Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 2554

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Microverontreinigingen in het water : een overzicht [Boek]
Derksen, A. \ Weeren, B.J. van \ 2015
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van zogenoemde microverontreinigingen in het water. Het rapport gaat onder meer in op de aangetroffen concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en dier en op de mogelij ...
help
Nitrogen : too much of a vital resource [Boek]
Erisman, J.W. \ Galloway, J.N. \ Dise, N.B. \ Sutton, M.A. \ Bleeker, A. \ Grizzetti, B. \ Leach, A.M. \ Vries, W. de \ 2015
It is now clear that the nitrogen problem is one of the most pressing environmental issues that we face. But in spite of the enormity of our influence on the N cycle and consequent implications for the environment and for human well-being, there is s ...
help
Fosfor in landbouwbodems \ Management&techniek [Artikel]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ 2014
Fosfor is een noodzakelijk nutriënt voor gewassen, maar te veel fosforbemesting kan bijdragen tot de eutrofiëringsproblematiek in oppervlaktewater. ILVO maakte in de periode 2012-2014 een literatuurstudie over de fosforcyclus in bodems, met focus op ...
help
Eindrapportage ontwikkeling regionaal stikstofplafond [Boek]
Bleeker, A. \ Hensen, A. \ Rougoor, C. \ 2013
Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van een methodiek, waarbij integrale stikstofplafonds op gebiedsniveau kunnen worden bestudeerd. Dit onderzoek beschouwt, naast landbouw, ook andere sectoren (verkeer, industrie, etc.) voor het ontwikkelen v ...
help
Steen in de vijver... en niet eens een rimpeling : Nederland in achterhoede met waterkwaliteit \ Water governance [Artikel]
Schwartz, G. \ 2012
De auteur pleit voor een scherpere aanpak van de diffuse bronnen. Het signaal dat Natuur en Milieu met haar ‘Ranking the Stars’ gaf, kan hiervoor nog steeds een stimulans zijn; recente meetgegevens laten immers zien dat het, in ieder geval voor het w ...
help
Ranking the stars : Nederland in vergelijking met andere Europese lidstaten op het gebied van milieu, natuur en klimaat [Boek]
Wiskerke, W. \ Wit, R. \ 2011
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen op de volgende indicatoren: • Internationale milieuprestatie-index • Luchtkwaliteit • Bodemkwaliteit • Waterkwaliteit • Natuur • Hernieuwb ...
help
Inrichting vul- en wasplaats spuitapparatuur [Brochure]
2010
Bij het vullen en reinigen van landbouwspuiten, en andere machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, moet milieubelasting worden voorkomen. Deze brochure reikt mogelijkheden aan om bij vullen en reinigen op het erf op een praktische ...
help
Focus op gewasbeschermingsmiddelen in water : VMM waakt over waterkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ Cools, K. \ Mestdagh, I. \ 2010
De Europese, federale en Vlaamse wetgeving zal steeds meer rekening houden met de impact van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater. Concreet moeten we er als sector voor zorgen dat de concentraties, die in het oppervlaktewater gemet ...
help
Vermindering emissie gewasbeschermingsmiddelen op waterbekkenniveau : thema water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rocker, E. \ Franssens, V. \ 2007
Uit metingen blijkt dat er regelmatig pesticiden in de Vlaamse oppervlaktewateren worden teruggevonden. In dit artikel wordt ingegaan op het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater en de inspanningen die de land- en tuinbouwsector leveren om de ...
help
Zomerbloementelers opgelet: de milieuregels zijn veranderd \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q von \ 2007
Tellers van zomerbloemen en trekheesters hebben sinds kort te maken met wijzigingen in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Sommige regels uit dit besluit zijn aangescherpt, andere juist versoepeld. De aanpassingen kunnen gevolgen hebben vo ...
help
Omgaan met metalen bouwmaterialen [Boek]
Landelijk Bestuurlijk Overleg Water \ 2007
Bouwmetalen iedereen heeft er mee te maken. We kennen het als materiaal voor waterleiding, dakgoot, loodslabben, wegmeubilair, etc. Voor deze toepassingen zijn alternatieven voorhanden zoals kunststof en aluminium. Aan alle materialen kleven milieute ...
help
Developments in North Sea policy and their impact on the offshore oil and gas industry [Boek]
Tamis, J.E. \ Heusinkveld, J. \ Asjes, J. \ Leopold, M.F.L. \ Karman, C.C. \ 2007
Until recently North Sea management was mainly based on national policy, in line with international agreements. European policy and legislation (for example, the EU Water Framework Directive that was adopted in 2000) seemed to be limited to land and ...
help
Waterschappen spelen verklikkertje \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Feenstra, J. \ 2006
Achtergrondsartikel over de bestuurscrisis in het waterschap Zuiderzeeland naar aanleiding van de kwestie controle inkomenstoeslag. Het meerendeel van de waterschappen in Nederland gaat alle boeren en tuinders die regels uit het Lozingenbesluit open ...
help
Quick-scan uitvoerbaarheidstoetsen en implementatie nieuwe wet- en regelgeving binnen Rijkswaterstaat : een inventarisatie en analyse van lopende projecten en initiatieven gericht op implementatie van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor waterbodems [Boek]
Algra, C. \ Elswijk, M. van \ 2006
Binnen de Landelijke RWS-taak waterbodems is een project gestart (LT-WU) gericht op coördinatie van uitvoerbaarheidstoetsen en het signaleren van knelpunten binnen RWS bij de implementatie van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor waterbodem. In d ...
help
Annual report 2005 / Wageningen Institute for Environment and Climate Research WIMEK \ Annual report... / WIMEK Research Institute Wageningen, Institute for Environment and Climate Research [Artikel]
Feenstra, J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2006
help
Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen : milieuhygiënische onderbouwing en consequenties voor bouwmaterialen [Boek]
Verschoor, A.J. \ 2006
In dit rapport worden varianten berekend die de huidige normen voor het hergebruik van bouwmaterialen - zoals vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit 1999 - kunnen vervangen. De huidige normen vormden een belemmering voor het hergebruik van bouwmaterial ...
help
Derogatie voor 4 jaar \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2005
De nitraatexperts in de Europese Unie hebben met grote meerderheid ingestemd met de gevraagde derogatie. De derogatie wordt verleend aan individuele boeren met grasland. Wat zijn de voorwaarden? De toegestane 250 kilo stikstof per hectare geldt allee ...
help
'Net meer dan 50 procent kans' : over derogatie nog onbegrip en wantrouwen in EU \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2005
Interview met staatssecretaris Pieter van Geel. De Tweede Kamer is akkoord met de mestwetgeving, nu moet het EU-Nitraatcomité nog toestemming geven. Wat zijn de verbeteringen in de mestwet?
help
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren : dubieus genoemde milieuheffing anders bezien \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 2005
Het kritische geluid in Spil 2005 nr. 3 (213/214), in het artikel: Dubieuze milieuheffing nader bezien: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, van Van Heel over de te hoge verontreinigingsheffing krijgt hier tegengas van het hoofd van de afdeling Be ...
help
Mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water Auteur : EU besluit op 27 juni over derogatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jonkers, D. \ Biewinga, E. \ 2005
Dit jaar is een belangrijk jaar voor de Nederlandse landbouw. In Brussel zal de Europese Unie namelijk op 27 juni een besluit nemen over het Nederlandse derogatieverzoek inzake de Nitraatrichtlijn. De toekenning van een derogatie is voor Nederlandse ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.