heeft vervolgens aan de Dienst Landelijk Gebied gevraagd een integraal ...
help
Het genot van de locus amoenus : de villa rustica rondom Antwerpen en het topografische landschap circa 1545-1585 \ Stadsgeschiedenis / uitg. Centrum voor Stadsgeschiedenis van het departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen [Artikel]
Muylle, J. \ 2009
In de loop van de zestiende eeuw had de groei van de stad Antwerpen een belangrijke invloed op het landeigendom in haar omgeving. Veel gefortuneerde patriciërs, burgers en kooplui investeerden niet enkel in handel en financiële transacties, zij beleg ...
help
Toponiemen zijn geen geodata: het in kaart brengen van microtoponiemen \ Tijd en ruimte : nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen [Hoofdstuk uit boek]
Nijboer, H. \ 2009
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is men op het Meertens Instituut begonnen door heel Nederland microtoponiemen te verzamelen, in het bijzonder perceelsnamen. Aanleiding was de angst voor het voortschrijden van ruilverkaveling en verstedelijking, ...
help
Twuyverhoek versterkt het dorpse karakter van St. Pancras \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Galjaard, J. \ 2009
Twuyverhoek is de recente uitbreiding van St. Pancras, één van de kernen binnen de gemeente Langedijk, ingeklemd tussen Alkmaar en Heerhugowaard. Het is een bijzondere locatie in het gebied, waar vooral grote uitbreidingen worden gerealiseerd zoals d ...
help
Meer biodiversiteit bij ruimtelijke sturing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Groeneveld, R.A. \ 2008
De belangen van landeigenaren en natuurbeschermers staan vaak tegenover elkaar als het gaat om de vraag waar beheer en ontwikkeling van natuur wenselijk zijn. Het Programma Beheer laat de allocatie van subsidies binnen percelen over aan de aanvragers ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.