Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="vollegrondsgroenten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
ECORAND Kennissysteem voor functionele agrobiodiversiteit [Poster]
Booij, K. \ Alebeek, F. van \ Brink, W. v/d \ 2005
In het project is kennis verzameld over functionele biodiversiteit in akkerbouw en vollegrondsgroenten
help
Best practices bemesting vollegrondsgroenteteelt [Boek]
2005
Voorjaar 2006 zijn in de Tmt-groepen de ‘best practices bemesting’ geëvalueerd. In de vollegrondsgroententeelt betreft het vijf verschillende groepen: vollegrondsgroenten (zuidoost Nederland), aardbeien (Brabant), bloemkool/broccoli (west Friesland), ...
help
Zoeken en toetsen van nieuwe biologische bestrijders van trips [Poster]
Beerling, E. \ Conijn, C. \ Gerritsen, L. \ Kruistum, G. van \ [2005]
Onderzoek naar kweekbaarheid en effectiviteit van nieuwe predatoren en insectenpathogenen tegen Californische trips (sierteelt), tabakstrips (groenteteelt) en gladiolentrips (bollenteelt en bewaring)
help
Eindrapportage Aaltjesmanagement in de vollegrondsgroente 2002-2005 [Boek]
Korver, R. \ Aasman, B. \ Runia, W. \ Molendijk, L. \ 2005
Het doel van dit project is het ontwikkelen en introduceren van aaltjesmanagement voor bedrijven in de vollegrondgroenteteelt om zodoende de kwaliteit en kwantiteit van de productie te kunnen verbeteren en te waarborgen op lange termijn. Met als subd ...
help
Ervaringen en perspectieven van zaadcoating met pesticiden \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Ester, A. \ Huiting, H. \ Putter, H. de \ 2005
Het artikel geeft een overzicht van de ervaringen en perspectieven van zaadcoating met pesticiden. Coating spaart gewas en grondbehandelingen waardoor telers kosten en middelen besparen. De laatste tot wel 99%. Andere voordelen van zaadcoating worden ...
help
Tripsbestrijding in witte kool 2004 [Boek]
Lange, J. de \ 2005
Insectenbestrijding in koolgewassen staat onder druk. Met name de bestrijding van trips is een knelpunt. Door het verdwijnen van Mesurol en het systemische middel Orthene blijven alleen minder specifieke middelen met een werking op trips over. Door d ...
help
Biologisch rassenonderzoek spruitenrassen voor de late teelt [Boek]
Versluis, H.P. \ 2005
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van twee jaar biologische rassenvergelijking van spruitkoolrassen voor de late teeltperiode. Het doel is na te gaan welke spruitkoolrassen het meest geschikt zijn voor de winterteelt onder biologische o ...
help
Plaagbestrijding in kool 2003 en 2004 [Boek]
Lange, J. de \ 2005
Insectenbestrijding in koolgewassen staat onder druk. Vermindering van het aantal te gebruiken middelen, de kritische houding van de maatschappij ten opzichte van spuiten, verstoring van het biologische evenwicht en de, vaak ongunstige, weersomstandi ...
help
Plaagbestrijding in spruitkool 2004 [Boek]
Lange, J. de \ 2005
Insectenbestrijding in koolgewassen staat onder druk. In spruitkool zijn met name de bestrijding van koolwittevlieg, luizen en trips knelpunten. Tegen koolwittevlieg is geen enkel middel in spruitkool toegelaten, waardoor in afgelopen jaren veel scha ...
help
Plaagbestrijding in sla [Boek]
Lange, J. de \ 2005
Toepassing van zaadcoating met Gaucho is een efficiënte manier om luizen te bestrijden, maar een lastig aspect hiervan is de fytotoxiciteit bij de kieming. De werkingsduur van de toegelaten dosering als zaadcoating is daarnaast onvoldoende om sla de ...
help
Rassenonderzoek in witlof 2003-2004 [Boek]
Lange, J. de \ 2005
In samenspraak met de witloftelers werd een lijst met rassen samengesteld welke men graag in het onderzoek beproefd wilde zien. De rassen werden op twee locaties geteeld. In een vroege trek, wintertrek en zeer late trek werden de rassen met elkaar ve ...
help
Chemische onkruidbestrijding in schorseneren : deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in schorseneren, 2004 [Boek]
Hoek, J. \ Plentinger, M.C. \ 2005
In de productieteelt van schorseneren waren bij de start van de proeven een beperkt aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toegelaten, namelijk middelen op basis van de werkzame stoffen: chloorprofam (Brabant chloor-IPC en andere merken), carbe ...
help
Bemesting prei nutriënten waterproof [Brochure]
Geel, W. van \ Haan, J. de \ 2005
Resultatenblad Nutriënten Waterproof No. 2. In Nutriënten Waterproof wordt een aangepaste bemestingsstrategie getest, die minder verlies van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater geeft met gelijkblijvende gewasopbrengst en –kwaliteit. Beperk ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : fosfaatmanagement op praktijkbedrijven [Brochure]
Dekker, P.H.M. \ Wijk, C. van \ 2005
De aankondiging van de overheid om de fosfaatgebruiksnormen op bouwland tot 2009 stapsgewijs te verlagen tot 80 kg ha-1 en in 2015 te streven naar volledige evenwichtsbemesting roept in de praktijk veel vragen op over de gevolgen hiervan voor het opb ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : fosfaatmanagement op praktijkbedrijven [Brochure]
Dekker, P.H.M. \ Wijk, C. van \ 2005
De ruimte voor fosfaatbemesting wordt de komende jaren beperkt om accumulatie van fosfaat in de bodem te stoppen. Betere benutting van fosfaat is nodig om het opbrengstniveau op peil te houden. Dit geldt vooral bij fosfaatbehoeftige gewassen zoals aa ...
help
Salanova, biologische teelt : de teelt van A tot Z in beknopte vorm [Boek]
Wijk, C. van \ 2005
Korte teeltbeschrijving als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/productinnovatie waarin van relatief onbekende gewassen of innovaties de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart worden gebracht. Salanova is een merk dat staat ...
help
De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm [Boek]
Wijk, C. van \ 2005
Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst v ...
help
Tracer: een valabel alternatief tegen koolvlieg \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. de \ Verbruggen, L. \ 2005
Het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW) beproefde de werkzaamheid van Tracer, een nieuw insecticide ter bestrijding van koolvlieg. In deze proef fungeerde de in de praktijk standaard toegepaste plantvoetbehandeling met Du ...
help
Focus op ... diagnosticeren van ziekten en plagen bij vollegrondsgroenten en witloofgroenten \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ Van Vaerenbergh, J. \ Viaene, N. \ 2005
In deze focus op ... aandacht voor de werkzaamheden van het Diagnosecentrum voor Planten (DCP), het voorkomen van schadelijke bacteriën in vollegrondsgroenten, het preventief aanpakken van nematoden, de inventarisatie van natuurlijke vijanden van ins ...
help
Tracer: welgekomen bestrijder van tabakstrips in prei \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. de \ Verbruggen, L. \ 2005
Het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne- Waver (PSKW) beproefde de perspectieven van Tracer ter bestrijding van Thrips tabaci in de preiteelt. Deze proef werd uitgevoerd in opdracht en met steun van Dow AgroSciences
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.