Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 2460

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie [Boek]
Reeze, B. \ 2012
In de rapportage ‘Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie’, doet het waterschap Groot Salland verslag van de trends en ontwikkelingen in de periode 1985-2010 op het gebied van waterkwaliteit en ecologie. Ook wordt aangegeven welke uitdagingen he ...
help
Nalevering van stoffen vanuit de waterbodem naar oppervlaktewater [Boek]
Schipper, C.A. \ Lange, H.J. de \ Koelmans, A.A. \ Harmsen, J. \ 2009
The advent of the Water Framework Directive and the introduction of the Water Act will place the focus of the assessment of aquatic systems on the quality of surface water. This raises the question of the extent to which aquatic sediments act as a so ...
help
Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Mazijk, A. van \ Olsthoorn, T.N. \ Duijvenbode, S. van \ 2009
Aangezien het Betuwepand niet in het Rijnalarmmodel is opgenomen, gaf Waternet opdracht voor een ‘Haalbaarheidsstudie aanpassing Rijnalarmmodel’ (Mazijk, 2008). Hierin zijn zowel het transport op de Nederrijn-Lek als via de Waal en het Betuwepand naa ...
help
Effect of redox potential on heavy metal binding forms in polluted canal sediments in Delft (The Netherlands) \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Kelderman, P \ Osman, A.A. \ 2007
Heavy metal binding forms for Cu, Zn and Pb were determined at four representative sediment sites in the canals of Delft (The Netherlands), using selective chemical extraction methods
help
Risicokaart Twentekanaal maakt onvoorziene lozingen beter beheersbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, A. \ Velthoven, M. van \ Kroekenstoel, D. \ Tank, F. \ 2007
De brand bij bandenfabrikant Vredestein in Enschede leidde in augustus 2003 tot ernstige verontreiniging van het Twentekanaal. Met het vele bluswater kwamen giftige stoffen van het fabrieksterrein in het naastgelegen kanaal terecht. Nog steeds is de ...
help
De kwaliteit van uitslagwater van gemalen langs het Noordzeekanaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zindler, A. \ Kikkert, A. \ 2005
De hoeveelheid milieubelastende stoffen die via het zwevend stof in het uitslagwater van gemalen in het Noordzeekanaal terechtkomt, is onbekend. Om inzicht te krijgen in deze belasting, is een tweetal metingen uitgevoerd in het uitslagwater van de dr ...
help
Hoe schoon zijn de RWZI's en gemalen? : de kwaliteit van water en zwevend stof dat via rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen op het Noordzeekanaal komt : uitwerking van meetgegevens uit 2002 [Boek]
Zindler, J.A. \ 2004
De belasting van het Noordzeekanaal vanuit de gemalen van met name de stoffen die aan zwevend stof gebonden zijn, is nagenoeg onbekend. Daarnaast bestaat het vermoeden dat de RWZI’s een aanzienlijke bijdrage leveren aan de belasting van bestrijdingsm ...
help
Bellenschermen bij precisiebaggerwerk in Twenthekanaal : baggeren op de vierkante centimeter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, S. \ Westerhof, J. \ Vries, P. de \ 2004
Eind augustus 2003 woedde bij Vredestein Banden BV in Enschede een grote brand. De ruimte waarin de grondstoffen voor de bandenproductie lagen opgeslagen, ging in vlammen op. Dat gebeurde vlak naast het Twentekanaal. Om de brand te kunnen blussen, zi ...
help
Vitens treft tijdelijke voorzieningen na verontreiniging Twentekanaal : lange nasleep van brand in augustus 2003 [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Afgelopen maand presenteerde Rijkswaterstaat een plan van aanpak om de waterhuishouding van het Twentekanaal zo snel mogelijk te normaliseren na de brand bij bandenfabriek Vredestein vorig jaar augustus. Uit de bodemonderzoeken en laboratoriumanalyse ...
help
Grote schoonmaak Groningse wateren \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ 2004
Verslag van de aanpak, planning en voortgang van een groot baggerproject in de stad Groningen, de verwijdering van 380.000 kubieke meter vervuild baggerslib en puin uit de stadswateren van Groningen in de periode 2001-2006. Op de bodem van deze water ...
help
National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of The Netherlands 2002 \ National evaluation report of the joint monitoring programme of the Netherlands... including national comment of the Netherlands... [Artikel]
2004
The Netherlands participates in the joint assessment and monitoring programme (JAMP) of the Oslo and Paris commissions. In this framework it was agreed that all members or contracting parties should report on the national comments that accompany the ...
help
Bellenschermen bij precisiebaggerwerk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bos, S.C. \ Westerhof, J.T.E. \ Vries, P. de \ 2004
Eind augustus 2003 woedde er een grote brand bij Vredestein Banden B.V. in Enschede. De ruimte waar de grondstoffen voor de bandenproductie lagen opgeslagen, ging in vlammen op. Vlak naast het Twenthekanaal. Om de brand te kunnen blussen zijn onderme ...
help
Emissiebeheersplan-1 Noordzeekanaalgebied [Boek]
Dijk, K.A. van \ Overbeek, H. \ Serré, M.C. \ 2003
help
Bronnenanalyse Noordzeekanaal : inventarisatie en analyse van de herkomst van 45 probleemstoffen [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2003
Anderzijds is in de loop der jaren de behoefte gegroeid om meer inzicht te krijgen in de herkomst van een groter aantal stoffen. Reden daartoe is dat meerdere stoffen in te hoge concentraties voorkomen in het Noordzeekanaal. Ook worden vanuit hetbele ...
help
De relatie tussen bodemfauna en zuurstofarmoede in het Noordzeekanaal : onderzoeksjaren 2000-2001 [Boek]
Gotjé, W. \ 2002
help
Triade onderzoek ten behoeve van de prioritering van saneringslocaties in het Noordzeekanaal [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ 2002
help
De staat van ons water 2000-2001 : jaaroverzicht oppervlaktewater \ De staat van ons water : een overzicht van de toestand van het oppervlaktewater in... [Artikel]
2002
help
Calamiteitenbestrijding IJsselmeergebied, jaaroverzicht 2000 - 2001 \ Calamiteitenbestrijding IJsselmeergebied ... / Directie IJsselmeergebied, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat [Artikel]
Boxsem, W. \ 2002
help
Pollution sources and abatement measures for dredged sediments in the city of Delft (The Netherlands) \ European water management online [Artikel]
Kelderman, P. \ 2002
This paper gives an overview of a long-years study on the supply, pollution sources and remediation measures with respect to dredged sediments in Delft
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Maas 1996 [Boek]
Liefveld, W.M. \ Looy, K. van \ Prins, K.H. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.