Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 3430

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe : meetperiode 2002-2007 [Boek]
Kruijne, Roel \ Groenwold, Jan \ 2017
In 2008 heeft WEnR-Alterra een analyse gegeven van de mogelijke herkomst van gewasbeschermingsmiddelen die in de jaren 2002, 2004, 2006 en 2007 zijn aangetroffen in het grondwater van de Provincie Drenthe. Ruim de helft van de geanalyseerde gewasbesc ...
help
Fulmar Litter EcoQO monitoring in the Netherlands : update 2015 [Boek]
Franeker, J.A. van \ Kühn, S. \ Bravo Rebolledo, E.L. \ 2016
help
Evaluatie van bestrijdingsmiddelenmetingen in Nederland; effecten van simultane blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen? \ H2O online [Artikel]
Baas, J. \ Vijver, M. \ Zelfde, M. van 't \ 2016
De Nederlandse bestrijdingsmiddelenmetingen in oppervlaktewater zoals die zijn verzameld in de bestrijdingsmiddelenatlas zijn geanalyseerd op het voorkomen van effecten ten gevolge van simultane blootstelling aan meerdere stoffen (mengseleffecten) te ...
help
Financiële prikkels in de landbouw voor verbetering van de waterkwaliteit [Boek]
Bergevoet, Ron \ Bondt, Nico \ Lauwere, Carolien de \ Buurma, Jan \ Linderhof, Vincent \ Rijk, Piet \ 2016
In de agrarische ketens zijn al veel beleidsinstrumenten ingezet om de uitstoot van vervuilende stoffen naar het water te beperken. Echter, slechts weinig van de bestaande instrumenten zijn economische instrumenten en weinig is gericht op het ‘vervui ...
help
Quantifying potential sources of surface water contamination with Campylobacter jejuni and Campylobacter coli \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mughini-Gras, L. \ Penny, C. \ Ragimbeau, C. \ Schets, F.M. \ Blaak, H. \ Duim, B. \ Wagenaar, J.A. \ Boer, A. de \ Cauchie, H.-M. \ Mossong, J. \ Pelt, W. van \ 2016
We inferred the origin of surface water Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains in Luxembourg and the Netherlands, as defined by multilocus sequence typing, by comparison to strains from poultry, pigs, ruminants, and wild birds, using the ...
help
Hoe de blauwalg duurzaam verdwijnt uit de Melanen : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Munoz, E. \ 2015
De recreatieplassen – voormalige vennen – Groote en Kleine Melanen in Bergen op Zoom worden al jaren geplaagd door blauwalg. De gemeente Bergen op Zoom en waterschap Brabantse Delta slaan daarom de handen ineen om dit probleem aan te pakken. Dit gebe ...
help
Bangladesh - the Netherlands, 50 years of water cooperation : creating water opportunities together [Brochure]
Braak, B. ter \ [2015]
Cooperation between Bangladesh and the Netherlands in the water sector goes back over half a century. We have worked together on flood management, drainage, river basin management and coastal zone management – creating safe polders and making land av ...
help
Dossier gewasbescherming en omgeving [Dossier]
2014
Dossier over gewasbescherming en omgeving. In Nederland wordt in de land- en tuinbouw op veel percelen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het gebruik van die middelen is niet zonder risico's voor de gebruikers en voor de omgeving. Emissie van de middelen ...
help
Analyserapport antibiotica screening Rijn : analyseresultaten van antibiotica screening van Lobith en Nieuwegein in 2012 [Boek]
Pieters, B. \ Kools, S. \ 2013
In Nederland worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Toch is relatief weinig bekend van het voorkomen en de verspreiding van antibiotica in oppervlaktewater. Daarom heeft RIWA-Rijn aan Grontmij B.V. verzocht om watermonsters te Lobith en Nieu ...
help
Macro-invertebrate decline in Dutch surface waters polluted with imidacloprid [Presentatie]
Dijk, T. van \ Staalduinen, M. van \ Sluijs, J.P. van der \ 2013
Powerpointpresentatie met de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar de impact van imidacloprid op het Nederlandse oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten zoals libellen, waterjuffers, eendagsvliegen, vedermug ...
help
Macro-invertebrate decline in surface water polluted with Imidacloprid \ PLoS One / Public Library of Science [Artikel]
Dijk, T.C. van \ Staalduinen, M.A. van \ Sluijs, J.P. van der \ 2013
Imidacloprid is one of the most widely used insecticides in the world. Its concentration in surface water exceeds the water quality norms in many parts of the Netherlands. Several studies have demonstrated harmful effects of this neonicotinoid to a w ...
help
Contaminanten in Chinese wolhandkrab : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in Chinese wolhandkrab [Boek]
Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2012
Dit onderzoek heeft tot doel om (a) in beeld te brengen wat de mate van vervuiling is van de Chinese wolhandkrab (WHK) uit diverse Nederlandse oppervlaktewateren (met name locaties die in de voor visserij gesloten gebieden liggen) en (b) hoe de conta ...
help
MAMBO- en STONE-resultaten van rekenvarianten : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-ante [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Schoumans, O.F. \ Luesink, H.H. \ Koeijer, T.J. de \ Kruseman, G. \ 2012
In de voorbereiding op de Evaluatie van de Meststoffenwet 2012 is een modelstudie uitgevoerd naar de gevolgen van rekenvarianten van gebruiksnormen op de nitraatconcentraties van het grondwater en nutriëntenuitspoeling naar het oppervlaktewater. Het ...
help
First report of (homo)anatoxin-a and dog neurotoxicosis after ingestion of benthic cyanobacteria in The Netherlands \ Toxicon : an international journal devoted to the exchange of knowledge on the poisons derived from animals, plant and microorganisms : official journal of the International Society on Toxicology [Artikel]
Faassen, E.J. \ Harkema, L. \ Begeman, L. \ Lurling, M. \ 2012
In April and May 2011, three dogs died and one dog became ill after swimming in Lake IJmeer (The Netherlands). At the time, the lake was infested with the benthic cyanobacterial species Phormidium. A Eurasian Coot (Fulica atra) and a Black-headed Gul ...
help
Drugs of abuse and tranquilizers in Dutch surface waters, drinking water and wastewater : results of screening monitoring 2009 [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ 2011
In oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf stoffen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Het gaat om stoffen uit de groepen amphetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen) opiate ...
help
Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
Heuvelink, G.B.M. \ Kruijne, R. \ Musters, C.J.M. \ 2011
Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informa ...
help
Aquatic effect assessment for plant protection products : Dutch proposal that addresses the requirements of the Plant Protection Product Regulation and Water Framework Directive [Boek]
Brock, T.C.M. \ Arts, G.H.P. \ Hulscher, T.E.M. ten \ Jong, F.M.W. de \ Luttik, R. \ Roex, E.W.M. \ Smit, C.E. \ Vliet, P.J.M. van \ 2011
In this report new proposals for the aquatic effects assessment of plant protection products (pesticides) in the Netherlands are described for edge-of-field surface waters (drainage ditches) falling under the domain of the Plant Protection Product Re ...
help
Representativiteit van de locatie Loon op Zand in het bufferstrokenonderzoek [Boek]
Hoogland, T. \ Massop, H.T.L. \ Visschers, R. \ 2010
Alterra doet in opdracht van LNV onderzoek naar de effectiviteit van bemestingsvrije perceelsranden op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. Hiertoe zijn op vijf locaties proefopstellingen geïnstalleerd waar de kwaliteit v ...
help
Environmental radioactivity in the Netherlands : results in 2008 [Boek]
Knetsch, G.J. \ cop. 2010
Nederland voldeed in 2008 aan alle Europese aanbevelingen, met uitzondering van de bepaling van strontium-90 in voedsel. De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien. Polonium-210 in depositie gaf het hoogste niveau sinds 1993 (twee ...
help
Fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen [Boek]
Kleijn, D. \ Meerburg, B.G. \ Harmsen, J. \ 2010
In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.