Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verzekering"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verzekeringsmarkten voor natuurrampen en klimaatrisico's \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Botzen, W.J.W. \ 2011
Klimaatveranderingen en de daarmee verwachte toename in natuurrampen bieden voor verzekeraars zowel een potentiële bedreiging als nieuwe marktkansen. Mede door innovatieve publiek-private samenwerkingsverbanden is de verzekerbaarheid van weer-risico' ...
help
Socialezekerheidsgebruik over de levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Prins, S.P. \ Beer, P.T. de \ 2010
Het beroep op de sociale zekerheid gedurende de levensloop concentreert zich in een kleine groep. Het laat zich echter niet voorspellen op basis van gebruik op jonge leeftijd.
help
Waarom consumenten niet veranderen van zorgverzekeraar \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Beest, F. van \ Lako, C. \ Sent, E.-M. \ 2010
Het overheidsbeleid ten aanzien van de zorgverzekeringsmarkt lijkt te zijn mislukt. Terwijl aanvankelijk in 2006 meer dan twintig procent van de consumenten van zorgverzekeraar wisselde, gaat het nu nog maar om 3,5 procent. In dit artikel wordt onder ...
help
Toereikendheid van het sociaal minimum \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Vrooman, C. \ Soede, A. \ 2010
Het sociaal minimum hield de afgelopen 25 jaar de algemene prijsinflatie bij, maar bleef achter bij de welvaartsontwikkeling en de toenemende uitgaven aan huur en energie. Het huidige sociaal minimum is voor een alleenstaande desondanks toereikend. V ...
help
Electoraat klaar voor 67 jaar \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Wiel, K. van der \ 2009
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat de regering de AOW-gerechtigde leeftijd in de komende decennia zal verhogen tot 67 jaar. Het electoraat is zich al aan het voorbereiden op die verhoging door vaker koopsom- en lijfrentepolisse ...
help
Drie economische redenen om de AOW-leeftijd niet te verhogen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Verbon, H. \ 2009
In de discussie over verhoging van de AOW-leeftijd vergeet men dat de AOW de armste bejaarden dient te beschermen en dat er kosten zijn bij het verlies aan vrije tijd. Daarnaast kan het positieve effect op het overheidsbudget in een alternatief scena ...
help
De AOW en pensioenen van de toekomst \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bovenberg, L. \ 2009
De SER is het niet eens geworden over een unaniem advies over de AOW en de pensioenen. Het is nu aan het kabinet om met een concrete invulling te komen van het besluit om de AOW-leeftijd en de spilleeftijd voor het aanvullende pensioen te verhogen
help
Sociaal sparen als hervormingsoptie \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Goudswaard, K. \ Nijboer, H. \ 2008
Met sociaal sparen voor korte periodes van inkomensderving kan de doelmatigheid van het stelsel van sociale zekerheid worden vergroot. De levensloopregeling kan wrden uitgebreid tot een meer integrale spaarvoorziening
help
Het eerste jaar WIA \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Berendsen, E. \ Mulders, H. \ Loo, J. van \ 2007
De instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is fors lager dan verwacht. Een terugblik op de ontwikkelingen en de gevolgen
help
Hogere arbeidsparticipatie kan kostenstijging AOW niet voorkomen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Beer, P.T. de \ 2006
In dit artikel gaat de auteur na in hoeverre een verhoging van de arbeidsparticipatie daadwerkelijk een alternatief is voor hetzij een verhoging van de lasten, hetzij een (relatieve) verlaging van de AOW-uitkering. Er zijn vijf toekomstscenario's
help
Meer eigen verantwoordelijkheid voor ouderenzorg \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Groot, W. \ Maassen van den Brink, H. \ 2006
De auteurs pleiten ervoor om de eigen bijdragen in de AWBZ flink te verhogen en een verplicht eigen risico in te voeren, waardoor de zorg voor ouderen ook in de toekomst betaalbaar kan blijven
help
Ouderen laten meebetalen aan de AOW: verkeerde aanpak \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Achten, J. \ 2006
Het is aan te tonen dat de kosten van de AOW redelijk beheersbaar zijn, door meer aandacht te besteden aan de vraag hoe de kosten van de gezondheid voor ouderen te beheersen en betaalbaar te houden
help
Strengere poortwachtersfunctie UWV leidt tot lagere WAO-instroom \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bolhaar, J. \ Jong, P. de \ Klaauw, B. van der \ Lindeboom, M. \ 2005
Uit een experiment blijkt dat een strengere poortwachter het aantal WAO-aanvragen en het ziekteverzuim vermindert. De hogere uitvoeringskosten van intensievere toetsing worden ruimschoots gecompenseerd door de gereduceerde instroom in de WAO en dit l ...
help
Stilte voor de storm : verzekeren tegen klimaatverandering \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Rooij, A. de \ Bergh, J.C.J.M. van den \ 2005
Uit verschillende rapporten blijkt, dat de schade als gevolg van extreme weersomstandigheden in de afgelopen decennia enorm is toegenomen. Sinds de jaren vijftig is de jaarlijkse economische schade als gevolg van natuurrampen vertienvoudigd. Deze wor ...
help
Pensioen én participatie : levensloopbeleid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Blank, J. \ Hulst, B. van \ Selm, A. van \ 2004
De door het kabinet voorgestelde maatregelen inzake vut en prepensioen schieten niet alleen hun doel voorbij, maar hebben ook ongewenste neveneffecten op de instroom in sociale verzekeringen. Invoer van een deeltijdpensioen zou beter zijn volgens de ...
help
Met emancipatie op de (levens)loop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Keuzenkamp, S. \ 2004
De moderne werknemer combineert arbeid en zorg. Zal de voorgestelde levensloopregeling, die het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd als een nieuw wetsvoorstel deze combinatie nu gemakkelijker maken?
help
Bezuinigingen en hervormingen in de zorg \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Schut, F.T. \ 2004
Ingrijpende hervormingen moeten de zorg doelmatiger maken. Op korte termijn bieden die echter geen oplossing voor de grote budgettaire problemen en wordt teruggegrepen op vertrouwde bezuinigingsmaatregelen
help
Het einde van gratis mantelzorg? \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Berg, B. van den \ Schut, F.T. \ 2003
Het huidige persoonsgebonden budget (pgb) zal leiden tot een afkalving van gratis mantelzorg en een forse groei van de zorguitgaven. Diverse oplossingen worden besproken
help
Pensioenleeftijd als buffer : Themanummer: Pensioenen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bovenberg, A.L. \ 2003
De strenge zekerheidseisen die de toezichthouder aan pensioenfondsen stelt, werken risicomijdend beleggingsbeleid in de hand. Een nieuw pensioencontract met minder harde garanties is de oplossing. Hierbij worden menselijk kapitaal en de pensioenleeft ...
help
Menselijk kapitaal en vergrijzing : levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bovenberg, A.L. \ 2003
De wetenschap kan een vergrijzende samenleving helpen bij het beter onderhouden van menselijk kapitaal over de levensloop en het koesteren van sociale cohesie door het spreiden van risico's tussen en binnen generaties
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.