Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 2549

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Schonen met het sleepmes of met de maaibalk: wat is beter? : effect sleepmes en maaibalk op troebelheid en zuurstofgehalte van het water [Boek]
Heerdt, Gerard ter \ Vendrig, Kirsten \ 2016
Een algemene opvatting is dat het schonen van watergangen door middel van een maaiboot met een sleepmes leidt tot meer opwerveling en vertroebeling dan wanneer dat gebeurt met een maaiboot met een maaibalk. Het werken met het sleepmes zou minder natu ...
help
FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Deneer, J. \ 2014
The FOCUS_TOXSWA model calculates exposure concentrations of pesticides and their metabolites in watercourses and ponds. These concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level. The model concepts of TOXSWA are described bri ...
help
Zeeuws-Vlaamse kreek het Groote Gat vol munitie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Natuurgebied het Groote Gat in Zeeuws-Vlaanderen wordt uitgebaggerd om de waterkwaliteit en de afvoercapaciteit te verbeteren - een kostbare zaak voor waterschap Scheldestromen. Dat er munitie uit de 2e Wereldoorlog zou liggen was te verwachten, maar ...
help
Verontreinigde beken (deel 2) : Twente in de jaren 1920-1970 \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2013
In de periode 1860-1920 waren de beken in Twente flink verontreinigd geraakt door lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater. Dit leidde tot veel klachten. De gemeente Enschede werd door een gewonnen rechtzaak van een landgoedeigenaar gedwo ...
help
Verontreinigde beken op de Noordoost Veluwe \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2013
Onderzocht is of de beken op de Noordoost Veluwe verontreinigd waren en zo ja, of dat in dezelfde mate was als in Twente, zoals eerder onderzocht is. De beken in Epe en Vaassen staan hierbij centraal.
help
Geneesmiddelen in de waterketen in Limburg: herkomst en effect \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Laak, T. ter \ Tolkamp, H. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
In de Maas, de Zuid-Limburgse beken en het Lateraalkanaal varieert de gemiddelde concentratie van geneesmiddelen en afbraakproducten van 7-27 µg/l. De tien stoffen met de hoogste concentraties bepalen voor 90% de vracht. Het antidiabeticum metformine ...
help
Terugdringen van geneesmiddelen in de waterketen van Limburg \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Tolkamp, H. \ Laak, T. ter \ Huiting, H. \ Hofman-Caris, R. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
In de Maas en een aantal beken in Zuid-Limburg zijn relatief hoge concentraties geneesmiddelen en afbraakproducten hiervan aangetroffen. Vanwege de mogelijke ecologische effecten en vanwege de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater hebben deze stof ...
help
Verontreinigde beken: Twente in de jaren 1860-1920 (1) \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2012
In Twente komen veel beken voor. Die zijn in het verleden sterk verontreinigd geweest. Tot 1970 was er de noodzaak om de beken te mijden in verband met de stank die ze verspreidden. De opmaat ervan was de Twentse textielindustrie
help
Vervolgonderzoek verontreiniging Tungelroyse beek : risico’s, vrachten, bronnen, maatregelen [Boek]
Steketee, J. \ 2012
Het water en de waterbodem van de Tungelroyse beek zijn verontreinigd met cadmium en zink. Na sanering van de waterbodem raken sommige locaties in relatief korte tijd opnieuw verontreinigd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in de bovenloop een zwart ...
help
Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken : resultaten WAHYD [Boek]
[ca. 2010]
In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse) is gekeken of een conceptueel model, dat is ontwikkeld voor Noord-Brabant, ook goed zou kunnen werken om de verontreiniging vanuit het grondwater in ...
help
Waterkwaliteitstoets voor Schiphol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Folmer, I. \ Straver, B. \ Baars, S. \ 2010
Om de lopende problemen met verontreinigde sloten en andere waterlopen op de luchthaven Schiphol structureel aan te pakken is het Saneringsplan water Schiphol opgesteld. Hierin staan alle (technische) maatregelen verwoord om te kunnen voldoen aan het ...
help
Minder vervuiling door saneringsplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dolman, N. \ Koelemeijer, E. \ Buijsman, N. \ 2010
Hoewel Schiphol al aanzienlijk investeert in maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater, zijn de problemen die op kunnen treden in de waterkwaliteit niet acceptabel. Deze situatie is voor waterschap Rijnland reden geweest ...
help
From ditch to delta : nutrient retention in running waters [Proefschrift]
Klein, J. de \ 2008
Beken en rivieren transporteren nutriënten (vooral stikstof en fosfor), afkomstig van puntbronnen en diffuse lozingen, naar benedenstrooms gelegen meren en kustwateren. Dit leidt tot eutrofieringsverschijnselen in veel gebieden. Maar niet alle nutrië ...
help
De Roer meanderde in 40 jaar van kolengruis naar Natura 2000 \ Jaarboek 40 Heemkundevereniging "Roerstreek" [Hoofdstuk uit boek]
Tolkamp, H. \ 2008
De Roer is een fantastisch meanderende rivier in Midden-Limburg. Een rivier dat voor Limburg en voor Nederland unieke levensgemeenschappen herbergt die zo bijzonder zijn dat ook internationaal al erkenning is verworven. In verschillende paragrafen wo ...
help
Commentaar op artikel 'Watertypespecifieke risicogrenzen en afwenteling' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, J. \ Wirdum, G. van \ 2007
Sinds enige tijd wordt in Nederland een discussie gevoerd over normen voor zware metalen in oppervlaktewater. De normen zouden te laag zijn, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met in het bijzonder de pH en complexatie met opgelost organisch ma ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek, fase 2 : monitoring stroomgebieden [Boek]
Jansen, H.C. \ Sicco Smit, M.E. \ Leenders, T.P. \ Bolt, F.J.E. van der \ Renaud, L.V. \ 2006
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomge ...
help
Opknapbeurt van de Tungelroyse beek blijft uniek project : Peel en Maasvallei heeft 'baat' bij zinkvervuiling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
De gelijktijdige sanering en herinrichting van de Tungelroyse beek in het midden van Limburg blijft wellicht een uniek project. In feite dankzij de ernstige zink- en cadmiumverontreiniging door de zinkertsverwerkende industrie rond Budel is veel geld ...
help
Tungelroyse beek, fase 2 : bijzondere combinatie van herinrichting en sanering [Boek]
Waterschap Peel en Maasvallei \ 2005
Brochure over de tweede fase van het project Tungelroyse beek. Vier deeltrajecten van de beek worden dan heringericht en gesaneerd
help
Diuron in de Limburgse beken in de jaren 2003 en 2004 [Boek]
Waterschap Peel en Maasvallei \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2005
Dit rapport doet verslag van het diurononderzoek in de jaren 2003 en 2004. In beide onderzoeksjaren zijn in de periode van week 16 tot en met week 32 tweewekelijks 15 Limburgse zijbeken van de Maas bemonsterd, waarna het diurongehalte isgemeten. Ook ...
help
Jaarverslag oppervlaktewater 2004 / Waterschap Vallei en Eem \ Jaarverslag oppervlaktewater ... / Waterschap Vallei & Eem [Artikel]
2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.