Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 29 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verkeerspatronen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
"We moeten écht langzamer rijden" : Klaus Pentzlin, voorzitter Bundesverband Lohnunternehmen e.V (BLU) \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Pouwels, M. \ 2013
Met de campagne Veilig (land)bouwverkeer en met initiatieven om te komen tot veiliger materieel en trekkers is CUMELA Nederland niet uniek in Europa. Ook in andere landen voelen loonwerkers de adem van een kritische bevolking, wegbeheerders en handha ...
help
Landbouwverkeer goed bekeken : ruim 200 ambtenaren en beleidsmakers aanwezig op verkeerscongres \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Het leek bijna politiek getimed. Precies in de week van het CUMELA-verkeerscongres kwam Tweede Kamerlid Sander de Rouwe met het voorstel om de maximumsnelheid voor trekkers te verhogen naar 40 kilometer per uur. Op het congres hoorden ruim 200 ambten ...
help
Fietsen door weer en wind : een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik \ Tijdschrift voor vervoerswetenschap : kwartaalschrift van de Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut [Artikel]
Rietveld, P. \ Sabir, M. \ Ommeren, J.N. van \ 2012
Een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik.
help
Bruggen kreunen onder exceptionele transporten : forse toename in omvang en gewicht : dossier - Bruggen en viaducten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Roverts, A.M.A. \ 2010
Bij ontheffingsaanvragen voor zeer zware transporten wordt goed gekeken naar de krachtswerking van bruggen en viaducten. Er kunnen voorwaarden gelden, zoals de burg in het midden passeren of zeer langzaam rijden. Toch lijkt de grens van het toelaatba ...
help
Zevenhuizen verlost van drukke aansluiting op A12 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vries, E.W. de \ Boone, D.C. \ 2010
Dit is het 3e artikel in een serie van 3 over de A12-reconstructie tussen Zoetermeer en Gouda. De 2 oude aansluitingen op de A12 bij Waddinxveen en Zevenhuizen zijn vervangen door één nieuwe aansluiting bij Waddinxveen. Er was een beperkte tijd besch ...
help
Verkeersfasering beperkt files bij reconstructie A12 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lindemans, S. \ Schaaij, M.P. \ 2010
Dit is het 1e artikel in een serie van 3 over de A12-reconstructie tussen Zoetermeer en Gouda. De spitsstroken op de A12 in het traject Zoetermeer-Gouda zijn eind 2009 opengesteld. Tijdens de werkzaamheden hiervoor is de overlast beperkt dankzij een ...
help
Planning and managing rural recreational traffic flows: why the future can’t be more like the past \ 23rd AESOP congress 2009, July 15-18, Liverpool (UK) [Hoofdstuk uit boek]
Jaarsma, C.F. \ Vries, J.R. de \ Beunen, R. \ 2009
The increasing popularity of rural tourism can cause traffic related problems at certain areas. Traffic congestion and parking problems are likely to occur as the infrastructure at these countryside destinations is seldom capable of dealing with the ...
help
Filevorming op het platteland : opschaling van melkveehouderij leidt tot fors extra belasting van wegen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Rienks, W. \ Hermans, T. \ 2009
help
Naar een robuust wegennetwerk : voorbeeldvisie voor regio Den Haag-Rotterdam : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snelder, M. \ 2009
Het huidige wegennetwerk in Nederland is kwetsbaar voor incidenten. Een robuust wegennetwerk kan de extra reistijd door files met 30 procent doen afnemen. Een uitgewerkte visie voor de stadsregio Den Haag-Rotterdam toont de noodzakelijke aanpassingen
help
Verkeersoverlast te lijf met opschaling : verkeer is als water \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Stobbelaar, D.J. \ Jaarsma, C.F. \ Hoofwijk, H. \ Simons, R. \ 2008
Veel kleine kernen hebben in toenemende mate last van verkeersdruk. Oplossingen die de gemeentegrenzen net overstijgen, zijn meestal niet afdoende. Een onderzoeksteam van Wageningen UR zoekt de oplossing in Erp in de combinatie van interactieve planv ...
help
Mobiliteit is meer dan techniek \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Huismans, G. \ Linssen, R. \ 2008
Technologie kan de problemen die het nog steeds toenemende verkeer veroorzaakt slechts ten dele oplossen. De uitdaging is te zoeken naar oplossingen die een breder effect hebben. KPMG ontwikkelde hiervoor in 2001 een systematisch denkkader, het ‘lage ...
help
Reizigers op de tocht bij stationslocaties \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2008
Stationslocaties zijn wegens de dagelijkse aanwezigheid van grote aantallen reizigers ideale plekken voor ruimtelijke ontwikkeling. Gemeenten en projectontwikkelaars gaan vaak zo enthousiast aan de slag met de (her)ontwikkeling van deze locaties dat ...
help
Weinig samenhang in Randstadprojecten [thema de ruimtelijke agenda] \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Lingbeek, O. \ 2007
Met het Randstadurgentieprogramma wil minister Eurlings slagkracht organiseren om onder meer de bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren. Maar het kwalificeren van een aantal projecten als urgent doorbreekt bestuurlijke patstellingen nog niet. He ...
help
Arnhem Centraal gaat hoogte en diepte in \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Paulus, H. \ 2006
De bouw en vernieuwing van het stadshart van Arnhem in de omgeving van het spoorstation
help
Stapvoets vooruit in de vrije tijd? : een karakterisering van de vrijetijdsmobiliteit \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Harms, L. \ 2006
In dit artikel wordt op basis van het Mobiliteitsonderzoek Nederland van AVV Rijkswaterstaat een beeld geschetst van de vrijetijdsmobiliteit van Nederlanders. Een samenvatting van het SCP onderzoek "Op weg in de vrije tijd" (Harms, 2006)
help
Haren heeft het hart weer op de goede plaats : gemeente richt stadscentrum in als verblijfsgebied : dossier: Wegenbouw/Verkeerstechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Swart-Vedder, H. \ 2004
Bij de herinrichting van het stadscentrum van Haren veranderde de verkeersfunctie van de er doorheen lopende Rijksstraatweg in een verblijfsfunctie. Hiermee beoogt men een bewuster en socialer verkeersgedrag te bereiken
help
De invloed van ruimtelijke inrichting op verkeer \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Wee, G.P. van \ 2004
De vraag of ruimtelijke inrichting invloed heeft op het verplaatsingsgedrag roept veel discussie op. Dat komt omdat de reeds uitgevoerde onderzoeken tot nogal verschillende conclusies komen. Een analyse van de hoogleraar transportbeleid en logistieke ...
help
Rotondes als kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Dijk, B. van \ Uden, D. van \ 2003
Door het toenemend aantal rotondes en door hun ligging wordt de beleving van de openbare ruimte ingrijpend gewijzigd. In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de veranderingen een positief effect kunnen geven op de buitenruimte. De gemeente Ois ...
help
Mobiliteit krijgt prioriteit \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Bouwman, M.E. \ Vries, M. de \ 2002
Het afgelopen anderhalf jaar heeft er een belangrijke verschuiving plaats gevonden in het nationale beleid voor verkeer en vervoer, In plaats van temperen geldt nu "mobiliteit mag". Beschouwing van deze nieuwe beleidslijnen in relatie tot andere nota ...
help
Reconstructie van het park van de buitenplaats Voormeer te Heerenveen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Mulder - Radetzky, R. \ Bakker - Weenink, S. \ 2001
De afbraak van een oud viaduct en het opheffen van een op- en afrit naar de oude Rijksweg N32 van Leeuwarden naar Zwolle bood de mogelijkheid tot herstel van de buitenplaats Voormeer
help
Ode aan de vooroorlogse stad [Nijmegen] \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Schipper, K. \ 2001
De herinrichting van het Mariënburgcomplex in Nijmegen
help
Sportverkeer kampioen op de korte afstand : onderzoek naar autogebruik door Gelderse sporters \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Caalders, J. \ Elands, B. \ 2001
De laatste jaren neemt de aandacht voor het vrijetijdsverkeer toe. Vrijetijdsverkeer is verantwoordelijk voor een vergelijkbaar aantal autokilometers als het woon-werkverkeer, maar het is lastiger er grip op te krijgen. Dat komt onder andere vanwege ...
help
Verplaatsingsgedrag bij sociaal-recreatieve activiteiten : inzicht in de wensen van reiziger ontbreekt \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Spittje, H. \ 2001
Ondanks het feit dat de meeste verplaatsingen in Nederland van sociaal-recreatieve aard zijn, wordt aan deze vorm van verplaatsingsgedrag weinig aandacht geschonken. Belangrijkste reden hiervan is dat sociaal-recreatieve verplaatsingen in tegenstelli ...
help
Brabant investeert in mobiliteit : kritische reactie Gedeputeerde Staten op NVVP \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Fikke, S. \ 2001
Mobiliteit is een heet hangijzer bij de Nederlandse beleidsmakers. De onlangs gepresenteerde Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vormt voor velen van hen een lastig te overwinnen obstakel als het gaat om gedegen beleid rondom mobiliteit. Brabant zet voo ...
help
Automobilisme en retromobilisme : cultuur en mobiliteit \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Mellechers, E.J. \ 1999
De autonomie en cultuur van de snelweg wordt bedreigd door de groei van de stad (overkluizing, stadstunnels, lokaal verkeer, roadside architecture, transferia, enz.). Daarin past de ontwikkeling van een stadsauto als de Smart, die onderdeel vormt van ...
help
Schaarse bereikbaarheid is een kans! : verkeersbeleid als sturingsinstrument \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Hartman, W. \ 1999
Bereikbaarheid is het verbindende begrip tussen verkeer en ruimtelijke ontwikkeling. Bereikbaarheidsbeleid kan vertaald worden in keuzes voor vervoersstelsels. Voor de Noordvleugel van de Randstad is dit uitgewerkt in een bereikbaarheidskaart, en ver ...
help
De zoektocht naar mobiliteitsbeperkende verstedelijkingsvormen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Verroen, E.J. \ 1995
help
Groei vrachtverkeer in Noord - Nederland : milieudoelstelling onhaalbaar \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Popken, B. \ 1994
Gepleit wordt voor een stimulering van milieuvriendelijk en efficienter vervoer
help
Kentekenonderzoek \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Regterschot, D. \ Moret, A.J. \ 1984
Kennis van de aard, omvang en rittenpatroon van het verkeer in de huidige situatie is de basis voor het opstellen van een verkeersprognose voor het planjaar. Deze kennis werd veelal via enquetes en verkeerstellingen verzameld. Enquetes zijn zeer arbe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.