Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="vollegrondsgroenten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Schreuder, R. \ 2009
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog v ...
help
Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : vergelijking N-bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal EU-landen [Boek]
Dijk, W. van \ Berge, H. ten \ 2009
Studie naar de verschillen en overeenkomsten tussen bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal landen. De studie beperkte zich tot Vlaanderen (VL), Denemarken (DK), Duitsland (DL) en Frankrijk (FR) en tot de grote akkerbouwgewassen in Nederl ...
help
Fosforgehalten en fosfaatafvoercijfers van landbouwgewassen : eindrapportage [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Dekker, P.H.M. \ Schoot, J.R. van der \ Visschers, R. \ Middelkoop, J.C. van \ Maas, M.P. van der \ Pronk, A.A. \ Dam, A.M. van \ 2009
Fosfaatgebruiksnormen werden op 1 januari 2006 ingevoerd en worden gefaseerd aangescherpt tot evenwichtsbemesting in 2015. De bemesting is dan afgestemd op de fosfaatafvoer met (oogst)producten. De actuele fosfaatafvoercijfers die behoren bij een ver ...
help
Effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur : nationale knelpuntenkaart en adaptatiestrategieën [Boek]
Blom, G. \ Paulissen, M. \ Vos, C. \ Agricola, H. \ 2008
Klimaatveranderingen zullen grote gevolgen hebben voor landbouw en natuur. Ze maken belangrijke ruimtelijke aanpassingen in de plattelandsontwikkeling noodzakelijk. Voor de bestudering van de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw is ingezo ...
help
Effecten van een verlaagde stikstofbemesting op marktbare opbrengst en stikstofopname van akker- en tuinbouwgewassen [Boek]
Dijk, W. van \ Burgers, S. \ Berge, H.F.M. ten \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Schoot, J.R. van der \ 2007
In opdracht van LNV is een studie uitgevoerd naar zowel de landbouwkundige en financiële effecten als naar de milieukundige gevolgen (effecten op stikstofafvoer in marktbaar product) van verlaging van de stikstofbemesting bij akkerbouw, vollegrondsgr ...
help
Teelt uit de grond : verkenning van de mogelijkheden voor het telen van vollegrondsgroenten uit de grond [Boek]
Haan, J. de \ Wijk, K. van \ 2007
Deze studie verkent de mogelijkheden voor teeltsystemen, die minder afhankelijk zijn van de bodem als teeltmedium. Voor bladgewassen, aardbei en prei zijn twee typen nieuwe systemen verkend. De eerste is een combinatie van ruggenteelt met fertigatie, ...
help
Routeplanner voor duurzaam bodembeheer en functionele agrobiodiversiteit : vliegende start SPADE [Boek]
Smeding, F. \ Zane, M. \ Alebeek, F. van \ 2007
Deze routeplanner geeft een overzicht van actuele praktijkgerichte publicaties op het gebied van duurzaam bodembeheer en functionele agrobiodiversiteit, overzichtelijk geordend naar de onderwerpen: Biodiversiteit algemeen; Akkerbouw en groenteteelt; ...
help
Voorstel tot herziening N-bemestingsadviezen : voorstel tot herziening N-bemestingsadviezen van wintertarwe, zomergerst en zaaiui [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Postma, R. \ 2006
Door het ministerie van LNV is aan PPO en NMI de opdracht verleend om te bezien in hoeverre er aanleiding bestaat om voor wintertarwe, zomergerst en zaaiui de stikstofbemestingsadviezen van de 'Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegro ...
help
Fosfaatbehoefte van vollegrondsgroentegewassen - [Dl.] 1: Bemesting en rendement [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Wijk, C.A.P. van \ Berg, W. van den \ 2002
help
Verslag van een proef met vier soorten organische mest in de vollegronds groenteteelt te Heemskerk [Boek]
Dulk, P.R. den \ 1960
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.