Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 1212

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="warmte"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Energietransitie en leefomgeving [Boek]
2018
Aan de vooravond van het Energie en klimaatakkoord is het belangrijk om de ontwikkelingen die onder de vlag van het energie akkoord van 2013 zijn uitgevoerd te evalueren. Energieprojecten die momenteel in uitvoering zijn in Nederland zijn over het al ...
help
Beantwoording vragen over het rapport 'Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa [Brief]
Wiebes, E. \ 2018
Antwoorden op vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het rapport ‘Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa’, van Probos, d.d. 10 augustus 2018.
help
Groene Chemie Emmen draagt bij aan CO2-reductie : 'kijk naar het grotere geheel' \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2018
Als Europese hotspot voor groene chemie krijgt het Chemical Cluster Emmen de komende jaren te maken met zeer ambitieuze doelstellingen in het Klimaatakkoord. Eénderde van de landelijke CO2-reductie zou in Groningen en Drenthe moeten worden gerealisee ...
help
Kennisdocument Houtstook in Nederland [Boek]
Koppejan, J. \ Bree, F. de \ 2018
Verbranding van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels vertegenwoordigt bijna een kwart van de huidige duurzame energieopwekking in Nederland. In absolute zin neemt de warmteproductie uit kachels en ketels steeds verder toe. Er bestaat ec ...
help
Advies pathogeniteitsclassificatie van de anaerobe thermofiele bacterie Thermincola potens [Boek]
Schaap, S. \ 2018
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Thermincola potens en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Opnam ...
help
Rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2017 [Factsheet]
2018
Factsheet over gebruik biomassa voor energieopwekking in Nederland.
help
Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Briel, J. van den \ Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2018
Er is een toenemende vraag naar houtige biomassa voor opwekking van warmte bij individuele bedrijven en instellingen en voor lokale warmtenetten. Lokale biomassaketens kunnen in de brandstofvraag voorzien en daarbij het landschap helpen onderhouden. ...
help
Klimaat-Energie-Ruimte: ruimtelijke verkenning energie en klimaat [Boek]
Kuijers, Taco \ Hocks, Boris \ Witte, Jaap \ Becchi, Francesca \ Wijnakker, Rens \ Frijters, Eric \ Zeif, Sam \ Hugtenburg, Jasper \ Veul, Joppe \ Meeuwsen, Arjen \ Sijmons, Dirk \ Vermeulen, Marco \ Willemse, Bram \ Stremke, Sven \ Oudes, Dirk \ Boxmeer, Brechtje van \ Knuivers, Robbin \ Vries, Sjors de \ Posad Spatial Strategies \ 2018
help
Rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2017 [Boek]
Goudswaard, F. \ Groenen, B. \ 2018
Ongeveer veertig bedrijven die duurzame bio-energie produceren hebben voor deze rapportage gegevens over de door hen in 2017 gebruikte brandstof aangeleverd. Hierdoor ontstaat een nagenoeg compleet beeld van het gebruik van houtige biomassa in instal ...
help
Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 : studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en biobased ontwikkelingen [Boek]
Boosten, Martijn \ Oldenburger, Jan \ Kremers, Jasprina \ Briel, Jaap van den \ Spliethof, Nico \ Borgman, David \ 2018
Uit het hoge exportaandeel kan worden afgeleid dat er binnenlands nog biomassa potentieel beschikbaar is, met name voor het realiseren van projecten gebaseerd op houtshreds. De biomassaenquête, die jaarlijks door Probos wordt uitgevoerd om de markt v ...
help
Global and regional greenhouse gas emissions neutrality : implications of 1.5 °C and 2 °C scenarios for reaching net zero greenhouse gas emissions [Boek]
Soest, Heleen van \ Elzen, Michel den \ Forsell, Nicklas \ Esmeijer, Kendall \ Vuuren, Detlef van \ 2018
help
Nederlands rondhout voor een beter klimaat \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Kremers, J. \ Oldenburger, J. \ 2018
De Nederlandse ambities om meer CO2 op te slaan en vast te leggen in de strijd tegen klimaatverandering biedt ook de Nederlandse bos- en houtketen kansen. Aan de ene kant binnen het bosbeheer, maar ook de rondhoutketen kan hiervan profiteren. Samen m ...
help
Greengas AD [Factsheet]
2018
GreenGas AD Plant is a farm based anaerobic digestion plant located near Shanagolden in County Limerick, Ireland. The the 250 kW el plant was constructed in the course of 2010 and when commissioned in 2011 it was one of the first such plants in Irela ...
help
Presentaties Vakbeurs Groene Ruimte 26 en 27 september 2018 [Presentatie]
Leeuwen, A. van \ Yudina, A. \ Kooijman, M. \ Cents, T. \ 2018
Presentaties Vakbeurs Groene Ruimte 26 en 27 september 2018. De Groene Stad Rotterdam: Aad van Leeuwen Urbanature: Merging Nature, Architecture and Technology to Transform Our Cities: Anna Yudina Wonderwoods, Utrecht: Matthias Kooijman en Timo Cents
help
Samen aan de slag met aardgasvrij : inspiratie voor gemeenten [Brochure]
[ca. 2018]
In 1959 werd het aardgasveld van Slochteren ontdekt. Dat leidde tot het besluit om heel Nederland aan te sluiten op aardgas. 10 jaar later was dat voor driekwart van het land al een feit. Stadsgas en kolen gingen eruit, kooktoestellen en geisers werd ...
help
Biomassavisie 2018 : de rol van biomassa in een duurzame economie [Boek]
2018
Met deze biomassavisie wil Natuur & Milieu een overkoepelend raamwerk neerleggen dat helpt om een antwoord te geven op de vraag hoe biomassa als grondstof zo goed mogelijk in diverse sectoren kan worden ingezet. De directe aanleiding voor het schrijv ...
help
De keerzijde van houtstook in open haarden en kachels \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Hein, L. \ 2018
Het toenemende gebruik van conventionele open haarden en houtkachels levert geen bijdrage aan de vermindering van de opwarming van de aarde. Voor het klimaat is het beter het huis te verwarmen met de cv-ketel. Daarentegen leveren pelletkachels wel kl ...
help
Het handelingsperspectief van gemeenten in de energietransitie naar een duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening : een onderzoek naar 10 stadswarmte- en 9 windenergiecasussen [Boek]
Elzenga, Hans \ Schwencke, Anne Marieke \ Hoorn, Anton van \ 2017
Deze studie onderzoekt in hoeverre gemeenten er in de praktijk in slagen om hun ambities voor een energieneutrale gebouwde omgeving en hernieuwbare- energieopwekking te verwezenlijken. Welke wettelijke instrumenten en bevoegdheden hebben ze tot hun b ...
help
Overige hernieuwbare energie in Nederland : een potentieel studie [Boek]
Jager, David de \ Staats, Maarten \ Hofsteenge, Wieke \ Noothout, Paul \ 2017
In het Energieakkoord voor Duurzame Groei is afgesproken dat in 2020 14% van het energiegebruik in Nederland afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. In 2023 moet dit verder stijgen naar 16%. De zogenaamde ‘overige hernieuwbare energiebronnen’ ( ...
help
Trias Westland: duurzame warmte uit Westlandse bodem [Video]
2017
49 glastuinbouwbedrijven in Westland boren op 4 kilometer diepte naar aardwarmte. Voor het eerst in Nederland wordt zo diep geboord.
help
Duurzame industrie: de ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt [Brochure]
2017
De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere om vergaande reductie van de broeikasgassenuitstoot in 2050, zoals afgesproken in Parijs. Dat is zeker voor de energie-intensieve industrie een grote opgave. Zij werkt hard aan te ...
help
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 [Brief]
Wiebes, E. \ 2017
Een brief om de Kamer te informeren over de vormgeving van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ in 2018.
help
KWR begint 'bijzonder' project Power to X in uitvoering: slim netwerk voor duurzame energie : thema : circulaire economie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2017
De energietransitie komt op stoom. Zonnepanelen op daken, windmolens in de polder. Ook wordt volop geëxperimenteerd met waterstofauto’s, bodemwarmte en getijde-energie. Volgende stap: afzonderlijke energiebronnen koppelen in een slim netwerk. Het TKI ...
help
Draaiboek hittestress [Factsheet]
2017
Al vanaf 21° Celsius heeft een koe last van de warmte. Naast de temperatuur spelen de luchtvochtigheid en windsnelheid ook een rol: hoe hoger de luchtvochtigheid en hoe lager de windsnelheid, hoe eerder een koe last heeft van hittestress. Deze stress ...
help
Van gas los : warmtenet Dordrecht : HVC transformeert bestaande wijken \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Unen, A. van \ 2017
HVC werkt gestaag aan de verduurzaming van de energievoorziening in Noord-Holland, de Flevopolders, maar vooral in het Zuid-Hollandse Dordrecht. Straks zijn hier zo’n tienduizend huishoudens aangesloten op het warmtenet, met energie van verbrand rest ...
help
Waste-to-Energy Business Models: insights from a compendium of business models \ Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) [Artikel]
Gebrezgabher, S. \ Rao, K. \ 2017
Recovering energy, nutrients and water from domestic and agro-waste streams is gaining momentum as a new agenda for promoting sustainable development in developing countries as waste management strategies shift focus from a disposal-oriented approach ...
help
Een lonkend perspectief : industrie presenteert plannen voor CO2-besparing \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Hooijmeijer, M. \ 2017
In september presenteerden ISPT en de industrie op het duurzaamheidsforum Springtij diverse technologische oplossingen om de industrie om te bouwen van energie-intensief naar energie-efficiënt. Realistische oplossingen die de CO2- uitstoot terugbreng ...
help
De bijdrage van ecosysteemdiensten aan de circulaire economie : vervanging en besparing van primaire grondstoffen [Boek]
Jutte, J.B. \ 2017
De wereldwijde vraag naar grondstoffen stijgt explosief. Het wordt steeds belangrijker om het gebruik van (niet hernieuwbare) grondstoffen zoveel mogelijk terug te dringen en beschikbare grondstoffen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk te (her)gebru ...
help
Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland [Boek]
Hoogervorst, Nico \ 2017
De aanleg van nieuwe warmtenetten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in Nederland. Ongeveer de helft van de energie wordt in Nederland gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en voor product ...
help
Sustainable woodfuel for food security : a smart choice: green, renewable and affordable [Boek]
Jin, Sooyeon Laura \ Schure, Jolien \ Ingram, Verina \ Yoo, Byoung Il \ Reeb, Dominique \ Xia, Zuzhang \ Perlis, Andrea \ Nordberg, Mats \ Campbell, Jeffrey \ Muller, Eva \ 2017
Forests cover one-third of the Earth’s land surface. It is estimated that over one-third of the world’s population depends on forest goods and services for the direct provision of food, woodfuel, building materials, medicines, employment and cash inc ...
help
Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte [Boek]
Haffner, R. \ Til, H. Van \ Jong, H. de \ Mans, W. \ Graaf, L. de \ 2016
Dit rapport evalueert de huidige Warmtewet en draagt oplossingsrichtingen aan voor de geïdentificeerde knelpunten. Tevens adviseert het rapport over de benodigde veranderingen in het marktontwerp rondom warmte om de beleidsdoelstellingen te kunnen re ...
help
ZEKER Zeeland : Zeeuwse energietransitie kansenkaart energie & ruimte [Boek]
2016
De Provincie Zeeland heeft de ambitie om een evenredige bijdrage te leveren aan nationale doelen voor verduurzaming van de energievoorziening 1 en wil daarbij inzetten op voor Zeeland gebieden of thema ’ s die specifiek voor Zeeland relevant zijn . H ...
help
Energie vanuit rioolwater [Video]
2016
Afvalwater/rioolwater bevat stoffen die gebruikt kunnen worden in een biobased economy. Het bevat veel thermische energie dat benut zou kunnen worden. De kennisclip 'Energie uit rioolwater' richt zich op de organische stof uit rioolwater: CZV. Daarui ...
help
Protocol Veetransport onder extreme temperaturen [Boek]
[ca. 2016]
Dierenwelzijn kan in het gedrang komen als er halve of geen maatregelen genomen worden bij extreme temperaturen. Om helderheid en eenduidigheid te verschaffen over te nemen maatregelen heeft de sector (veehandel, veetransporteurs) als onderdeel van e ...
help
Aardwarmte benutten in glastuinbouwgebied \ Management&techniek [Artikel]
Vanhentenrijk, K. \ 2016
De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) van de provincie Antwerpen onderzoekt de haalbaarheid van warmtenetten en diepe geothermie in bestaande glastuinbouwconcentraties in de provincie Antwerpen. Om voor dergelijke projecten een draagvlak te ...
help
Led's zijn geschikt om snel dips en pieken in natuurlijk licht op te vangen : vliegende start rozenteelt onder 100% LED toplicht \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Het driejarig onderzoek naar de perfecte roos bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk verliep al naar wens, maar na het vervangen van de SON-T lampen door 100% LED's is de productie en kwaliteit nog verder omhoog gegaan. De combinatie met OPAC ...
help
Thermokatalytische reforming haalt het onderste uit de kan : Duitse start-up brengt nieuwe technologie voor verwerking biomassa naar Nederland \ Solids processing Benelux [Artikel]
Roller, E. te \ 2016
De Duitse start-up Susteen Technologies GmbH brengt zijn thermokatalytische reformingproces (TCR), een veredelde pyrolysetechnologie, naar Nederland. Met relatief kleine installaties kan hiermee op decentrale locaties diverse soorten biomassa worden ...
help
Meer voedsel, minder broeikasgas : landbouw en voedselproductie na Parijs \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2016
De klimaatconferentie in Parijs markeert het retour van de fossiele brandstoffen, vindt scheidend hoogleraar Pier Vellinga. Hij hoopt dat nu ook de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw omlaag gaat. Wageningse wetenschappers zijn daar al mee be ...
help
Feasibility of a fuel-switch from fuel oil for bioheat (0.4 MW in-house heat-only boilers) : horizon 2020 Coordination and Support Action number 646495: Bioenergy4Business - a project for the uptake of solid biofuels in promising European heat market segments [Boek]
Tretter, Herbert \ 2016
In this feasibility study a fuel switch from fuel oil for wood-chips (0.4 MW in-house heat-only boilers ) is assessed techno-economically. The assessment is made by and based on default investment, cost and price figures of the “ B4B BioHeat Cost Cal ...
help
Attractiepark in waterwingebied \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Veen, H. van de \ 2016
Het Dierenpark Emmen moest verhuizen en er was eigenlijk maar één geschikte nieuwe locatie binnen de gemeentegrenzen: bij het beschermde waterwingebied van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). “Het moet kunnen, hebben we gezegd”, aldus WMD-directe ...
help
Biomassa voor de energievoorziening van tuinbouwclusters [Boek]
Zwart, H.F. de \ Ruijs, M. \ Visser, H.J.M. \ 2016
Biomassaverbranding in combinatie met een tuinbouwcluster is een reële mogelijkheid voor verduurzaming van de sector. Zo’n centrale kan behalve energie en CO2 ook waardevolle biochar opleveren. Bij verkoop levert dit een substantiële bijdrage aan de ...
help
Pre-feasibility comparison of the economic efficiency of a new district heating plant with 4.9 MWp fired with natural gas or solid biomass : horizon 2020 Coordination and Support Action number 646495: Bioenergy4Business - a project for the uptake of solid biofuels in promising European heat market segments [Boek]
Tretter, Herbert \ 2016
This pre-feasibility study compares the economic efficiency of a natural gas fired with a wood-chip fired district heating plant. The district heating plant has a peak heat load of 4.9 MW and supplies 10.6 GWh/a heat ( sold energy) to 94 heat consume ...
help
Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 [Boek]
Schepers, B.L. \ Naber, N.R. \ Rooijers, F.J. \ Leguijt, C. \ 2015
Hoe krijg je alle buurten van Nederland klimaatneutraal? Welke maatregelen zijn nodig en wat kost dat? Deze vragen heeft CE Delft beantwoord in de studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’. Het onderzoek laat zien waar aardgas en groen gas in d ...
help
The Lord of the Willow Rings : a study on the effects of biomass harvesting in natural willow rings around prairie wetlands [Studentenverslag]
Sturris, W. W. J. \ 2015
The increased interest in using woody biomass as a carbon neutral renewable resource for energy production has been a result of the growing awareness of CO2 emissions from burning fossil fuels. A great potential for production of woody biomass in the ...
help
Koeien koelen : wacht- annex koelruimte \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
Koeien presteren minder goed bij hoge temperaturen. Hoe houden Israëlische veehouders hun dieren koel?
help
Cv-ketel van de stad : warmtenet HVC \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Drabbe, J.-P. \ 2015
Online uitgave van P+. HVC levert nu al volop warmte aan wijken in Dordrecht en in Alkmaar, waar het hoofdkantoor van het bedrijf naast ligt. De warmte komt van de afvalenergiecentrales, die voor 50 procent groen zijn. Plan van HVC is om Alkmaar ook ...
help
Temperature response of duckweed growth at the Ecoferm greenhouse [Studentenverslag]
Ruigrok, T. \ 2015
In Uddel, the first Ecoferm farm is build. The farms consist of a rose calve stable with a greenhouse on top of it. The problem is that in the summer the duckweed at the Ecoferm dies, due to a too high temperature of above 40°C. This thesis focusses ...
help
Restwarmte benutten is het ei van Columbus : de stelling \ Shell venster [Artikel]
Roller, E. te \ 2015
Sible Schöne, programmadirecteur van HIER Klimaatbureau, en Tjeerd Jongsma, directeur van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) geven beide hun mening over deze stelling. Sible Schöne: Warmtenetten maken het mogelijk te verwarmen me ...
help
Warmte van en voor het dorp \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2015
In het Waalse dorp Malempré hebben de bewoners het initiatief genomen om een eigen warmtenetwerk uit te bouwen. Er werd een dorpscoöperatie opgericht om het project uit te werken en op te volgen. Een tweede coöperatie verenigt de landbouwers die zorg ...
help
Warmtevisie [Brief]
Kamp, H.G.J. \ [2015]
Het grote beslag dat de warmtevoorziening legt op ons energieverbruik, betekent dat verduurzamen en verminderen hiervan cruciaal is om de transitie naar een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 te realiseren.
help
Development of heat distribution networks in the Netherlands [Boek]
Niessink, Robin \ Rösler, Hilke \ 2015
This study was conducted in order to gain more insight into the existing heat distribution networks and the preojected developments from the present towards 2030.
help
Effect van meer realistische warmte emissies en variabele stofemissies op de PM10, geur en NH3 concentraties bij pluimveehouderijen [Boek]
Verhees, L. \ Erbrink, H. \ 2015
Bij vergunningverlening voor stallen wordt getoetst of aan de luchtkwaliteit – en geurnormen wordt voldaan. Overschrijdingen van wettelijke drempelwaarden worden berekend met gestandaardiseerde verspreidingsmodellen. In deze verspreidingsmodellen wor ...
help
Bio-energieplantages met snelgroeiende populieren : mogelijkheden in Vlaanderen \ Bosrevue [Artikel]
Verlinden, M. \ Broeckx, L. \ El Kasmioui, O. \ Vanbeveren, S. \ Ceulemans, R. \ 2015
De voorbije vier jaar groeiden er populieren en wilgen op de terreinen van Groep Mouton in Lochristi (Oost-Vlaanderen). Wetenschappers van de UAntwerpen legden er een plantage aan om te bestuderen of de teelt van snelgroeiende bomen als bron van biom ...
help
Maatschappelijke en duurzaamheidsdoelen behalen met groene daken en gevels : position paper voor beleidsmakers in de publieke sector [Boek]
Meer, A. van der \ [ca. 2014]
Position paper voor beleidsmakers in de publieke sector. Met het stimuleren van de realisatie van groene daken en groene gevels ligt er een enorme potentie om de stad of omgeving aantrekkelijker, veiliger en duurzamer te maken. Gemeenten kunnen bijvo ...
help
Reader ecoengineering groene daken [Boek]
[ca. 2014]
Overzicht van de effecten van groene daken op lucht, energie en water. Daarnaast worden veel praktijkvoorbeelden gegeven. Deze Reader is een samenstelling van de informatie die beschikbaar was via de Kennisbank op Groenweb Eco Engineering, www.ecoeng ...
help
Hernieuwbare energie in Nederland 2014 \ Hernieuwbare energie in Nederland ... [Jaarverslag]
2014
Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2014 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2014. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transport ...
help
Seasonal dependence of the urban heat island on the street canyon aspect ratio \ Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society [Wetenschappelijk artikel]
Theeuwes, N.E. \ Steeneveld, G.J. \ Ronda, R.J. \ Heusinkveld, B.G. \ Hove, L.W.A. van \ Holtslag, A.A.M. \ 2014
In this article we study the relation between the urban heat island (UHI) in the urban canyon and street geometry, in particular the aspect ratio. Model results and observations show that two counteracting processes govern the relation between the no ...
help
Energie uit biomassa uit het Drents - Friese Wold : haalbaarheidsonderzoek, bereidheid tot samenwerking door de betrokken [Studentenverslag]
Meinema, R. \ 2014
Onderzoek naar op welke manier er een samenwerking tot stand kan worden gebracht voor wat betreft de benutting van de biomassa uit het Drents-Friese Wold door beheerders, gemeenten en andere betrokken partijen.
help
Green Deal Trias onderzoeksboring Westland [Factsheet]
[2014]
Om de tuinbouwsector in de gemeente Westland verder te verduurzamen willen de tuinders gebruikmaken van aardwarmte uit de Triasaardlaag. Deze aardlaag bevindt zich ongeveer vier kilometer onder het aardoppervlak. Het temperatuur van het water uit dez ...
help
Tussenverslag subsidieregeling demonstratie kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw [Boek]
[ca. 2014]
Voortgangsrapportage over communicatie en voorlichting over het gebruik van aardwarmte
help
Aardwarmte biedt perspectief na wegvallen rendement WKK : derde bron gepland in Noord-Limburg [bijlage TBR Venraij] \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2014
Een belangrijke troef van tuinbouwgebied Californië is de mogelijkheid om de kassen te verwarmen met aardwarmte. De eerste bron is in bedrijf, de tweede in ontwikkeling en er is nog plek voor een derde. Alle bronnen worden samen met de ondernemers on ...
help
Algemeen directeur Gerard van Gorkum van Afvalenergiecentrale ARN in Nijmegen: ‘Wij laten niets van onze processen meer afvloeien’ \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Nuboer, C. \ 2014
Het was even zoeken want de wegen op het industrieterrein rondom de ARN Afvalenergiecentrale in Nijmegen liggen behoorlijk opengebroken. Bij aankomst trekt algemeen directeur Gerard van Gorkum onmiddellijk het boetekleed aan. Maar het dient wel een g ...
help
Met oprichting van Sloewarmte BV: restwarmte raffinaderij ingezet bij Martens en Covra \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2014
In Vlissingen is per 1 juli 2014 het bedrijf Sloewarmte BV opgericht. Doel ervan is restwarmte van het ene bedrijf nuttig in te zetten bij het andere bedrijf. Eén van de initiatiefnemers is Peter Geertse commercieel manager bij Zeeland Seaports, teve ...
help
Gebruik van lokale houtachtige biomassa in een warmtecentrale voor invoeding van duurzame warmte op bestaande warmtenetten in Ede : openbaar eindrapport [Boek]
[2014]
Bio-energie de Vallei heeft in Ede succesvol een bio-energiecentrale gerealiseerd voor het opwekken van duurzame warmte uit lokale biomassa. Het project omvat de gehele kringloop van duurzame energie: van houtinkoop voor warmteopwekking tot transport ...
help
De weg naar aardwarmte is nog vol hobbels : Energiek2020.nu \ Kas techniek [Artikel]
Reinders, U. \ 2014
De glastuinbouwsector heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland werken samen in het programma Kas als Energiebron o ...
help
Duurzame melkveetip 29 : tip 29: hittestress [Video]
2014
Hittestress resulteert bij koeien in een slechtere gezondheid, vruchtbaarheid en melkproductie. Marjolein Feiken legt uit wat u kunt doen als de temperatuur buiten of in de stal oploopt. Deze Duurzame Melkveetip is een productie van Boerenbusiness en ...
help
Renewable municipal waste barometer ; a study [Boek]
EurObserv’ER \ 2014
Preliminary estimates compiled by EurObserv’ER suggest that the production of primary renewable energy recovered by household refuse incineration plants in the countries of the European Union, only increased by 0.7% in 2013 to achieve 8.7 million toe ...
help
Warmtewisselaar mainport-greenport : toekomstverkenning warmtevraag Westland (2018-2038) [Boek]
Prins, E. \ Berg, H. van den \ Postma, P. \ Kooistra, R. \ Rijsman, W. \ 2014
Deze rapportage is een weerslag van de toekomstverkenning die is uitgevoerd als onderdeel van de haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Greenport–Mainport, die tevens als rapportage is verschenen. Deze rapportage richt zich met name op de prognoses voor ...
help
Warmtewisselaar mainport-greenport : haalbaarheidsstudie [Boek]
Postma, P. \ Kooistra, R. \ Berg, H. van den \ 2014
De Warmtewisselaar Mainport Greenport behelst in het kort een warmtenet tussen mogelijke aanbieders van warmte in de Rotterdamse haven en mogelijke afnemers (en leveranciers) in het Westland, verbonden met de stad Den Haag. Deze rapportage geeft een ...
help
Concentratie gewasbeschermingsmiddelen na verhitting dompelbad bloembollen [Boek]
Bulle, A. \ Lans, A. van der \ Aanholt, H. van \ 2014
De meest gebruikte methode van ontsmetting van bloembollen en –knollen is een dompeling in een mix van fungiciden. In het proces van bolontsmetting worden partijen bollen na elkaar ontsmet in hetzelfde dompelbad. Met een partij bollen kan een dompelb ...
help
Het gemaal als koudefabriek : thema Innovatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Keizer, E. \ 2014
Wat zou er zijn gebeurd als het voormalige Waterschap Vallei en Eem eerder in gesprek was geraakt met Barry Scholten en IF Technology? Dan was er mogelijk geen nieuw gemaal gebouwd bij Vathorst in Amersfoort, of in ieder geval één met een lagere capa ...
help
Aardwarmte, basis voor duurzame productie van warmte in de glastuinbouw : inzicht in duurzaamheid van aardwarmte in het glastuinbouwcluster Koekoekspolder en perceptie daarvan in de markt [Boek]
Vlaar, L.N.C. \ 2013
In 2011 is de eerste aardwarmtebron in het tuinbouwgebied Koekoekspolder aangelegd. In de loop van 2012 is deze aardwarmtebron in gebruik genomen en is er begonnen met het leveren van duurzame warmte aan de aangesloten tuinbouw-bedrijven. Door CLM zi ...
help
Hittestress bij melkgeiten \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vermoesen, P. \ 2013
Een paar weken geleden belde een veehouder mij ‘s ochtends dat een van zijn beste melkgeiten plat lag. De dag ervoor was ze lusteloos en suf. Haar toestand toen werd toegeschreven aan de hitte en na overleg werd besloten om het dier af te koelen met ...
help
Warmteverliezen beperken kan geld besparen \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2013
Warmteverliezen in stallen lokaliseren en beperken kan pluimveehouders veel geld besparen. In het kader van een nieuwe service die het Proefbedrijf Pluimveehouderij aanbiedt, bezocht onderzoekster Jenny Löffel afgelopen winter 13 vleeskuikenbedrijven ...
help
Dieren goed bestand tegen warmte en kou \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Ypma, T. \ 2013
Speeksel, zweet, bloed, spieren en haar: dieren hebben veel instrumenten om zichzelf warm te houden of juist te koelen. Dit noem je thermoregulatie. De kunst is om dieren die instrumenten zo optimaal mogelijk te laten benutten. Dat betekent: weinig i ...
help
Kasteelt [Video]
Muusze, B. \ Koelewijn, S. \ Addink, M. \ Duurzame Stad \ 2013
In de glastuinbouw wordt duurzaam geteeld, maar kan het nog meer energie bespaard worden? Een film van Bie Muusze; redactie Steven Koelewijn en Marjanne Addink. Copyright Duurzame Stad 2013. Met Tycho Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw en Leo A ...
help
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte [Boek]
Meddeler, Barry \ Reitsma, Berend \ Zwart, Feije de \ 2013
In deze STOWA rapportage zijn de kansen van slibdroging in kassen voor de Nederlandse situatie beschreven. Er wordt inzicht gegeven in de potenties van de techniek van kassendroging aan de hand van (voornamelijk Duitse) praktijkervaringen en literatu ...
help
Green elements in street canyons : research by design for heat mitigation and thermal comfort in urban areas [Studentenverslag]
Hotkevica, I. \ [2013]
The purpose of this study is to find ways how to mitigate the urban heat in the street canyons and create a thermally pleasant outdoor environment by providing shadow of the trees or other green elements. The case study area is Bergpolder-Zuid in Rot ...
help
Winst uit warmte \ Delft integraal [Artikel]
Wassink, J. \ 2013
Er gaat veel warmte verloren in de industrie en op de weg. Een techniek die restwarmte kan benutten, ORC, geniet groeiende belangstelling.
help
Organische Rankine Cyclus \ Delft integraal [Artikel]
Verdult, E. \ 2013
Infogram dat uitlegt hoe OCR werkt. Rankine Cyclus Doel van een ORC is om met laagwaardige warmte ( < 500 C) een turbine aan te drijven. Hierbij wordt in plaats van water en stoom een organisch werkmedium toegepast (bijv. tolueen) dat bij een lagere ...
help
Verkenning van de rol van (openbaar) groen op wijk- en buurtniveau op het hitte-eilandeffect [Boek]
Spijker, J.H. \ Kramer, H. \ Jong, J.J de \ Heusinkveld, B.G. \ 2012
Dit werkdocument gaat in op de effecten van (openbaar) groen op het Urban Heat Island Effect (UHI). Voor vijftien wijken in Rotterdam is een relatie gelegd tussen het bedekkingspercentage van verschillende hoogteklassen groen en de grootte van het UH ...
help
Energiehout Holland business plan [Studentenverslag]
Wijngaarden, M. \ 2012
This report was commissioned to provide information about the current market regarding the product assortment of Energiehout Holland. As well as a market analysis and product calculations, to find out where the company stands in relation to their com ...
help
Green Deal duurzame warmte Deventer Keizerslanden [Factsheet]
[2012]
Het doel van deze Green Deal is voorwaarden te creëren die de realisatie van een duurzaam warmtenet voor de wijk Keizerslanden in Deventer (circa 1.000 woningen) mogelijk maken. De steun van de Rijksoverheid maakt het mogelijk om opgedane ervaringen ...
help
Restwarmte houdt glastuinders warm in Zeeland \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
2012
Verduurzaming door clustervorming? In Zeeland gebeurt het. Hier sloegen Zeeland Seaports en kunstmestproducent Yara de handen ineen om van afvalproducten nieuwe grondstoffen te maken. Sinds 2009 nemen glastuinders op Biopark Terneuzen restwarmte en C ...
help
Dossier welzijn schapen [Dossier]
2012
In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij schapen besproken. Welzijnsproblemen bij schapen hangen grotendeels samen met hitte, lammersterfte, hoge ziektegevoeligheid en oormerken.
help
De warme kant van beton \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2012
Bekende eigenschappen van beton zijn de sterkte, stabiliteit en brandwerendheid. Een positieve eigenschap van beton die minder bekend is, is de thermische massa. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het vermogen van beton om warmte en koude op te nemen.
help
Warmteatlas [Kaart]
[ca. 2012]
Deze viewer toont een overzicht van de warmte-vraag en -aanbod in Nederland.
help
Verbranding : duurzame warmte door verbranding houtsnippers [Brochure]
Dubbeldam, R. \ 2012
Vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk waar veel hout voorhanden is, vind je biomassaketels. Ook in Nederland schaffen agrariërs ze aan. Stallen en het woonhuis met hout verwarmen bespaart kosten en spaart het milieu. Het gebruik van fossiele ...
help
Concurrentie voor Braziliaanse ethanol \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Visser, C. de \ 2012
Een Nederlandse boer kan concurreren met een Braziliaanse bio-ethanolfabriek. Voorwaarde is wel dat hij zoveel mogelijk energie perst uit elke stengel stro of korrel maïs. In Lelystad zoeken onderzoekers naar de meest efficiënte combinatie van algent ...
help
Energiebesparing varkens : benutten dierwarmte met rondpompsysteem [Brochure]
[2012]
Een rondpompsysteem in een vleesvarkensstal is een relatief eenvoudige voorziening om minder te hoeven stoken voor verwarming van de afdelingen met jonge varkens. Zware varkens warmen de vloer op. Met een rondpompsysteem is deze warmte elders in de s ...
help
Demoproject warmte en CO2 levering : De Meerlanden - Arendshoeve [Boek]
2012
Demoproject De Meerlanden - Arendshoeve. In deze rapportage wordt ingegaan op uitgevoerde metingen en op basis daarvan zullen de nodige conclusies getrokken worden. Vanaf januari 2011 zijn de gegevens verzameld, de temperaturen en het debiet.
help
Literatuurstudie van Miscanthus gericht op warmte en elektriciteit op boerderijschaal = Literature review of Miscanthus focused on heat and electricity on farm scale [Boek]
Kasper, G.J. \ 2012
Veehouders zoeken naar wegen om hernieuwbare energie in de vorm van warmte en elektriciteit zelf in de hand te houden. Dit kan door zelf geteelde biomassa in te zetten. Miscanthus, ook wel olifantsgras genoemd, is zo’n biomassa. In dit rapport is een ...
help
Sustainable biomass for electricity, heat and transport fuels in the EU27 : policy summary : deliverable D5.4 [Boek]
Uslu, A. \ Stralen, J. van \ 2012
In this publication the summary of a scenario based modelling analysis of biomass use to produce electricity, heat and transport fuels in 2020 and 2030 is presented. The analysis is focused particularly on reaching the biomass demands included in the ...
help
Urban green-waterscape on street level : landscape approach towards soil-based stormwater management in Dutch cities [Studentenverslag]
Chang, Y.P. \ Ji, Y. \ 2012
help
Greening building blocks to mitigate heat : a landscape-based design research in residential areas of Rotterdam [Studentenverslag]
Liu, Y. \ Shan, Y. \ 2012
help
Adaptation inspiration book : 22 implemented cases of local climate change adaptation to inspire European citizens [Boek]
Pijnappels, M. \ Dietl, P. \ CIRCLE-2 \ cop. 2012
This adaptation inspiration book provides a great overview of practical and early examples of actual adaptive actions already taking place across Europe. These actions can make a region or city less vulnerable to the effects of climate change, enhanc ...
help
Twee keer winst door warmte uit afval \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ 2012
Bromelia kwekerij Corn. Bak In Assendelft maakt sinds kort gebruik van warmte die buurman 'Afvalzorg' van twee kilometer verderop over heeft. Een praktijkvoorbeeld van een win-winsituatie bij duurzaam ondernemen.
help
Waterzuivering: warmte van eigen poep \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Bom, J. \ 2012
Als we alle afvalwater niet in een-en-hetzelfde rioolpijp afvoerden, maar afzonderlijk verwerkten, dan verbruikten we veel minder water, maakten we stroom en warmte en hielden er zelfs kunstmest aan over. In de woonwijk Noorderhoek in Sneek staat het ...
help
Scherm dicht wanneer het moet : pyrgeometer kan meer betekenen in sierteelt \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2012
De pyrgeometer, die uitstraling naar de hemel meet, krijgt nog altijd weinig aandacht van siertelers. Vorig jaar draaide DLV-Plant een project om potplantentelers er kennis mee te laten maken. De sensor kan veel betekenen, maar telers moeten er nog m ...
help
IPO Nationale Routekaart Restwarmte : een quickscan van de mogelijkheden [Boek]
Schepers, B.L. \ Lieshout, M. van \ 2011
Met behulp van de recent gepubliceerde Warmteatlas van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) van Agentschap NL, is een quickscan gemaakt van het potentieel aan restwarmte dat per provincie beschikbaar is. De provincies van Nederland verschillen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.